Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu<...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6550
Naziv Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu
Promenjeno vreme održavanja
Ciljne grupe Članovi Komore nosioci licenci: 372, 471, 300-302, 310-318, 400-401, 410-419, 700, 712, 771, 800, 812, 871
Oblast Tehničko-tehnološke nauke
Predavači Prof. dr Boško Stevanović, GF Beograd,
Prof.dr Vlastimir Radonjanin, FTN Novi Sad,
Prof.dr Dubravka Bejgović GF Zagreb,
Dr Ivan Ignjatović, GF Beograd,
Van.prof. Vesna Matović,Rudarsko-geološki fakultet Beograd,
Dr Milica Arsenović, IMS Beograd,
Dr Miloš Vasić, IMS Beograd,
Doc.dr Mirjana Vukićević, GF Beograd,
Van.prof. Goran Maladenović, GF Beograd,
Doc.dr Jelena Dobrić, GF Beograd,
Dr Jakob Šušterčić, IRMA-Ljubljana,
Iva Despotović, prof. Visoka građevinsko-geodetska škola Beograd,
Tijana Vojinović-Čalić, doktorant GF Beograd,
Mirjana Drpić, dipl.inž. IMS Beograd,
Nemanja Marinković, doktorant GAF Niš,
Enes Curić, doktorant, ND-Systembau,
Dejana Milinković, Cementna industrija Srbije,
Mr Aleksandar Milenković, IMS Beograd
Program 08:00 - 09:00 Prijavljivanje učesnika

09:00 - 09:15 Otvaranje Konferencije

09:15 - 11:00 Izlaganje radova
1.Dejana Milinković, Ljiljana Miličić
HIDRAULIČNA VEZIVA ZA PUTEVE - SASTAV, SPECIFIKACIJA I KRITERIJUMI USAGLAŠENOSTI U SKLADU SA SERIJOM STANDARDA EN 13282

2.Mirjana Drpić, Dragiša Ivanišević
PASIVNA ZAŠTITA OD POŽARA U GRAĐEVINARSTVU U OKVIRU TEHNIČKE REGULATIVE U SRBIJI I U EVROPI

3.Olivera Đokić, Vesna Matović, Ranko Gašić, Vladimir Milićević, Nenad Matović, Branko Munjas
TEHNIČKI USLOVI KVALITETA TUCANIKA ZA ŽELEZNIČKE PRUGE -NACIONALNI I EVROPSKI KRITERIJUMI

4.Dubravka Bjegović, Ivana Banjad Pečur, Nina Štirmer
ULAGANJE U ZNANOST KAO POKRETAČ GRAĐEVINARSTVA

5. Iva Despotović, Nenad Ristić, Zoran Grdić, Gordana Topličić - Ćurčić
MOGUĆNOST PRIMENE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA I RECIKLIRANOG AGREGATA U SAMOUGRAĐUJUĆEM BETONU KAO ZNAČAJAN DOPRINOS EKOLOŠKOM GRAĐEVINARSTVU

6.Ivan Lukić, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev
OSNOVNA SVOJSTVA KONSTRUKCIJSKIH LAKOAGREGATNIH BETONA NA BAZI OTPADNIH I RECIKLIRANIH MATERIJALA

Prezentacija Genaralnog sponzora - Lafarge

11:00 - 11:15 Kafe pauza

11:15 - 13:00 Izlaganje radova

7. Ivan Ignjatović, Nikola Tošić, Snežana Marinković, Jelena Dragaš
TEHNOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKT PROIZVODNJE AGREGATA OD RECIKLIRANOG BETONA U SRBIJI

8. Goran Mladenovic, Mirjana Vukićević, Jovan Despotović
POTENCIJALNI EKONOMSKI EFEKTI PRIMENE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA U IZGRADNJI PUTEVA

