Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Postanite član Komore
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu<...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6550
Naziv Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu
Promenjeno vreme održavanja
Ciljne grupe Članovi Komore nosioci licenci: 372, 471, 300-302, 310-318, 400-401, 410-419, 700, 712, 771, 800, 812, 871
Oblast Tehničko-tehnološke nauke
Predavači Prof. dr Boško Stevanović, GF Beograd,
Prof.dr Vlastimir Radonjanin, FTN Novi Sad,
Prof.dr Dubravka Bejgović GF Zagreb,
Dr Ivan Ignjatović, GF Beograd,
Van.prof. Vesna Matović,Rudarsko-geološki fakultet Beograd,
Dr Milica Arsenović, IMS Beograd,
Dr Miloš Vasić, IMS Beograd,
Doc.dr Mirjana Vukićević, GF Beograd,
Van.prof. Goran Maladenović, GF Beograd,
Doc.dr Jelena Dobrić, GF Beograd,
Dr Jakob Šušterčić, IRMA-Ljubljana,
Iva Despotović, prof. Visoka građevinsko-geodetska škola Beograd,
Tijana Vojinović-Čalić, doktorant GF Beograd,
Mirjana Drpić, dipl.inž. IMS Beograd,
Nemanja Marinković, doktorant GAF Niš,
Enes Curić, doktorant, ND-Systembau,
Dejana Milinković, Cementna industrija Srbije,
Mr Aleksandar Milenković, IMS Beograd
Program 08:00 - 09:00 Prijavljivanje učesnika

09:00 - 09:15 Otvaranje Konferencije

09:15 - 11:00 Izlaganje radova
1.Dejana Milinković, Ljiljana Miličić
HIDRAULIČNA VEZIVA ZA PUTEVE - SASTAV, SPECIFIKACIJA I KRITERIJUMI USAGLAŠENOSTI U SKLADU SA SERIJOM STANDARDA EN 13282

2.Mirjana Drpić, Dragiša Ivanišević
PASIVNA ZAŠTITA OD POŽARA U GRAĐEVINARSTVU U OKVIRU TEHNIČKE REGULATIVE U SRBIJI I U EVROPI

3.Olivera Đokić, Vesna Matović, Ranko Gašić, Vladimir Milićević, Nenad Matović, Branko Munjas
TEHNIČKI USLOVI KVALITETA TUCANIKA ZA ŽELEZNIČKE PRUGE -NACIONALNI I EVROPSKI KRITERIJUMI

4.Dubravka Bjegović, Ivana Banjad Pečur, Nina Štirmer
ULAGANJE U ZNANOST KAO POKRETAČ GRAĐEVINARSTVA

5. Iva Despotović, Nenad Ristić, Zoran Grdić, Gordana Topličić - Ćurčić
MOGUĆNOST PRIMENE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA I RECIKLIRANOG AGREGATA U SAMOUGRAĐUJUĆEM BETONU KAO ZNAČAJAN DOPRINOS EKOLOŠKOM GRAĐEVINARSTVU

6.Ivan Lukić, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev
OSNOVNA SVOJSTVA KONSTRUKCIJSKIH LAKOAGREGATNIH BETONA NA BAZI OTPADNIH I RECIKLIRANIH MATERIJALA

Prezentacija Genaralnog sponzora - Lafarge

11:00 - 11:15 Kafe pauza

11:15 - 13:00 Izlaganje radova

7. Ivan Ignjatović, Nikola Tošić, Snežana Marinković, Jelena Dragaš
TEHNOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKT PROIZVODNJE AGREGATA OD RECIKLIRANOG BETONA U SRBIJI

8. Goran Mladenovic, Mirjana Vukićević, Jovan Despotović
POTENCIJALNI EKONOMSKI EFEKTI PRIMENE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA U IZGRADNJI PUTEVA

9.Mirjana Vukićević, Veljko Pujević, Miloš Marjanović, Sanja Jocković, Snežana Maraš-Dragojević
STABILIZACIJA GLINE VISOKE PLASTIČNOSTI PRIMENOM LETEĆEG PEPELA IZ TERMOELEKTRANE KOLUBARA

10. Tijana Vojnović Ćalić, Dragica Jevtić, Aleksandra Krstić-Furundžić
OTPORNOST NA MRAZ MIKROARMIRANIH CEMENTNIH MALTERA SA AGREGATOM OD DROBLJENE OPEKE

11.Jakob Šušteršič, Jure Korla, Andrej Zajc
FLEXURAL BEHAVIOR OF LATEX-MODIFIED FIBER REINFORCED CONCRETE

