Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu<...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6550
Naziv Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu
Promenjeno vreme održavanja
Ciljne grupe Članovi Komore nosioci licenci: 372, 471, 300-302, 310-318, 400-401, 410-419, 700, 712, 771, 800, 812, 871
Oblast Tehničko-tehnološke nauke
Predavači Prof. dr Boško Stevanović, GF Beograd,
Prof.dr Vlastimir Radonjanin, FTN Novi Sad,
Prof.dr Dubravka Bejgović GF Zagreb,
Dr Ivan Ignjatović, GF Beograd,
Van.prof. Vesna Matović,Rudarsko-geološki fakultet Beograd,
Dr Milica Arsenović, IMS Beograd,
Dr Miloš Vasić, IMS Beograd,
Doc.dr Mirjana Vukićević, GF Beograd,
Van.prof. Goran Maladenović, GF Beograd,
Doc.dr Jelena Dobrić, GF Beograd,
Dr Jakob Šušterčić, IRMA-Ljubljana,
Iva Despotović, prof. Visoka građevinsko-geodetska škola Beograd,
Tijana Vojinović-Čalić, doktorant GF Beograd,
Mirjana Drpić, dipl.inž. IMS Beograd,
Nemanja Marinković, doktorant GAF Niš,
Enes Curić, doktorant, ND-Systembau,
Dejana Milinković, Cementna industrija Srbije,
Mr Aleksandar Milenković, IMS Beograd
Program 08:00 - 09:00 Prijavljivanje učesnika

09:00 - 09:15 Otvaranje Konferencije

09:15 - 11:00 Izlaganje radova
1.Dejana Milinković, Ljiljana Miličić
HIDRAULIČNA VEZIVA ZA PUTEVE - SASTAV, SPECIFIKACIJA I KRITERIJUMI USAGLAŠENOSTI U SKLADU SA SERIJOM STANDARDA EN 13282

2.Mirjana Drpić, Dragiša Ivanišević
PASIVNA ZAŠTITA OD POŽARA U GRAĐEVINARSTVU U OKVIRU TEHNIČKE REGULATIVE U SRBIJI I U EVROPI

3.Olivera Đokić, Vesna Matović, Ranko Gašić, Vladimir Milićević, Nenad Matović, Branko Munjas
TEHNIČKI USLOVI KVALITETA TUCANIKA ZA ŽELEZNIČKE PRUGE -NACIONALNI I EVROPSKI KRITERIJUMI

4.Dubravka Bjegović, Ivana Banjad Pečur, Nina Štirmer
ULAGANJE U ZNANOST KAO POKRETAČ GRAĐEVINARSTVA

5. Iva Despotović, Nenad Ristić, Zoran Grdić, Gordana Topličić - Ćurčić
MOGUĆNOST PRIMENE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA I RECIKLIRANOG AGREGATA U SAMOUGRAĐUJUĆEM BETONU KAO ZNAČAJAN DOPRINOS EKOLOŠKOM GRAĐEVINARSTVU

6.Ivan Lukić, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev
OSNOVNA SVOJSTVA KONSTRUKCIJSKIH LAKOAGREGATNIH BETONA NA BAZI OTPADNIH I RECIKLIRANIH MATERIJALA

Prezentacija Genaralnog sponzora - Lafarge

11:00 - 11:15 Kafe pauza

11:15 - 13:00 Izlaganje radova

7. Ivan Ignjatović, Nikola Tošić, Snežana Marinković, Jelena Dragaš
TEHNOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKT PROIZVODNJE AGREGATA OD RECIKLIRANOG BETONA U SRBIJI

8. Goran Mladenovic, Mirjana Vukićević, Jovan Despotović
POTENCIJALNI EKONOMSKI EFEKTI PRIMENE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA U IZGRADNJI PUTEVA

9.Mirjana Vukićević, Veljko Pujević, Miloš Marjanović, Sanja Jocković, Snežana Maraš-Dragojević
STABILIZACIJA GLINE VISOKE PLASTIČNOSTI PRIMENOM LETEĆEG PEPELA IZ TERMOELEKTRANE KOLUBARA

10. Tijana Vojnović Ćalić, Dragica Jevtić, Aleksandra Krstić-Furundžić
OTPORNOST NA MRAZ MIKROARMIRANIH CEMENTNIH MALTERA SA AGREGATOM OD DROBLJENE OPEKE

11.Jakob Šušteršič, Jure Korla, Andrej Zajc
FLEXURAL BEHAVIOR OF LATEX-MODIFIED FIBER REINFORCED CONCRETE

12. Milica Arsenović, Lato Pezo, Slavka Stanković, Zagorka Radojević
PREDVIĐANJE KVALITETA OPEKARSKIH PROIZVODA NA OSNOVU HEMIJSKOG SASTAVA POLAZNE SIROVINE

Prezentacija Generalnog spozora TERA-MIX

13:00 - 13:30 - Pauza - koktel

13. Jelena Dobrić, Zlatko Marković, Dragan Buđevac, Nina Gluhović
MATEMATIČKA INTERPRETACIJA NELINEARNE VEZE NAPONA I DILATACIJA KOD NERĐAJUĆIH ČELIKA

14. Nemanja Marković, Dragoslav Stojić, Tamara Nestorović, Stefan Conić
PIEZOELEKTRIČNI PAMETNI AGREGATI

15. Enes Curić, Marko Milošević, Zoran Grdić, Dragoljub Drenić
DISTRIBUCIJA NAPONA U AB PRETHODNO NAPREGNUTIM PRAGOVIMA NA MESTU NALEGANJA ŠINE U AMBIJENTALNIM USLOVIMA EKSPLOATACIJE

16. Miloš Vasić, Zagorka Radojević
PROUČAVANJE UTICAJA REŽIMA SUŠENJA NA KVALITET OPEKARSKIH PROIZVODA

17. Aleksandar Milenković, Danica Boljević, Damir Savković
KAMENA VUNA KAO IZOLACIONI MATERIJAL U GRAĐEVINSKOJ AKUSTICI

18. Boško Stevanović, Ivan Glišović, Marija Todorović
KOMPOZITNI MATERIJALI ZA OJAČANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

15:00 - zatvaranje Konferencije
Termin održavanja 19. jun 2015. godine,
početak u 10:00 časova
Promenjeno vreme održavanja
početak u 9:00 časova
Mesto održavanja Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet,
Bulevar kralja Aleksandra br. 73,
Beograd
Cilj i očekivani rezultati Na Konferenciji će inženjeri i istraživači sa najšireg područja graditeljstva imati priliku da izlože rezultate svojih istraživanja i ispitivanja na području savremenih materijala.S obzirom na to,osnovni cilj Konferencije biće da se stručnoj i naučnoj javnosti saopšte rezultati ostvareni na tom polju,kao i mogućnosti praktične primene novih materijala, uključujući tu i aspekte energetske efikasnosti i ekološke performanse materijala.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Dokaz o uplati dostavlja se na dan organizacije Konferencije.

Kotizacija Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije: Kotizacija DIMK-e je za članove Inženjerske komore 4800din. uplaćuje se na tekući račun br.180-1001210012308-86.

Prijava
PRIJAVLJIVANJE VIŠE NIJE MOGUĆE JER BROJ PRIJAVLJENIH PREVAZILAZI UKUPAN MAKSIMALNI BROJ UČESNIKA PREDVIĐEN ZA OVAJ DOGAĐAJ - 200 + 20%
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu
Promenjeno vreme održavanja
1. Marko Milošević, 410D89309
2. Marko Cvetković, 310M61113
3. Boško Babović, 314L52712
4. Milan Platanić, 410G37111
5. Slobodan Gnjatović, 310369403
6. Slavica Simić, 314814104
7. Bojan Cvetković, 310L75512
8. Ksenija Janković, 310363603
9. LJiljana Lončar, 310412403
10. Dragan Bojović, 310F83708
11. Milica Popov, 310C06705
12. Ivan Stojanović, 300I18409
13. Rade Kašić, 410C84808
14. Lazar Anđelić, 314L37212
15. Milan Andrejević, 415H58713
16. Katarina Jovanović, 310L75612
17. Dragoljub Cvetković, 310136803
18. Zora Čučković-Mišković, 300150503
19. Danijela Miščević, 310G92508
20. Olgica Jovanović, 310A69504
21. Dragana Vukašin, 800015406
22. Milan Živadinović, 310K86411
23. Marina Dimitrijević, 310302003
24. Jasmina Miletin-Popović, 310024303
25. Branka Radulović, 310N24714
26. Marija Nedić, 300G51908
27. Katarina Marković, 314B36305
28. Sašo Bonev, 410E40509
29. Dragica Matijević, 411B87807
30. Tamara Matijević, 411D28109
31. Sandra Stanković, 410922405
32. Sandra Vujović-Aleksić, 300D44206
33. Ana Nastić, 300C47505
34. Slavica Vučetić-Abinun, 310415503
35. Ivo Pavlović, 311868504
36. Toplica Milisavljević, 414709504
37. Suzana Arvaji, 812153811
38. Nataša Milenković, 415I89714
39. Aleksandar Nestorović, 415I04413
40. Dragana Đorđević, 300044803
41. Jasmina Damnjanović Bezbradica, 310M40713
42. Duško Opačić, 310H86209
43. Mira Bugarinović, 314D31606
44. Dragan Plećaš, 410D09608
45. Nataša Prijović, 300671704
46. Maja Mijajlović, 310I50410
47. Vidoje Šmigić, 410G18811
48. Bojan Lukić, 300G88408
49. Ljubica Čupić, 310875204
50. Emina Gašić, 314D80806
51. Marija Arsić, 310N97515
52. Gordana Gavrilović, 410760604
53. Rada Mladenović, 310M81213
54. Branko Ivanović, 310M13413
55. Miloš Kosanović, 310K21011
56. Predrag Marić, 310I87910
57. Toma Trujić, 310C92306
58. Marko Erić, 310G73908
59. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
60. Dušan Dragojlović, 310N97815
61. Mirjana Lazić, 310H75409
62. Snežana Stanković, 300256303
63. Vladimir Đerman, 310K41511
64. Predrag Simonović, 410E15709
65. Jelena Marković, 300N74014
66. Snežana Lukić-Zečević, 300274203
67. Vesna Lukić, 300E02506
68. Vesna Oro, 314250503
69. Miloš Dimitrijević, 310633703
70. Borivoje Banić, 315A67904
71. Jasna Vasić, 410260003
72. Mirjana Kolarević, 411A93607
73. Borivoje Marković, 310F10007
74. Vladimir Vuković, 311358703
75. Milan Telebaković, 410C24508
76. Dubravka Vozar, 311L48512
77. Veliborka Cvijović, 315K45411
78. Vladimir Cvijović, 315029903
79. Dragana Božović-Selaković, 315D80006
80. Svetlana Radovanović, 310278003
81. Branka Petrović-Pavlović, 410162403
82. Anđa Mirković, 300890804
83. Aleksandar Mirković, 410A24006
84. Predrag Medenica, 300352603
85. Milijana Kostadinov, 310C07305
86. Elvir Ajranović, 311J70611
87. Nikola Korać, 300035103
88. Nadežda Radenković, 410734304
89. Slobodan Jovanović, 410385303
90. Dragan Nožica, 410I35314
91. Maja Moskovljević, 314281103
92. Milica Piletić, 310L59912
93. Danijela Klajn, 300N74514
94. Aleksandra Kubat, 310E11406
95. Tamara Jokić, 300K30711
96. Verica Šehović, 410C20208
97. Aleksandar Petrović, 311K13611
98. Snežana Jovanović, 314H29209
99. Vera Najman, 314D32106
100. Dejan Ilić, 314D32006
101. Vesna Blagojević, 410B44607
102. Radiša Perišić, 411955505
103. Andrijana Novović, 411E21109
104. Bojan Aranđelović, 310G12908
105. Ljiljana Janković, 314E51207
106. Miroslava Spasenović, 300B91605
107. Ivana Marković, 310386103
108. Bogdan Jovanović, 410120103
109. Novica Obradović, 410636104
110. Natalija Tasić, 310M40613
111. Aleksandra Janjanin, 310416403
112. Slađana Savić, 300E43607
113. Bojana Drulović, 310H98309
114. Siniša Paunović, 410345403
115. Ivanka Nikolić, 414935705
116. Rajko Miljkov, 410449704
117. Vladimir Tomašević, 314361103
118. Irena Vučković, 300I81910
119. Miroslav Tomin, 314097503
120. Vesna Nikolić, 310M40513
121. Milena LJiljak, 310412603
122. Lela Nikolić, 300I34310
123. Željko Flajs, 310F83908
124. Nataša Osatović, 314551803
125. Olivera Gajović-Gojgić, 310212103
126. Milan Osatović, 314603303
127. Slobodan Naumović, 310305603
128. Mirjana Živanović, 310205303
129. Aleksandra Naumović, 310304603
130. Mirjana Jovanović, 310135703
131. Olivera Radović, 415844905
132. Zdravko Žugaj, 200009403
133. Nataša Živanović, 310J10010
134. Saša Stanojević, 410F63211
135. Vojislav Narančić, 314338503
136. Svetlana Bajc, 314D65806
137. Jelena Barbarić, 300N74414
138. Igor Stefanović, 310I66810
139. Gorica Vujačić, 300257003
140. Vesna Gardić, 410477104
141. Ana Grabež, 300I71010
142. Gordana Bajić, 311306603
143. Bojana Stojadinović, 415D26208
144. Stojan Simov, 310M18513
145. Danijela Antonijević, 415D98409
146. Nebojša Živković, 412F69211
147. Marko Obrenović, 414B06307
148. Nemanja Ivančević, 414H38413
149. Dragan Gardić, 310132103
150. Marija Ćirić, 317I14009
151. Vladimir Marković, 332491003
152. Milica Rafailović, 419H99713
153. Goran Petrović, 415D46009
154. Branislav Živković, 410G66612
155. Vujica Vujić, 311I92410
156. Mira Janjić, 410035903
157. Vedrana Lazić, 310C91606
158. Milan Šakotić, 311421703
159. Snežana Jungić, 410038003
160. Aleksandra Cerović, 310C07005
161. Violeta Mihajlović, 310301903
162. Marija Milovanović, 310G62308
163. Ljiljana Šuković, 410068803
164. Maša Grbić, 300N13614
165. Marina Vladimirova-Dimitrijević, 310203703
166. Mihailo Popović, 410D86109
167. Predrag Radoičić, 410F76911
168. Ksenija Stojković, 310G61608
169. Mirjana Gluščević, 310G61708
170. Milinko Gluščević, 410934705
171. Ivana Stojanović, 800146510
172. Mihail Maksimov, 314179403
173. Slavica Branković, 310094503
174. Desimir Mihailović, 310522603
175. Ana Đorđević, 315E11606
176. Jelena Ćirilović, 315M08713
177. Predrag Lukić, 410I68614
178. Ivana Rob Pašajlić, 410337503
179. Maja Pavlović, 300I24809
180. Jovan Pašajlić, 410742304
181. Zorka Marjanović, 300746004
182. Mikica Bugarinović, 410749004
183. Nebojša Redžić, 311357403
184. Irena Mitrović, 410H88213
185. Katarina Kostadinović, 310G36508
186. Zorica Kušaković, 410E50710
187. Slobodan Lukić, 410039203
188. Tatjana Milošević, 410B03807
189. Tijana Marinković, 310E67507
190. Valentina Filipović, 200051503
191. Ljubiša Ćirković, 381143015
192. Marina Nikolić-Topalović, 300239303
193. Goran Prolić, 381003412
15. maj 2021.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (16)
Potražnja zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet


hram