9.Mirjana Vukićević, Veljko Pujević, Miloš Marjanović, Sanja Jocković, Snežana Maraš-Dragojević
STABILIZACIJA GLINE VISOKE PLASTIČNOSTI PRIMENOM LETEĆEG PEPELA IZ TERMOELEKTRANE KOLUBARA

10. Tijana Vojnović Ćalić, Dragica Jevtić, Aleksandra Krstić-Furundžić
OTPORNOST NA MRAZ MIKROARMIRANIH CEMENTNIH MALTERA SA AGREGATOM OD DROBLJENE OPEKE

11.Jakob Šušteršič, Jure Korla, Andrej Zajc
FLEXURAL BEHAVIOR OF LATEX-MODIFIED FIBER REINFORCED CONCRETE

12. Milica Arsenović, Lato Pezo, Slavka Stanković, Zagorka Radojević
PREDVIĐANJE KVALITETA OPEKARSKIH PROIZVODA NA OSNOVU HEMIJSKOG SASTAVA POLAZNE SIROVINE

Prezentacija Generalnog spozora TERA-MIX

13:00 - 13:30 - Pauza - koktel

13. Jelena Dobrić, Zlatko Marković, Dragan Buđevac, Nina Gluhović
MATEMATIČKA INTERPRETACIJA NELINEARNE VEZE NAPONA I DILATACIJA KOD NERĐAJUĆIH ČELIKA

14. Nemanja Marković, Dragoslav Stojić, Tamara Nestorović, Stefan Conić
PIEZOELEKTRIČNI PAMETNI AGREGATI

15. Enes Curić, Marko Milošević, Zoran Grdić, Dragoljub Drenić
DISTRIBUCIJA NAPONA U AB PRETHODNO NAPREGNUTIM PRAGOVIMA NA MESTU NALEGANJA ŠINE U AMBIJENTALNIM USLOVIMA EKSPLOATACIJE

16. Miloš Vasić, Zagorka Radojević
PROUČAVANJE UTICAJA REŽIMA SUŠENJA NA KVALITET OPEKARSKIH PROIZVODA

17. Aleksandar Milenković, Danica Boljević, Damir Savković
KAMENA VUNA KAO IZOLACIONI MATERIJAL U GRAĐEVINSKOJ AKUSTICI

18. Boško Stevanović, Ivan Glišović, Marija Todorović
KOMPOZITNI MATERIJALI ZA OJAČANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

15:00 - zatvaranje Konferencije
Termin održavanja 19. jun 2015. godine,
početak u 10:00 časova
Promenjeno vreme održavanja
početak u 9:00 časova
Mesto održavanja Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet,
Bulevar kralja Aleksandra br. 73,
Beograd
Cilj i očekivani rezultati Na Konferenciji će inženjeri i istraživači sa najšireg područja graditeljstva imati priliku da izlože rezultate svojih istraživanja i ispitivanja na području savremenih materijala.S obzirom na to,osnovni cilj Konferencije biće da se stručnoj i naučnoj javnosti saopšte rezultati ostvareni na tom polju,kao i mogućnosti praktične primene novih materijala, uključujući tu i aspekte energetske efikasnosti i ekološke performanse materijala.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Dokaz o uplati dostavlja se na dan organizacije Konferencije.

Kotizacija Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije: Kotizacija DIMK-e je za članove Inženjerske komore 4800din. uplaćuje se na tekući račun br.180-1001210012308-86.