12. Milica Arsenović, Lato Pezo, Slavka Stanković, Zagorka Radojević
PREDVIĐANJE KVALITETA OPEKARSKIH PROIZVODA NA OSNOVU HEMIJSKOG SASTAVA POLAZNE SIROVINE

Prezentacija Generalnog spozora TERA-MIX

13:00 - 13:30 - Pauza - koktel

13. Jelena Dobrić, Zlatko Marković, Dragan Buđevac, Nina Gluhović
MATEMATIČKA INTERPRETACIJA NELINEARNE VEZE NAPONA I DILATACIJA KOD NERĐAJUĆIH ČELIKA

14. Nemanja Marković, Dragoslav Stojić, Tamara Nestorović, Stefan Conić
PIEZOELEKTRIČNI PAMETNI AGREGATI

15. Enes Curić, Marko Milošević, Zoran Grdić, Dragoljub Drenić
DISTRIBUCIJA NAPONA U AB PRETHODNO NAPREGNUTIM PRAGOVIMA NA MESTU NALEGANJA ŠINE U AMBIJENTALNIM USLOVIMA EKSPLOATACIJE

16. Miloš Vasić, Zagorka Radojević
PROUČAVANJE UTICAJA REŽIMA SUŠENJA NA KVALITET OPEKARSKIH PROIZVODA

17. Aleksandar Milenković, Danica Boljević, Damir Savković
KAMENA VUNA KAO IZOLACIONI MATERIJAL U GRAĐEVINSKOJ AKUSTICI

18. Boško Stevanović, Ivan Glišović, Marija Todorović
KOMPOZITNI MATERIJALI ZA OJAČANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

15:00 - zatvaranje Konferencije
Termin održavanja 19. jun 2015. godine,
početak u 10:00 časova
Promenjeno vreme održavanja
početak u 9:00 časova
Mesto održavanja Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet,
Bulevar kralja Aleksandra br. 73,
Beograd
Cilj i očekivani rezultati Na Konferenciji će inženjeri i istraživači sa najšireg područja graditeljstva imati priliku da izlože rezultate svojih istraživanja i ispitivanja na području savremenih materijala.S obzirom na to,osnovni cilj Konferencije biće da se stručnoj i naučnoj javnosti saopšte rezultati ostvareni na tom polju,kao i mogućnosti praktične primene novih materijala, uključujući tu i aspekte energetske efikasnosti i ekološke performanse materijala.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Dokaz o uplati dostavlja se na dan organizacije Konferencije.

Kotizacija Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije: Kotizacija DIMK-e je za članove Inženjerske komore 4800din. uplaćuje se na tekući račun br.180-1001210012308-86.

