Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Postanite član Komore
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Projektovanje i realizacija informaciono-upravljač...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6597
Naziv Projektovanje i realizacija informaciono-upravljačkih sistema različite namene baziranih na GSM (Globalni sistem za mobilne komunikacije) servisnim, GPS (Globalni sistem za pozicioniranje) i WEB (Svetska mreža za prenos podatka) tehnologijama
Ciljne grupe Članovi Komore elektro i saobraćajne struke
Predavači Dragan Marinković, dipl.inž.el.
Program Izložiće se način realnog informaciono-tehničkog projektovanja i realizacije informaciono-upravljačkih sistema baziranih na GSM (Data Services), GPS i WEB tehnologijama, koristeći savremene sw metodologije, tehnologije, servise i programske tehnike kao što su UML, SOA, DOT NET, ADODB/OleDB, XML/SOAP, AJAX, WCF, OPC na programskim jezicima i razvojnim okruženjima za implementaciju: C#.NET / ASP (MS Visual Studio), Java Script (Eclipse IDE), PHP za softverske web platforme kao što su Windows XAMP ili Linux LAMP ili MS IIS sa relacionim bazama podataka MySQL, Oracle i dr. Razvojna okruženja za C/C++, Java IDE za mikrokontrolere. Primeri prolaze kroz faze projektovanja podržane određenom metodologijom, tehnologijom i tehnikom, a na kraju podrazumeva se plasiranje sw rešenja na virtualni privani (domenski) server VPS.

Objašnjenje rada i značaj srednjeg servisnog sloja (MSB) u prethodno prikazanim arhitekturama postoječih merno – akvizicionih i upravljačkih sistema baziranih na GSM, GPS i WEB tehnologijama, kroz 4 primera projektovanja i relizacije sistema. Opisane su softverske tehnike i metode implementacije interakcije klijenta sa uređajem preko srednjeg servisnog sloja (WCF,AJAX,SOAP,OPC,OleDB).

Prikazan i objašnjen koncept komunikacije uređaja-terminala preko poruka, bez obzira na komunikacionu tehnologiju, sw-hw arhitekturu, protokol ili medijum, kroz primere na realizovanim projektnim rešenjima.

Koncept rada GPS protokola u GPS/GSM terminalima, kao i rad GPRS paketske mreže i GSM/GPRS Rutera, konverzije protokola, preko primera realizacije akvizicije koriščćenjem MODBUS RTU, MODBUS TCP protokola, preko nosečeg GPRS servisnog protokola GSM-a, i to upotrebom PLC-a i GPRS rutera.

Objašnjen je način rada i princip softversko-hardverskog projektovanja GPS/GSM terminala i dati primeri načina implementacije sinhronizacije terminala sa projektovanim (GSM) serverima koristeči dve programske tehnike (Socket threading service (C#) i Apache web service / PHP skript).

I na kraju, dat je koncept projektovanja i primer izbora 4 mikroprocesora sa RISC / ARM arhitekturom, koji su izabrani za realizaciju GPS/GSM terminala i digitalnog (PID-PWM) kontrolera sa integrisanim ili odvojenim GSM modulom.
Termin održavanja Utorak, 29. Septembar 2015. godine,
početak: 12:30 časova
Mesto održavanja Regionalni centar Novi Sad, Danila Kiša 3
Cilj i očekivani rezultati Upoznavanje inženjera sa principima konceptualno-implemntacionog projektovanja informaciono-tehničkih sistema baziranih na GSM (Globalni sistem za mobilne komunikacije), data servisima, GPS (Globalni sistem za pozicioniranje) i WEB (Svetska mreža za pernos podatka) tehnologijama na bazi realnog primera GPS/GPRS (General Packet Radio Service) sistema za praćenje mobilnih objekata i GPS/SCADA (Sistem za merenje, nadzor i upravljanje industrijskim sistemima) sistema za monitoring i upravljanje.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiniranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015.godinu.

Prijava
PRIJAVLJIVANJE VIŠE NIJE MOGUĆE JER BROJ PRIJAVLJENIH PREVAZILAZI UKUPAN MAKSIMALNI BROJ UČESNIKA PREDVIĐEN ZA OVAJ DOGAĐAJ - 70 + 20%
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Projektovanje i realizacija informaciono-upravljačkih sistema različite namene baziranih na GSM (Globalni sistem za mobilne komunikacije) servisnim, GPS (Globalni sistem za pozicioniranje) i WEB (Svetska mreža za prenos podatka) tehnologijama
1. Žarko Popović, 350I88510
2. Duško Drulović, 450G04311
3. Saša Ćupurdija, 352F34307
4. Tijana Dujić, 350D55206
5. Aleksandar Milinski, 353I12809
6. Dejan Stanojev, 353J27410
7. Nikola Titelac, 353L35812
8. Nikola Maravić, 350D98806
9. Milivoje Šćekić, 353B79205
10. Dejan Stojković, 470G66412
11. Bojana Aničić, 370H22709
12. Borko Stanković, 350M19913
13. Slavica Sorak, 353445203
14. Gordan Mandrapa, 353M87213
15. Strahil Gušavac, 350E55507
16. Gavra Bakoš, 451028703
17. Nataša Ćopić, 450187703
18. Jovica Đurašković, 370C88106
19. Duška Milošević, 371680104
20. Siniša Tešović, 350100003
21. Milutin Tomin, 350D86006
22. Vladimir Stanisavljević, 350H07609
23. Gabor Levai, 353587603
24. Olga Varga Silberholz, 353D99806
25. Tamara Radivojević, 353K77411
26. Miroslava Zubac, 353558603
27. Zdravko Trifković, 352F04707
28. Niko Suđić, 453308703
29. Adam Široki, 453D21608
30. Milan Marković, 453012403
31. Saša Rkman, 353588803
32. Aleksandar Traparić, 350A34004
33. Dragan Gardinovački, 353K55511
34. Tatjana Vuksan, 202123310
35. Zoran Stupar, 350185103
36. Vladimir Juhas, 353H81109
37. Đorđe Stanarević, 353K17711
38. Dragan Savić, 350609703
39. Jasmina Popović, 351040503
40. Vesna Zlatković, 350C50405
41. Miron Sabadoš, 453233003
42. Miroslav Muzer, 353403003
43. Goran Adžić, 353C24805
44. Nada Porobić, 353502103
45. Pavle Dugošija, 350M43113
46. Dalibor Jurica, 372N32614
47. Zoran Hajdu, 453856005
48. Vladan Stamenković, 450055803
49. Predrag Basta, 353F69507
50. Aleksadar Brko, 353D60306
51. Dragan Gligorić, 350037703
52. Aco Dragojlović, 353C98206
53. Dragan Knežević, 350L51112
54. Željko Ratković, 353M95514
55. Željko Milić, 850134109
56. Ivana Pantelić, 353F17607
57. Vujica Vulićević, 453755004
58. Branko Stojičić, 353C01605
59. Miroslav Zlatanović, 350613603
60. Svetlana Jovanović-Marković, 350B17505
61. Rade Mikašinović, 353821104
62. Tošica Krunić, 350377603
63. Srđan Pelagić, 353384803
64. Aleksandar Tica, 350L85412
65. Jovan Radović, 353I44810
66. Ištvan Farbaš, 353F03107
67. Dragan Burić, 353M18113
68. Gordana Perišić, 353654104
69. Andrija Vuković, 350E00606
70. Atila Varga, 453933905


71. Tanja Nikolić, 353F92908
72. Milan Ilić, 350403903
73. Karolj Kertes, 850032507
74. Zoran Kordić, 370L11012
75. Nemanja Vukobrat, 351I75310
76. Damir Varga, 453J30815
77. Dejan Janković, 350A96905
78. Nikola Radovanović, 350H15809
79. Radisav Lukić, 350610303
80. Dušan Rakić, 353D38806
81. Miroslav Ivković, 353G68708
82. Saša Mandić, 350D08306
83. Tatjana Mićević-Maruna, 451967406
84. Bogdan Cerović, 350343303
85. Peter Berenji, 353O14115
07. jun 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (5)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija
Forum

twitter facebook /

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet

Pretraga sajta


hram