Prijava
PRIJAVLJIVANJE VIŠE NIJE MOGUĆE JER BROJ PRIJAVLJENIH PREVAZILAZI UKUPAN MAKSIMALNI BROJ UČESNIKA PREDVIĐEN ZA OVAJ DOGAĐAJ - 200 + 20%
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu
Promenjeno vreme održavanja
1. Marko Milošević, 410D89309
2. Marko Cvetković, 310M61113
3. Milan Platanić, 410G37111
4. Slavica Simić, 314814104
5. Ksenija Janković, 310363603
6. LJiljana Lončar, 310412403
7. Dragan Bojović, 310F83708
8. Milica Popov, 310C06705
9. Ivan Stojanović, 300I18409
10. Rade Kašić, 410C84808
11. Lazar Anđelić, 314L37212
12. Milan Andrejević, 415H58713
13. Katarina Jovanović, 310L75612
14. Zora Čučković-Mišković, 300150503
15. Danijela Miščević, 310G92508
16. Olgica Jovanović, 310A69504
17. Milan Živadinović, 310K86411
18. Željko Kerleta, 300G01008
19. Branka Radulović, 310N24714
20. Marija Nedić, 300G51908
21. Katarina Marković, 314B36305
22. Sašo Bonev, 410E40509
23. Dragica Matijević, 411B87807
24. Tamara Matijević, 411D28109
25. Sandra Stanković, 410922405
26. Sandra Vujović-Aleksić, 300D44206
27. Ana Nastić, 300C47505
28. Slavica Vučetić-Abinun, 310415503
29. Ivo Pavlović, 311868504
30. Toplica Milisavljević, 414709504
31. Suzana Arvaji, 812153811
32. Nataša Milenković, 415I89714
33. Aleksandar Nestorović, 415I04413
34. Dragana Đorđević, 300044803
35. Jasmina Damnjanović Bezbradica, 310M40713
36. Duško Opačić, 310H86209
37. Vladislav Lalicki, 300695704
38. Mira Bugarinović, 314D31606
39. Marina Irić, 300722104
40. Nataša Prijović, 300671704
41. Maja Mijajlović, 310I50410
42. Vidoje Šmigić, 410G18811
43. Bojan Lukić, 300G88408
44. Ljubica Čupić, 310875204
45. Emina Gašić, 314D80806
46. Marija Arsić, 310N97515
47. Gordana Gavrilović, 410760604
48. Rada Mladenović, 310M81213
49. Branko Ivanović, 310M13413
50. Miloš Kosanović, 310K21011
51. Marija Gojkov Milić, 410450704
52. Marija Gojkov Milić, 410450704
53. Predrag Marić, 310I87910
54. Toma Trujić, 310C92306
55. Marko Erić, 310G73908
56. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
57. Dušan Dragojlović, 310N97815
58. Mirjana Lazić, 310H75409
59. Vladimir Đerman, 310K41511
60. Predrag Simonović, 410E15709
61. Jelena Marković, 300N74014
62. Snežana Lukić-Zečević, 300274203
63. Vesna Oro, 314250503
64. Miloš Dimitrijević, 310633703
65. Borivoje Banić, 315A67904
66. Mirjana Kolarević, 411A93607
67. Borivoje Marković, 310F10007
68. Vladimir Vuković, 311358703
69. Milan Telebaković, 410C24508
70. Dubravka Vozar, 311L48512
71. Veliborka Cvijović, 315K45411
72. Vladimir Cvijović, 315029903
73. Dragana Božović-Selaković, 315D80006
74. Svetlana Radovanović, 310278003
75. Anđa Mirković, 300890804
76. Aleksandar Mirković, 410A24006
77. Predrag Medenica, 300352603
78. Milijana Kostadinov, 310C07305
79. Elvir Ajranović, 311J70611
80. Nikola Korać, 300035103
81. Nadežda Radenković, 410734304
82. Slobodan Jovanović, 410385303
83. Dragan Nožica, 410I35314
84. Maja Moskovljević, 314281103
85. Vesna Šoć, 310864904
86. Danijela Klajn, 300N74514
87. Aleksandra Kubat, 310E11406
88. Tamara Jokić, 300K30711
89. Verica Šehović, 410C20208
90. Aleksandar Petrović, 311K13611
91. Snežana Jovanović, 314H29209
92. Vera Najman, 314D32106
93. Dejan Ilić, 314D32006
94. Vesna Blagojević, 410B44607
