Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Uzroci i posledice katastrofalnih pojava u Srbiji ...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6569
Naziv Uzroci i posledice katastrofalnih pojava u Srbiji 2014.godine - padavine, erozija, bujice, poplave, klizišta, zemljotresi
Ciljne grupe dipl.inž.arh., licence br. 201, 202, 203
dipl.inž. poljoprivrede, licenca br. 376
dipl.inž. građ., licence br. 300, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 318
dipl.inž. šumarstva, licenca br. 375
dipl.inž. geologije, licence br. 391, 392, 393
dipl. prostorni planeri, licenca br.100
dipl.inž. ostalih tehničkih struka
Oblast Šira oblast: vodoprivreda, šumarstvo, poljoprivreda, prostorno i urbanističko planiranje, građevinarstvo-niskogradnjaUža oblast: vodoprivreda
Predavači Prof.dr Stevan Prohaska,dipl.građ.inž.
Milutin Stefanović, dipl.inž. šum.
Prof.dr Duško Sunarić,dipl.inž. geolog.
Milovan Jotić,dipl.inž.geolog.
Mr Vesna Tahov,dipl.inž.geolog.
Prof.dr Marija Todorovska,dipl.inž.fiz.
Prof.dr Mihailo Trifunac,dipl.inž.građ.
Termin održavanja 25.06.2015.g.,
sa početkom u 9:00 časova
Mesto održavanja Beograd, Dom inženjera Nikola Tesla , Kneza Miloša 9/III
Cilj i očekivani rezultati Naučno-stručni skup ima za cilj da interdisciplinarnim pristupom sagleda stanje i obim katastrofalnih pojava i procesa u prostoru Srbije sa željom da se stvori konceptualna osnova kako bi se iz faze borbe sa posledicama prešlo u fazu borbe sa uzrocima ovih pojava.
Napomena Kotizacija Udruženja Izgradnja: Visina kotizacije za prisustvo na skupu iznosi 4.800,00 dinara sa PDV-om, a za 2 i više kotizacija odobrava se popust od 15%. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Udruženja Izgradnja br. 205-206955-23. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja skupa.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja skupa.

Naučno-stručni skup je vrednovan sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Uzroci i posledice katastrofalnih pojava u Srbiji 2014.godine - padavine, erozija, bujice, poplave, klizišta, zemljotresi
1. Ivana Mihajlović, 314J74111
2. Borivoje Marković, 310F10007
3. Mila Rajšić, 314311803
4. Vladan Grujić, 315568203
5. Mladen Kapetanović, 315M45713
6. Dragan Lukić, 316886304
7. Biljana Tomašević, 314D04306
8. Vladimir Tomašević, 314361103
9. Milica Tomić, 315J70811
10. Branko Dojčinović, 203143214
11. Ana Popović, 314F75208
12. Danijela Miščević, 310G92508
13. Miloš Ristić, 310H98409
14. Svetlana Šikman, 391L62912
15. Slaviša Ilić, 391M05413
16. Krsto Batalović, 391L80812
17. Saša Batalović, 391M66913
18. Miloš Marković, 391N04814
19. Ivan Milošević, 391N46314
20. Blaško Berisavljević, 310304203
21. Ljiljana Vukosav, 315021103
22. Slađana Milosavljević, 373G64808
23. Zoran Berisavljević, 391L67912
24. Dragana Rupar, 310C62205
25. Jasmina Kostić, 310A14404
26. Nataša Joković, 313465303
27. Aleksandar Starović, 315H30209
28. Marija Petrović, 314N75414
29. Branislav Pajić, 310413603
30. Dragomir Gojgić, 310411903
31. Marina Vladimirova-Dimitrijević, 310203703
32. Marina Janković, 310414803