Prijava
PRIJAVLJIVANJE VIŠE NIJE MOGUĆE JER BROJ PRIJAVLJENIH PREVAZILAZI UKUPAN MAKSIMALNI BROJ UČESNIKA PREDVIĐEN ZA OVAJ DOGAĐAJ - 200 + 20%
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu
Promenjeno vreme održavanja
1. Marko Milošević, 410D89309
2. Marko Cvetković, 310M61113
3. Boško Babović, 314L52712
4. Milan Platanić, 410G37111
5. Slobodan Gnjatović, 310369403
6. Slavica Simić, 314814104
7. Bojan Cvetković, 310L75512
8. Ksenija Janković, 310363603
9. LJiljana Lončar, 310412403
10. Dragan Bojović, 310F83708
11. Milica Popov, 310C06705
12. Ivan Stojanović, 300I18409
13. Rade Kašić, 410C84808
14. Lazar Anđelić, 314L37212
15. Milan Andrejević, 415H58713
16. Katarina Jovanović, 310L75612
17. Dragoljub Cvetković, 310136803
18. Zora Čučković-Mišković, 300150503
19. Danijela Miščević, 310G92508
20. Olgica Jovanović, 310A69504
21. Miloš Ristić, 310H98409
22. Dragana Vukašin, 800015406
23. Milan Živadinović, 310K86411
24. Marina Dimitrijević, 310302003
25. Jasmina Miletin-Popović, 310024303
26. Željko Kerleta, 300G01008
27. Milan Milanović, 310874204
28. Zorica Đurović-Kocić, 310523603
29. Dušan Nikolić, 310507603
30. Branka Radulović, 310N24714
31. Marija Nedić, 300G51908
32. Vera Pilipović, 310511003
33. Katarina Marković, 314B36305
34. Sašo Bonev, 410E40509
35. Zoran Canić, 310523503
36. Dragica Matijević, 411B87807
37. Tamara Matijević, 411D28109
38. Sandra Stanković, 410922405
39. Sandra Vujović-Aleksić, 300D44206
40. Ana Nastić, 300C47505
41. Slavica Vučetić-Abinun, 310415503
42. Ivo Pavlović, 311868504
43. Toplica Milisavljević, 414709504
44. Suzana Arvaji, 812153811
45. Nataša Milenković, 415I89714
46. Blaško Berisavljević, 410191703
47. Mirjana Marinković, 411F96911
48. Aleksandar Nestorović, 415I04413
49. Maja Stešević, 414C10307
50. Dragana Đorđević, 300044803
51. Jasmina Damnjanović Bezbradica, 310M40713
52. Duško Opačić, 310H86209
53. Vladislav Lalicki, 300695704
54. Mira Bugarinović, 314D31606
55. Dragan Plećaš, 410D09608
56. Marina Irić, 300722104
57. Nataša Prijović, 300671704
58. Maja Mijajlović, 310I50410
59. Ratko Večerinović, 411888105
60. Vidoje Šmigić, 410G18811
61. Bojan Lukić, 300G88408
62. Ljubica Čupić, 310875204
63. Emina Gašić, 314D80806
64. Marija Arsić, 310N97515
65. Gordana Gavrilović, 410760604
66. Rada Mladenović, 310M81213
67. Branko Ivanović, 310M13413
68. Miloš Kosanović, 310K21011
69. Marija Gojkov-Milić, 410450704
70. Marija Gojkov-Milić, 410450704
71. Predrag Marić, 310I87910
72. Toma Trujić, 310C92306
73. Marko Erić, 310G73908
74. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
75. Dušan Dragojlović, 310N97815
76. Mirjana Lazić, 310H75409
77. Snežana Stanković, 300256303
78. Vladimir Đerman, 310K41511
79. Predrag Simonović, 410E15709
80. Jelena Marković, 300N74014
81. Snežana Lukić-Zečević, 300274203
82. Vesna Lukić, 300E02506
83. Dragana Dimitrijević, 310633803
84. Vesna Oro, 314250503
85. Elvira Oprhal, 310066403
86. Miloš Dimitrijević, 310633703
87. Daliborka Džebić, 310E49907
88. Borivoje Banić, 315A67904
89. Jasna Vasić, 410260003
90. Mirjana Kolarević, 411A93607
91. Borivoje Marković, 310F10007
92. Vladimir Vuković, 311358703
93. Dejan Profirović, 300151203
94. Milan Telebaković, 410C24508
95. Dubravka Vozar, 311L48512
96. Aleksandra Stamenkov, 311L09612
97. Radmila Nikolaš Rudić, 400H81013
98. Veliborka Cvijović, 315K45411
99. Vladimir Cvijović, 315029903
100. Dragana Božović-Selaković, 315D80006
101. Svetlana Radovanović, 310278003
102. Branka Petrović-Pavlović, 410162403
103. Anđa Mirković, 300890804
104. Aleksandar Mirković, 410A24006
105. Predrag Medenica, 300352603
106. Milijana Kostadinov, 310C07305
107. Elvir Ajranović, 311J70611
108. Nikola Korać, 300035103
109. Nadežda Radenković, 410734304
110. Slobodan Jovanović, 410385303
111. Dragan Nožica, 410I35314
112. Maja Moskovljević, 314281103
113. Vesna Šoć, 310864904
114. Dragica Obradović, 800099308
115. Milica Piletić, 310L59912
116. Danijela Klajn, 300N74514
117. Aleksandra Kubat, 310E11406
118. Predrag Lukić, 314311303
119. Tamara Jokić, 300K30711
120. Verica Šehović, 410C20208
121. Andrija Perović, 300O00615
122. Aleksandar Petrović, 311K13611
123. Snežana Jovanović, 314H29209
124. Vera Najman, 314D32106
125. Dejan Ilić, 314D32006
126. Vesna Blagojević, 410B44607
127. Ranko Šaranović, 310137403
128. Aleksandar Leposavić, 414314503
129. Radiša Perišić, 411955505
130. Andrijana Novović, 411E21109
131. Bojan Aranđelović, 310G12908
132. Ljiljana Janković, 314E51207
133. Dubravka Kljajić Ostanek, 410733204
134. Miroslava Spasenović, 300B91605
135. Ivana Marković, 310386103
136. Bogdan Jovanović, 410120103
137. Novica Obradović, 410636104
138. Natalija Tasić, 310M40613
139. Miroljub Todorović, 410038803
140. Aleksandra Janjanin, 310416403
141. Milan Spremić, 310H27709
142. Slađana Savić, 300E43607
143. Bojana Drulović, 310H98309
144. Siniša Paunović, 410345403
145. Ivanka Nikolić, 414935705
146. Zoran Bumbić, 411404103
147. Rajko Miljkov, 410449704
148. Vladimir Tomašević, 314361103
149. Irena Vučković, 300I81910
150. Miroslav Tomin, 314097503
151. Vesna Nikolić, 310M40513
152. Milena LJiljak, 310412603
153. Lela Nikolić, 300I34310
154. Željko Flajs, 310F83908
155. Nataša Osatović, 314551803
156. Olivera Gajović-Gojgić, 310212103
157. Milan Osatović, 314603303
158. Mirjana Stjepanović, 310N85615
159. Slobodan Naumović, 310305603
160. Mirjana Živanović, 310205303
161. Aleksandra Naumović, 310304603
162. Mirjana Jovanović, 310135703
163. Radmila Milović-Jovanović, 310M26513
164. Olivera Radović, 415844905
165. Zdravko Žugaj, 200009403
166. Marko Popović, 410I31614
167. Nataša Živanović, 310J10010
168. Saša Stanojević, 410F63211
169. Nina Aleksić-Antonioli, 300M32913
170. Vojislav Narančić, 314338503
171. Svetlana Bajc, 314D65806
172. Jelena Barbarić, 300N74414
173. Igor Stefanović, 310I66810
174. Marko Radonjić, 381101113
175. Gorica Vujačić, 300257003
176. Aleksandar Lončar, 410F37610
177. Vesna Gardić, 410477104
178. Ana Grabež, 300I71010
179. Gordana Bajić, 311306603
180. Bojana Stojadinović, 415D26208
181. Stojan Simov, 310M18513
182. Danijela Antonijević, 415D98409
183. Nebojša Živković, 412F69211
184. Marko Obrenović, 414B06307
185. Nemanja Ivančević, 414H38413
186. Dragan Gardić, 310132103
187. Marija Ćirić, 317I14009
188. Vladimir Marković, 332491003
189. Milica Kuzmanović, 419H99713
190. Goran Petrović, 415D46009
191. Branislav Živković, 410G66612
192. Vujica Vujić, 311I92410
193. Mira Janjić, 410035903
194. Marinko Malešević, 314F55207
195. Vedrana Lazić, 310C91606
196. Slobodan Ratković, 411036403
197. Milan Šakotić, 311421703
198. Snežana Jungić, 410038003
199. Aleksandra Cerović, 310C07005
200. Violeta Mihajlović, 310301903


201. Marija Milovanović, 310G62308
202. Milan Bošnjaković, 310I30809
203. Ljiljana Šuković, 410068803
204. Maša Grbić, 300N13614
205. Marina Vladimirova-Dimitrijević, 310203703
206. Mihailo Popović, 410D86109
207. Predrag Radoičić, 410F76911
208. Ksenija Stojković, 310G61608
209. Mirjana Gluščević, 310G61708
210. Bojana Andrić, 800186314
211. Milinko Gluščević, 410934705
212. Ivana Stojanović, 800146510
213. Jovan Jović, 410513504
214. Mihail Maksimov, 314179403
215. Ivana Pavić, 415G61112
216. Slavica Branković, 310094503
217. Desimir Mihailović, 310522603
218. Ana Đorđević, 315E11606
219. Jelena Ćirilović, 315M08713
220. Predrag Lukić, 410I68614
221. Ivana Rob Pašajlić, 410337503
222. Maja Pavlović, 300I24809
223. Jovan Pašajlić, 410742304
224. Milivoj Eraković, 310J57710
225. Zorka Marjanović, 300746004
226. Mikica Bugarinović, 410749004
227. Nebojša Redžić, 311357403
228. Ljiljana Redžić, 300350103
229. Irena Mitrović, 410H88213
230. Katarina Kostadinović, 310G36508
231. Biserka Dejanović-Isailović, 310415203
232. Zorica Kušaković, 410E50710
233. Slobodan Lukić, 410039203
234. Tatjana Milošević, 410B03807
235. Tijana Marinković, 310E67507
236. Marina Miljević, 410F39210
237. Valentina Filipović, 200051503
238. Ljubiša Ćirković, 381143015
239. Marina Nikolić-Topalović, 300239303
240. Goran Prolić, 381003412
241. Ljiljana Vasić, 300K25411
29. maj 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (4)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija
Forum

twitter facebook /

glasnik

mirovanje

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet

Pretraga sajta


hram