95. Radiša Perišić, 411955505
96. Andrijana Novović, 411E21109
97. Bojan Aranđelović, 310G12908
98. Ljiljana Janković, 314E51207
99. Miroslava Spasenović, 300B91605
100. Ivana Marković, 310386103
101. Bogdan Jovanović, 410120103
102. Novica Obradović, 410636104
103. Natalija Tasić, 310M40613
104. Aleksandra Janjanin, 310416403
105. Milan Spremić, 310H27709
106. Slađana Savić, 300E43607
107. Bojana Drulović, 310H98309
108. Siniša Paunović, 410345403
109. Ivanka Nikolić, 414935705
110. Rajko Miljkov, 410449704
111. Vladimir Tomašević, 314361103
112. Miroslav Tomin, 314097503
113. Vesna Nikolić, 310M40513
114. Milena LJiljak, 310412603
115. Lela Nikolić, 300I34310
116. Željko Flajs, 310F83908
117. Nataša Osatović, 314551803
118. Olivera Gajović-Gojgić, 310212103
119. Milan Osatović, 314603303
120. Mirjana Stjepanović, 310N85615
121. Slobodan Naumović, 310305603
122. Mirjana Živanović, 310205303
123. Mirjana Jovanović, 310135703
124. Radmila Milović-Jovanović, 310M26513
125. Olivera Radović, 415844905
126. Zdravko Žugaj, 200009403
127. Marko Popović, 410I31614
128. Saša Stanojević, 410F63211
129. Nina Aleksić-Antonioli, 300M32913
130. Vojislav Narančić, 314338503
131. Svetlana Bajc, 314D65806
132. Jelena Barbarić, 300N74414
133. Igor Stefanović, 310I66810
134. Gorica Vujačić, 300257003
135. Vesna Gardić, 410477104
136. Ana Grabež, 300I71010
137. Gordana Bajić, 311306603
138. Bojana Stojadinović, 415D26208
139. Stojan Simov, 310M18513
140. Danijela Antonijević, 415D98409
141. Nebojša Živković, 412F69211
142. Marko Obrenović, 414B06307
143. Nemanja Ivančević, 414H38413
144. Dragan Gardić, 310132103
145. Marija Ćirić, 317I14009
146. Vladimir Marković, 332491003
147. Milica Rafailović, 419H99713
148. Goran Petrović, 415D46009
149. Branislav Živković, 410G66612
150. Vujica Vujić, 311I92410
151. Mira Janjić, 410035903
152. Vedrana Lazić, 310C91606
153. Milan Šakotić, 311421703
154. Snežana Jungić, 410038003
155. Aleksandra Cerović, 310C07005
156. Violeta Mihajlović, 310301903
157. Marija Milovanović, 310G62308
158. Maša Grbić, 300N13614
159. Mihailo Popović, 410D86109
160. Predrag Radoičić, 410F76911
161. Ksenija Stojković, 310G61608
162. Mirjana Gluščević, 310G61708
163. Milinko Gluščević, 410934705
164. Ivana Stojanović, 800146510
165. Mihail Maksimov, 314179403
166. Ivana Pavić, 415G61112
167. Slavica Branković, 310094503
168. Desimir Mihailović, 310522603
169. Ana Đorđević, 315E11606
170. Jelena Ćirilović, 315M08713
171. Ivana Rob Pašajlić, 410337503
172. Maja Pavlović, 300I24809
173. Zorka Marjanović, 300746004
174. Mikica Bugarinović, 410749004
175. Nebojša Redžić, 311357403
176. Irena Mitrović, 410H88213
177. Katarina Kostadinović, 310G36508
178. Zorica Kušaković, 410E50710
179. Slobodan Lukić, 410039203
180. Tatjana Milošević, 410B03807
181. Tijana Marinković, 310E67507
182. Valentina Filipović, 200051503
183. Ljubiša Ćirković, 381143015
184. Marina Nikolić-Topalović, 300239303
185. Goran Prolić, 381003412
25. novembar 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (20)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

twitter facebook /

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet

Pretraga sajta


hram