33. Vidoje Šmigić, 410G18811
34. Ivana Vujović, 310C39405
35. Irena Vučković, 300I81910
36. Milan Sladoje, 413E45110
37. Bogdan Vojnović, 310893504
38. Vesna Petrović, 391L53812
39. Marko Milošević, 410D89309
40. Dragan Buhač, 392M24313
41. Branislava Bukvić, 392M82813
42. Nada Beljić-Popić, 391M81813
43. Željko Žugić, 316K27411
44. Svetlana Todorović, 300K69911
45. Vesna Bogdanović, 391M23113
46. Marija Elezović, 391M23013
47. Dragana Milovanović, 310306003
48. Ivo Pavlović, 311868504
49. Sandra Vujović-Aleksić, 300D44206
50. Katarina Marković, 314B36305
51. Dušica Eraković, 400G85912
52. Milovan Đurić, 310K51411
53. Saša Todorović, 391N59214
54. Nataša Osatović, 314551803
55. Zvonimir Predić, 313723504
56. Petar Franeta, 310I41610
57. Biljana Savić, 314A69704
58. Vojislav Bogdanić, 314D66406
59. Zoran Kojić, 410290603
60. Đorđe Jovović, 310G74008
61. Vojin Popović, 392M23713
62. Predrag Janićijević, 370687804
63. Miroslav Bešević, 310065003
64. Nadežda Kovačević, 314632603
65. Jasmina Damnjanović Bezbradica, 310M40713
66. Vojislav Narančić, 314338503
67. Branka Krišanov, 371679804
68. Đurica Marković, 314426503
69. Dobrica Damnjanović, 391M23413
70. Miša Obradović, 300J29810
71. Zdravka Nešić, 310305303
72. Dušica Dokić, 373079603
73. Milan Rajinac, 314A50704
74. Olivera Brašanac, 414E77610
75. Dragan Petrović, 391L62812
76. Milan Pavlović, 391L80412
77. Bogdan Petrović, 391M04813
78. Nenad Gavrilović, 391N16014
79. Vladislava Bartoš-Divac, 314248803
80. Zoran Knežević, 314D30706
81. Dragana Ninković, 313247803
82. Boris Krunić, 314M14113
83. Vanja Damjanović, 314K05411
84. Vojislav Antonić, 314L22812
85. Biserka Dejanović-Isailović, 310415203
86. Uroš Đurić, 391N46214
87. Branko Vukelić, 410C93708
88. Ana Veselinović, 310N44914
89. Mirjana Živanović, 316714204
90. Radojica Milićević, 391N45914
91. Nenad Vrvić, 392M51013
92. Ljubiša Ćirković, 313864104
93. Dušan Kalezić, 313A38404
94. Ivana Obradović, 392L81112
95. Ivana Đinđić, 392L81212
96. Svetlana Jovanović-Marković, 350B17505
97. Branko Jelisavac, 391L80012
98. Vladan Vlajković, 391L67512
99. Julijana Milosavljević, 310F96508
100. Dijana Milošević, 310B42305
101. Vladimir Trimčev, 315F82708
102. Miodrag Pisarević, 391M04213
103. Slađana Savić, 314540303
104. Anika Đorić, 391N89415
105. Uroš Urošević, 392M50913
106. Darko Mijatović, 310C62305
107. Dragoslav Dragićević, 315115103
108. Radica Goronja, 315428003
109. Radomir Matić, 315370203
110. Sanja Janković, 391L54512
111. Aleksandra Rabrenović, 410318203
112. Mileta Milojević, 375C21205
113. Božica Sandić, 313485303
114. Nada Živanović, 375M77113
115. Svetlana Bajc, 314D65806
116. Jasmina Pavlović, 391M14613
117. Gorica Petrović, 391M66613
118. Milutin Stefanović, 375393903
119. Svetozar Pejović, 391N89615
120. Veljko Maletić, 391L53912


121. Milan Božić, 391L54712
122. Biljana Marjanović, 391L67012
123. Sanja Janjić, 391L53712
124. Stevan Ristić, 393L94713
125. Ana Agramović-Petrović, 314F09907
126. Nevenka Vukelić, 410C16608
06. april 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta