Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izrad...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6811
Naziv Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izradi kolovoznih zastora i zaštita mostovskih konstrukcija
Promenjeno mesto održavanja
Ciljne grupe Inženjeri nosioci licenci: 310, 312, 315, 410, 412, 415, 418, 419, 712, 812
Predavači Heinz Aeschlimann - Švajcarska
Krzysztof Wachalski, Dr. Eng. - Poljska
Frank Swallow Dr, CEng, CSci, MIChemE, MIAT - Engleska
Novak Velović dipl.građ.ing.
Zoran Luković dipl.građ.ing.
Program Kolovozni zastori na mostovskim konstrukcijama
1. EU praksa i kriterijumi u odabiru kolovoznih zastora na mostovima - Heinz Aeschlimann

Zaštita mostovskih konstrukcija – hidroizolacija
2. Koncept kompozitnog efekta-tankoslojne kolovozne konstrukcije uz upotrebu tvrdolivenog asfaltana čeličnoj ortotropnoj ploči na mostu Toruń Bridge – Poljska - Krzysztof Wachalski
3. ETAG 033 – EU pravila za upotrebu prskanih hidroizolacija na mostovskim konstrukcijama - Frank Swallow
4. Uloga hidroizolacije i kriterijumi za izbor sistema hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama - Novak Velović i Zoran Luković
Termin održavanja Utorak, 26.04.2016. godine sa početkom u 10 časova
Mesto održavanja Promenjeno mesto održavanja
Inženjerska komora Srbije, Bulevar vojvode Mišića 37/II, Beograd
Hotel FALKENSTEINER
Konf.sala White Pearl
Bulevar Mihajla Pupina 10 K
Novi Beograd
Kratak opis 1. EU praksa i kriterijumi u odabiru kolovoznih zastora na mostovima – Tehnički uslovi za odabir tankoslojnih kolovoznih zastora na mostovskim konstrukcijama; Uloga tankoslojnih kolovoznih zastora uz adekvatnu hidroizolaciju u funkciji produženja životnog veka zastora tri do pet puta; Kako postići značajne uštede u održavanju i intervencijama na kolovozima na mostovima uz upotrebu kvalitetnijih materijala srednjoročno i dugoročno; Ukupni ekonomski pokazatelji kroz ostvarene uštede u održavanju kroz životni vek mostovskih konstrukcija;

2. Koncept kompozitnog efekta-tankoslojne kolovozne konstrukcije uz upotrebu tvrdolivenog asfaltana čeličnoj ortotropnoj ploči na mostu Toruń Bridge – Poljska – Prezentovanje projekta Toruń Bridge u Poljskoj, sa posebnim osvrtom na primenjeni koncept kompozita tankoslojnog kolovoznog zastora od tvrdolivenog asfalta na MMA sprej hidroizolaciji ugrađenoj na ortotropnoj čeličnoj ploči;

3. ETAG 033 – EU pravila za upotrebu prskanih hidroizolacija na mostovskim konstrukcijama – prezentovanje važećih pravila i normativa u EU za odabir i primenu prskanih hidroizolacija; bliža objašnjenja oko metodologije primene važećih standarda i normativa;

4. Uloga hidroizolacije i kriterijumi za izbor sistema hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama – Metodološki projektantski pristup pri odabiru hidroizolacije na mostovskim konstrukcijama; Primeri i analiza oštećenja mostovskih konstrukcija usled neadekvatnog odabira hidroizolacionog sistema i neadekvatnog održavanja kolovzne konstrukcije; Kriterijumi za izbor hidroizolacionih sistema sa stanovišta troškova ugradnje i održavanja, brzine ugradnje, pripreme podloge, projektovanog životnog veka i sl; Prikaz ključnih detalja hidroizolacije ne mostovskim kontrukcijama (slivnici, ivičnjaci, dilatacione naprave i sl.);
Cilj i očekivani rezultati Upoznavanje stručne javnosti sa EU praksom u oblasti izrade kolovoznih zastora i zaštite mostovskih konstrukcija-hidroizolacija. Sagledavanje neophodnih parametara za uspešno projektovanje kolovoznih zastora i adekvatne zaštite mostovskih konstrukcija. Analize troškova održavanja u odnosu na investicionu vrednost kolovoznih zastora.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 6 bodova za učesnike i uvršteno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti evropskog programa za 2016. godinu.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: 6811, kao i broj bilo koje licence; model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan organizacije predavanja.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Savremeni pristup, tehnologije i EU praksa u izradi kolovoznih zastora i zaštita mostovskih konstrukcija
Promenjeno mesto održavanja
1. Irena Mitrović, 410H88213
2. Branka Radulović, 310N24714
3. Dejan Radojčić, 315I13809
4. Julija Lazić, 315C28605
5. Katarina Radojičić, 315H79709
6. Zorana Šimšić, 315896304
7. Smiljana Ostojić, 415658104
8. Marija Damjanović, 310K51611
9. Aleksandar Starović, 315H30209
10. Aleksandra Aleksić, 315D79806
11. Dragana Rupar, 310C62205
12. Vladimir Zarić, 315K05511
13. Jasmina Kostić, 310A14404
14. Ivana Pavlović Voslar, 415J54015
15. Jasmina Vukašinović, 410489204
16. Milan Jelkić, 315097903
17. Nenad Marković, 415I99914
18. Mirjana Mandić, 310F11207
19. Goran Tadić, 310A39804
20. Nenad Pavlović, 315I06709
21. Milica Radović, 310L28312
22. Milan Stanojević, 310481803
23. Bojan Ivanković, 310M45413
24. Ljubomir Vlaisavljević, 310C38605
25. Danijela Miščević, 310G92508
26. Marina Sekulić, 315G30608
27. Miloš Ristić, 310H98409
28. Siniša Mihajlović, 310482103
29. Đuro Grbić, 410H28113
30. Dragan Mićić, 315K90312
31. Gordana Minić, 310305803
32. Marina Pešić, 310956204
33. Branislav Papakoča, 315K90212
34. Nikola Mačkić, 310I49910
35. Siniša Patković, 415J46315
36. Nikola Đorđević, 310M49613
37. Vesna Nikolić, 310M40513
38. Biljana Stefanović, 310304103
39. Katarina Nešić, 310C26405
40. Milan Grgić, 310L87512
41. Žarko Živanović, 310834204
42. Đurđa Stanovčić, 410G15811
43. Tamara Stojanović, 315E09706
44. Saša Martinović, 310302403
45. Bojana Branković, 310O24215
46. Predrag Pavlović, 310K86511
47. Mirko Matijević, 315314303
48. Miodrag Mutavdžić, 410139303
49. Dragan Mikić, 310F83608
50. Boško Radovanović, 310014403
51. Katarina Cvijović, 310G84508
52. Aleksandar Jeremić, 415J16215
53. Siniša Ivanković, 310637503
54. Marina Miljević, 410F39210
55. Nebojša Stojanović, 315H96209
56. Vesna Popović, 310687904
57. Vera Pudar-Srejić, 310G36208
58. Vesna Đurić, 410C14507
59. Ana Turner Stojanović, 310G29008
60. Mladen Vidaković, 315180603
61. Ljiljana Arsenović, 315D17306
62. Dragana Vukašin, 800015406
63. Mirko Radan, 310025403
64. Zorana Ivić, 410B25007
65. Branka Vraneš, 410979806
66. Dragana Zeković, 410587704
67. Vesna Šoć, 410573404
68. Vladimir Vugrinčić, 310244703
69. Dušan Ilić, 315527403
70. Marija Šašić, 310M89413
71. Aleksandar Petrović, 311K13611
72. Aleksandar Hajdin, 310545603
73. Branka Đumić, 410905905
74. Ana Đorđević, 315E11606
75. Jovana Milanović, 315O04815
76. Aleksandar Đureković, 315K79211
77. Desimir Mihailović, 310522603
78. Predrag Milanović, 315M14313
79. Lidija Ćeranić, 412B96507
80. Slavica Branković, 310094503
81. Mihailo Prtenjak, 410015303
82. Radomir Lalić, 315H65909
83. Nebojša Milenković, 410444004
84. Predrag Vuković, 412944705
85. Aleksandar Lončar, 410F37610
86. Slaven Božić, 310O06615
87. Slavica Vučetić-Abinun, 310415503
88. Aleksandra Lalić, 315A95205
89. Gordana Jelkić, 315374403
90. Igor Stefanović, 310I66810
91. Nebojša Hadži-Antić, 310G54208
92. Vesna Stoiljković, 310H42709
93. Jelena Sofrenić, 310M01413
94. Nebojša Vučković, 315374303
95. Nikola Jerinić, 310N24214
96. Aleksandar Milenković, 412B47807
97. Vladimir Voslar, 315540903
98. Milan Gajić, 310335803
99. Tatjana Perović, 310306103
100. Srđan Gudelj, 310N31914
101. Ljubivoje Miletić, 310131403
102. Aleksandra Mladenović, 410211903
103. Miroslav Vukotić, 310J47010
104. Vladimir Varga, 310O53816
105. Đurica Resanović, 314311603
106. Miroljub Varga, 310335403
107. Vesna Kovačević, 312310203
108. Nataša Živanović, 310J10010
109. Ognjen Nikolić, 315O44415
110. Đuro Pjevac, 415B87907
111. Nataša Jovanović, 315427003
112. Zoran Zlonoga, 315F82408
113. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
114. Jasmina Miletin-Popović, 310024303
115. Vladimir Lalić, 315K42311
116. Zorana Josifović, 315O58916
117. Marko Erić, 310G73908
118. Sanja Škoro, 410443604
119. Nebojša Ravić, 310337503
120. Vladimir Madžarević, 310959204
121. Predrag Marić, 310I87910
122. Nevenka Đokić, 315427803
123. Srđan Đokić, 315B62405
124. Snežana Stanković, 410J60716
125. Milan Erić, 310416703
126. Marko Kovrlija, 315N56914
127. Toma Trujić, 310C92306
128. Vesko Stijović, 415A88206
129. Petar Franeta, 310I41610
130. Tatjana Jevđić, 310742204
131. Miodrag Radosavljević, 310B41905
132. Svetlana Radosavljević, 310B41805
133. Dejan Perišić, 310163503
134. Branko Dojčinović, 412E78110
135. Aleksandar Mićić, 314281903
136. Darko Borisov, 410D44709
137. Borislav Plamenac, 310629903
138. Vojislav Todorović, 315H57309
139. Dragoljub Cvetković, 310136803
140. Ksenija Stojković, 310G61608
141. Milena Milićević, 310F82908
142. Mirjana Gluščević, 310G61708
143. Uroš Perin, 410381203
144. Barbara Ilić, 310F42707
145. Milinko Gluščević, 410934705
146. Danijela Jovanović, 410685604
147. Danilo Knežević, 315E67407
148. Klara Dragojević, 310545903
149. Ružica Novaković, 310K66911
150. Miroljub Todorović, 310062203
151. Marija Pavić, 315N65114
152. Nenad Jovanović, 410489804
153. Borko Bulajić, 310G36008
154. Dijana Radošević, 310303603
155. Milica Gligorijević, 315F82108
156. Milan Grbušić, 410C64508
157. Nataša Rakočević, 310302803
158. Snežana Vujnov, 310203903
159. Slobodan Jovović, 310C61405
160. Vesna Kujović, 410212403
161. Marija Perišić, 310O30515
162. Aleksandra Luković, 310C68805
163. Ana Knežević, 315F39707
164. Pavle Radivojević, 310D30306
165. Uglješa Radosavljević, 310C07905
166. Mihailo Janjatović, 310I77810
167. Dragana Milovanović, 310306003
168. Vladimir Lukavac, 310C27105
169. Marko Vasić, 410H28613
170. Jelena Pejović, 310F28007
171. Zlata Bilandžija, 310600003
172. Aleksandra Janjanin, 310416403
173. Sanja Barjaktarević, 415E30809
174. Nikola Popović, 310F64707
175. Natalija Tasić, 310M40613
176. Ana Panjković, 315D65606
177. Ljuban Jerosimić, 315O38315
178. Marko Milovanović, 310H17109
179. Goran Lazović, 310416303
180. Vladica Maksimović, 315G58508
181. Zoran Blagojević, 419H88713
182. Tomislav Milićević, 315J74211
183. Zoran Žarin, 310G74708
184. Milorad Luković, 310K40011
185. Marija Milovanović, 310G62308
186. Dragana Jokanović, 315140403
187. Mirjana Džudović, 310E17506
188. Biljana Čolić, 310911004
189. Predrag Radivojević, 415E74710
190. Mirjana Ilić, 310133103
191. Jelena Ćirilović, 315M08713
192. Milena Stojakov, 310F74008
193. Tarik Abdalla, 410I96714
194. Vladimir Milićević, 310A97605
195. Ana Petrović, 310K55811
196. Vladimir Trimčev, 315F82708
197. Aleksandra Spasenović, 310561403
198. Slobodan Kostić, 310276503
199. Miloš Spasenović, 310562003
200. Miloš Jokić, 310C08005
201. Rajko Ranković, 310562103
202. Petar Raičević, 410F77011
203. Mirjana Stojković, 310H12409
204. Nebojša Momčilović, 415969506
205. Lolita Marković Živković, 310E11106
206. Vasilka Spasić, 310716104
207. Nada Pavlović, 310563203
208. Danijela Antonijević, 415D98409
209. Darko Milidragović, 412C57708
210. Nebojša Živković, 412F69211
211. Milesa Timotijević, 410400603
212. Tatjana Simić, 315366203
213. Antun Unterberger, 310244403
214. Živan Novitović, 315C89806
215. Radomir Radosavljević, 310942704
216. Milovan Ćeranić, 415606904
217. Vladimir Babić, 315H99609
218. Borivoje Banić, 315A67904
219. Dijana Milošević, 310B42305
220. Tatjana Otašević, 310636403
221. Momčilo Petrović, 310G93108
222. Slobodan Matović, 310428303
223. Milan Čučković, 315G77808
224. Nikola Plakalović, 415J75616
225. Snežana Arsović, 410092503
226. Siniša Sretenović, 315639403
227. Ratko Večerinović, 410J27015
228. Svetlana Stanojević, 310385503
229. Ljiljana Pajović, 310979604
230. Ivica Petrović, 415008403
231. Danijela Ilić, 412B91707
232. Svetlana Momčilović, 310175103
233. Sonja Katić, 310D30506
234. Mladen Jovanović, 310I22009
235. Miroljub Lazarovski, 310A18604
236. Tijana Jakšić Carević, 315O15115
237. Branko Mitrović, 310278703
238. Dragan Dinov, 812166512
239. Nebojša Rakić, 410808805
240. Dragan Pravdić, 410380803
241. Milica Kuzmanović, 419H99713
242. Predrag Lazić, 315692604
243. Elvir Kajević, 410B62707
244. Miodrag Ignjatović, 410I88814
245. Srđan Ranđelović, 410H75313
246. Vesna Blagojević, 410B44607
247. Ranko Šaranović, 310137403
248. Isidora Gavrilović, 310M16413
249. Aleksandar Jovanović, 812188815
250. Natalija Ćorović, 310F11807


251. Branislav Živković, 310835904
252. Smiljana Anđelov Mitovski, 315I79110
253. Snežana Kocić, 315G58608
254. Nada Gleščić, 410796804
255. Slobodan Bjelica, 315645204
256. Branko Mitić, 310368703
257. Vesna Dimitrijević, 410218003
258. Borivoje Marković, 310F10007
259. Zdravka Nešić, 310305303
260. Zoran Subotić, 410159803
261. Nebojša Tadić, 315C92706
262. Aleksandar Kojić, 410317603
263. Nataša Dimitrijević, 315D31006
264. Radoslav Uskoković, 410309803
265. Goran Avramović, 415855605
266. Aleksandra Drajer, 410E00109
267. Katarina Isaković, 310A13904
268. Jasmina Andrić, 310J64911
269. Dragan Šuput, 410G55412
270. Ljiljana Milivojević, 310A52004
271. Ana Velović, 310K05111
272. Svetlana Straživuk, 310K07511
273. Nenad Cvetanović, 315M71013
274. Zdenko Hriberšek, 310B52905
275. Goran Petrović, 415D46009
276. Jasmina Milenović, 812025707
277. Milenko Stupar, 410032103
278. Borislav Čortanovački, 311096203
279. Milenko Raković, 415H05512
280. Mladen Nikolić, 415G64112
281. Milica Tomić, 315J70811
282. Mirko Popović, 410H28013
283. Marko Nikolić, 410H24612
284. Mirjana Krstić, 412A69406
285. Nebojša Osmokrović, 410031903
286. Vladimir Tomašević, 410190703
287. Vera Stojanac, 410343403
288. Vladislava Pović, 410H96513
289. Nataša Jovanović, 410C69308
290. Biljana Petrović, 315D72006
291. Đorđe Sredojević, 315N56814
292. Radosav Marjanović, 410093203
293. Nikola Stojić, 312G62908
05. april 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta