Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Tradicionalni deveti skup – tribina:
1...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6685
Naziv Tradicionalni deveti skup – tribina:
1. Inženjerskogeološke i geološko-geotehničke podloge kao sastavni delovi planskih dokumenata
2. Geotehničke podloge kao sastavni delovi idejnih i glavnih građevinskih projekata
zakonska regulativa i praksa
Ciljne grupe Inženjeri nosioci licenci: 300, 301, 302, 391, 391, 393, 310, 314, 315, 316, 318, 100, 200, 201, 202, 203, 372, 375, 491, 492, 493, 410, 414, 415, 418, 419, 400, 401, 471, 473, 800, 812, 871, 771, 700, 712
Predavači Prof.dr Biljana Abolmasov, dipl.inž.geol.
Program 10:00 Registracija učesnika

10:30 Uvodna reč, Dragan Petrović, dipl.inž.geol.

10:40 PRVI DEO
TEMA – „Klizišta u Srbiji godinu dana posle“
Prof. dr Biljana Abolmasov - Rudarsko geološki fakultet, Departman za geotehniku, Beograd

11:30 DRUGI DEO – Primeri iz prakse
1. "Rezultati istraživanja klizišta u Zapadnoj Srbiji izazvanih ciklonom “Tamara” maja 2014"
Prof.dr Dragutin Jevremović,
Dr Srdjan Kostić,
Dr Duško Sunarić,
Dr Adam Dangić

2. Metodologija izrade projektno-tehničke dokumentacije i evaluacija gradjevinskih radova sanacija terena ugroženih klizištima na teritoriji Republike Srbije
Miljan Ilić, dipl.inž.geol., samostalni savetnik u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije,
Kristina Božić-Tomić, dipl.gradj.inž.,
Marko Prica, dipl.inž.geol.

3. Klizišta i nestabilne pojave – Geotehnička istraživanja, uslovi i elementi projektovanja sanacionih rešenja – primeri klizišta na prostoru SO Ljig-Veliševac, 5 klizišta u ulici Dragoslava Srejovića-Park šuma Zvezdara, klizište „Provalija“ kod stare železare u Smederevu i dr.
Prof.dr Tiosav Todorović dipl.inž.geol.,
Miroslav Helc, dipl.inž.geol.,
Ljiljana Dmitrović, dipl.inž.geol.

4. Rezultati geotehničkih istraživanja klizišta na području Grada Valjeva nastala kao posledica poplava iz maja 2014.godine
Bogdan Petrović, dipl.inž.geol.,
Nenad Gavrilović, dipl.inž.geol.,
Dragan Petrović, dipl.inž.geol.

5. Geotehnički uslovi gradnje objekata u sklopu projekta “Beograd na vodi”
Vladimir Filipović, dipl.inž.geol.

6. Rekonstrukcija i sanacija poplavom oštećenih delova pruge Beograd (Resnik)-Požega-Vrbnica-državna granica, izmedju stanica Lazarevac i Valjevski Gradac
Gorica Petrović, dipl.inž.geol., Snežana Djajić,dipl.gradj.inž.

7. Identifikacija i klasifikacija disperzivnog finozrnog tla
Mr Ksenija Djoković, dipl.inž.geol.

8. Ispravljanje krivog silosa fundiranog na lesnom tlu
Prof.dr Tiosav Todorović, dipl.inž.geol.

9. Geotehnički uslovi fundiranja hotela Hajat na Novom Beogradu sa 10-godišnjim praćenjem sleganja
Prof.dr Tiosav Todorović, dipl.inž.geol.

15:00 TREĆI DEO-Zakonska regulativa u oblasti izrade geološko-geotehničke dokumentacije

1. Izrada inženjerskogeološke i geološkogeotehničke dokumentacije u predlogu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima RS, geotehničke podloge u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i pratećim podzakonskim aktima. Uloga i zadaci geološke inspekcije u sprovodjenju i kontroli vršenja inženjerskogeoloških i geotehničkih istraživanja
Velizar Nikolić, dipl.inž.geol., Načelnik odeljenja za geologiju Ministarstva za rudarstvo i energetiku RS,
Srdjan Milenković, dipl.inž.geol.,geološki inspektor

2. Geološko-geotehnička dokumentacija u novom Zakonu o planiranju i izgradnji, sadržaj geološkogeotehničke dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
Mr Vesna Tahov, dipl.inž.geol., JUP Urbanistički zavod Beograda

3. Aktuelna pitanja organizacije geološke struke u okviru IKS
Novica Petrović, dipl.inž.geol., Sekretarijat za urbanizam i gradjevinske poslove Grada Beograda

16:30 Pitanja i predlozi
Zaključci
Termin održavanja Petak, 11. decembar 2015. godine, 10:00 h.
Mesto održavanja Valjevo, ul. Trg Živojina Mišića br. 1
Hotel “Grand”
Cilj i očekivani rezultati Dosledna primena postojećih propisa i davanje predloga za unapređenje poslova vezanih za izradu inženjerskogeoloških i geotehničkih podloga, sa posebnim osvrtom na zaštitu od klizišta ljudi i materijalnih dobara; davanje predloga za sistemsku zaštitu od klizišta kroz unapređenje sistema planiranja, projektovanja i sanacije; podsticanje saradnje učesnika u prostornom planiranju i projektovanju inženjera geologije, prostornih planera i urbanista, građevinskih inženjera, i ostalih struka u okviru IKS, kao i opštinskih i gradskih organa, nadležnih za poslove urbanizma i građevine; unapređenje organizovanja geološke struke u okviru IKS.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti nacionalnog programa za 2015.godinu.

Prijava
PRIJAVLJIVANJE VIŠE NIJE MOGUĆE JER BROJ PRIJAVLJENIH PREVAZILAZI UKUPAN MAKSIMALNI BROJ UČESNIKA PREDVIĐEN ZA OVAJ DOGAĐAJ - 100 + 20%
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Tradicionalni deveti skup – tribina:
1. Inženjerskogeološke i geološko-geotehničke podloge kao sastavni delovi planskih dokumenata
2. Geotehničke podloge kao sastavni delovi idejnih i glavnih građevinskih projekata
zakonska regulativa i praksa
1. Anđelka Leontijević, 800171513
2. Jasmina Vilimonović, 310B36005
3. Biljana Leontijević, 800176013
4. Sandra Pojak Jevremović, 415J02115
5. Sanja Petrović, 415I59914
6. Milovan Kovačević, 410I36014
7. Novica Petrović, 391L63112
8. Aleksandar Pošarac, 310N52114
9. Marko Bošković, 310G74408
10. Ljiljana Petković, 310367903
11. Zorica Kušaković, 410E50710
12. Slobodan Lukić, 410039203
13. Nenad Krstivojević, 316H87509
14. Tatjana Milošević, 410B03807
15. Srđan Lukić, 300168103
16. Ivana Spasojević, 310D03206
17. Milan Petrović, 310030103
18. Maja Stanić, 310D80706
19. Ivan Đorđić, 310F57207
20. Rade Kašić, 410C84808
21. Ana Veselinović, 310N44914
22. Tihomir Stojanović, 415I58514
23. Milan Pavlović, 391L80412
24. Vojin Popović, 492F54411
25. Svetozar Klajić, 316I03509
26. Zoran Petronijević, 410066203
27. Goran Vujić, 375I01609
28. Vesna Klajić, 314044303
29. Milan Trifunović, 314424603
30. Milenko Raković, 315L91313
31. Dragan Petrović, 391L62812
32. Miško Parezanović, 812073907
33. Slobodan Jurišić, 318O12715
34. Đurđa Bogićević, 314O07015
35. Dragan Jovanović, 310362603
36. Ljiljana Mitrović, 310254003
37. Mladen Vidaković, 315180603
38. Zoran Arsenović, 310F96908
39. Stanojka Đermanović, 410119803
40. Blagoje Conić, 202121910
41. Snežana Đajić, 415810505
42. Predrag Jevtić, 314L03612
43. Snežana Nenadović, 314H06309
44. Slavko Gavrilović, 373394103
45. Gojko Grbić, 310047903
46. Rade Jakšić, 471836305
47. Aleksandar Ranđelović, 410867905
48. Jugoslav Jovanović, 375L13512
49. Vesna Tahov, 391L63012
50. Marko Leković, 310J57910
51. Nevena Pavlović, 415F30410
52. Jelena Jeremić, 415F05110
53. Vladan Čanović, 492856905
54. Violeta Čolaković, 492857105
55. Lazar Anđelić, 314L37212
56. Milenko Aleksić, 410478304
57. Dušanka Aleksić, 410478204
58. Aleksandar Kovačević, 415F33610
59. Bogdan Petrović, 391M04813
60. Nenad Gavrilović, 391N16014
61. Nataša Trumić-Kovačević, 800122609
62. Nevenka Jeličić, 415F30210
63. Snežana Stojić, 310368003
64. Jasmina Dinčić, 410023703
65. Dragoslav Kojić, 300I47710
66. Jasmina Pavlović, 491761104
67. Ljiljana Nikolić, 410089103
68. Vladimir Filipović, 391L54612
69. Aleksandar Nikolić, 310N82715
70. Nenad Diković, 310924104
71. Slavica Janković, 491F53311
72. Ivan Mazinjanin, 372N91915
73. Živorad Lazarević, 410090003
74. Milica Rafailović, 419H99713
75. Slavica Šahman, 300914204
76. Tatjana Krak, 300082403
77. Srđan Čanović, 491431404
78. Vanja Kuzmić, 391L80712
79. Tiosav Todorović, 391L67312
80. Ljiljana Dmitrović, 391M14513
81. Miroslav Helc, 391M05513
82. Miloš Marković, 391N04814
83. Đorđe Sredojević, 315N56814
84. Jovan Jovanović, 200142714
85. Ksenija Đoković, 491882805
86. Ripsime Gajić, 414A36906
87. Srđan Dobričić, 410F11910
88. Svetislav Petrović, 202134912
89. Milan Lončar, 415G28011
90. Mirjana Medulović-Marinković, 200142614
28. novembar 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (20)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

twitter facebook /

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet

Pretraga sajta


hram