Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > "Inženjerskogeološke i geološko-geotehničke podl...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6399
Naziv "Inženjerskogeološke i geološko-geotehničke podloge kao sastavni delovi planskih dokumenata"
"Geotehničke podloge kao sastavni delovi idejnih i glavnih građevinskih projekata - zakonska regulativa i praksa"
Predavači Prof.dr Dragutin Jevremović, dipl.inž.geol.
Mr Vesna Tahov, dipl.inž.geol.
i izlagači
Program 10:30 Uvodna reč, Dragan Petrović, dipl.inž.geol.

10:35 PRVI DEO

TEMA 1. Posledice neadekvatne primene zakonske i stručne regulative u izradi inženjerskogeološke dokumentacije za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja i gradnje objekata, na primerima oštećenih objekata u klizištima i poplavama iz maja 2014 godine
- Prof. dr Dragutin Jevremović - Rudarsko geološki fakultet, Departman za geotehniku, Beograd

TEMA 2: Prirodne katastrofe: Klizište – od prijave do sanacije
- mr Vesna Tahov, Urbanistički zavod Beograd

12:00 Pauza

DRUGI DEO – PRIMERI IZ PRAKSE

12:30 1. "Promene matrične sukcije kao uzrok pokretanja klizišta"
- Doc.dr Gordana Hadži – Niković, Rudarsko geološki fakultet, Departman za geotehniku, Beograd

2. Primeri oštećenja na pruzi Beograd - Vrbnica (granica Crne Gore) od poplava u maju 2014 god.; deonica Resnik - Valjevo (km 50+100-51+370, km 81+350-81+555 i km88+165-88+180)
- Vladimir Filipović, dipl.inž.geol., CIP - Beograd

3. Baza podataka o klizištima na putevima Srbije
- Branko Jelisavac dipl.inž.geol. - Institut za puteve Beograd

4. Uzroci nastanka i predlog mera sanacije klizišta na deponiji smeća "VINČA"
- mr Vesna Tahov; Ivica Tornjanski, dipl.inž.geol. Urbanistički zavod - Beograd

5. Inženjerskogeološke - geotehničke karakteristike terena na delu oštećenog regulisanog korita reke Kolubare i dela regionalnog vodovodnog sistema u Valjevu, za vreme poplave u maju 2014. godine
- Dragan Petrović dipl.inž.geol.
- Bogdan Petrović dipl.inž.geol., Paštrićanac Valjevo

14:30 Pauza

TREĆI DEO

15:00 Aktuelna pitanja organizacije geološke struke u okviru IKS
- Novica Petrović, dipl.inž.geol., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda

Nedostaci prilikom sprovođenja javnih nabavki za izradu inženjerskogeološko-geotehničke dokumentacije
- Dragan Petrović dipl.inž.geol.

Izrada inženjerskogeološke i geološko-geotehničke dokumentacije u predlogu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i Zakonu o planiranju i izgradnji RS
- Velizar Nikolić, dipl.inž.geol., Načelnik odeljenja za geologiju i rudarstvo Ministarstva za rudarstvo i energetiku RS

16:30 Pitanja i predlozi

Zaključci
Termin održavanja Petak, 12. decembar 2014. godine
početak: 10:30 časova
Mesto održavanja Valjevo, sala Hotela "Grand"
Ul.Trg Živojina Mišića br.1
Cilj i očekivani rezultati Dosledna primena postojećih propisa i davanje predloga za unapređenje poslova vezanih za izradu inženjerskogeoloških i geotehničkih podloga, sa posebnim osvrtom na zaštitu od klizišta ljudi i materijalnih dobara; davanje predloga za sistemsku zaštitu od klizišta kroz unapređenje sistema planiranja, projektovanja i sanacije; podsticanje saradnje učesnika u prostornom planiranju i projektovanju inženjera geologije, prostornih planera i urbanista, građevinskih inženjera, i ostalih struka u okviru IKS, kao i opštinskih i gradskih organa, nadležnih za poslove urbanizma i građevine;
unapređenje organizovanja geološke struke u okviru IKS

 
Spisak prijavljenih učesnika:
"Inženjerskogeološke i geološko-geotehničke podloge kao sastavni delovi planskih dokumenata"
"Geotehničke podloge kao sastavni delovi idejnih i glavnih građevinskih projekata - zakonska regulativa i praksa"
1. Milan Trifunović, 314424603
2. Milena Đorđić, 200003603
3. Aleksandra Savatić, 200093606
4. Vlastimir Čarnojević, 200031903
5. Ljiljana Nikolić, 410089103
6. Dragan Živanović, 413D74009
7. Dragan Živanović, 413D74009
8. Milovan Kovačević, 310N24314
9. Jelena Marković, 300M65813
10. Gorica Petrović, 391M66613
11. Stanojka Đermanović, 410119803
12. Jasmina Pavlović, 491761104
13. Ivan Đorđić, 316L08012
14. Nebojša Tadić, 415169103
15. Vesna Tahov, 391L63012
16. Milica Kuzmanović, 419H99713
17. Ivica Tornjanski, 391L68512
18. Jelena Tornjanski, 310G53808
19. Ljiljana Maksimović, 392L63312
20. Slavica Janković, 491F53311
21. Nenad Gavrilović, 391N16014
22. Vesna Petrović, 391L53812
23. Novica Petrović, 391L63112
24. Bogdan Petrović, 391M04813
25. Ljiljana Bojanić, 372I47010
26. Branko Jelisavac, 391L80012
27. Predrag Jevtić, 314L03612
28. Saša Todorović, 391N59214
29. Dobrica Damnjanović, 391M23413
30. Živorad Lazarević, 410090003
31. Dragan Petrović, 391L62812
32. Vanja Kuzmić, 391L80712
33. Dragan Kuzmić, 391L80612
34. Dragan Jovanović, 410211403
35. Jovan Jovanović, 200142714
36. Smiljana Nedić, 200142814
37. Krsto Batalović, 391L80812
38. Saša Batalović, 391M66913
39. Miloš Marković, 391N04814
40. Dragana Ječmenica, 200119910
41. Saša Cupać, 391M34613
42. Dragomir Kostić, 350B55005
43. Violeta Petrović, 200032003
44. Tiosav Todorović, 491501304
45. Ljiljana Dmitrović, 391M14513
46. Zlata Žujović, 317749104
47. Željko Žugić, 316K27411
48. Vladimir Tomašević, 314361103
49. Isidora Vukadinović, 491445604
50. Dragutin Jevremović, 391L94213
51. Biljana Tomašević, 314D04306
52. Milan Božić, 391L54712
06. april 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta