Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Javne nabavke – Priprema za predstojeće inve...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6266
Naziv Javne nabavke – Priprema za predstojeće invensticione cikluse i buduće projekte u toku približavanja Srbije evropskim standardima. Šta nam je novi Zakon o javnim nabavkama doneo i kakva su praktična iskustva - saznajte iz prve ruke.
Ciljne grupe Svi članovi komore koji su zaposleni na poslovima javnih nabavki i/ili učestvuju u postupcima javnih nabavki.
Rukovodilac Marija Veličković, diplomirani pravnik – master prava Zamenik direktora u Agenciji za javne nabavke Gradske uprave grada Beograda
Termin održavanja Utorak, 10. decembar 2013.godine u 08,30h.
Mesto održavanja Inženjerska komora Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II
Kratak opis Tema predavanja: Javne nabavke – Priprema za predstojeće invensticione cikluse i buduće projekte u toku približavanja Srbije evropskim standardima. Šta nam je novi Zakon o javnim nabavkama doneo i kakva su praktična iskustva - saznajte iz prve ruke.

01. aprila 2013. godine počeo je da se primenjuje novi Zakon o javnim nabavkama koji je ovu oblast regulisao na značajno drugačiji način u odnosu na dosadašnji. S tim u vezi ovo predavanje ima za cilj upoznavanje sa ključnim novinama u novom Zakonu o javnim nabavkama i to sa izuzecima od primene Zakona, novim vrstama postupaka u javnim nabavkama, obaveznim i dodatnim uslovima za učestvovanje u postupku javne nabavke i dokazivanjem, procesom dodele ugovora, zaštitom prava ponuđača, angažovanjem podizvođača u ponudi i podnošenje ponude od strane grupe ponuđača, pitanjem negativnih referenci i pravilima koja regulišu sukob interesa u javnim nabavkama.
Ovo predavanje pružiće učesnicima obuku od strane praktičara koji ima višegodišnje iskustvo u vođenju postupaka za javne nabavke u svojstvu predsednika i/ili člana Komisije za javne nabavke i koji poseduje značajno iskustvo u ovoj oblasti u zemlji, ali i u inostranstvu. Seminar je namenjen svima koji se bave poslovima javnih nabavki, bilo da su na strani ponuđača ili na strani naručioca i pogodan je kako za one koji nemaju iskustva u javnim nabavkama, a tako i za one koji imaju iskustva, ali žele da povećaju stepen svog znanja i da obezbede više uspeha u javnim nabavkama upoznavajući se sa novinama u novom Zakonu o javnim nabavkama, ali i novom praksom u ovoj oblasti.
Cilj i očekivani rezultati Cilj: Upoznavanje sa ključnim novinama u novom Zakonu o javnim nabavkama, novom praksom i procedurom u oblasti javnih nabavki.

Očekivani rezultati: Shvaćen značaj i proces javnih nabavki, stečena znanja o novim zakonskim rešenjima u oblasti javnih nabavki i novoj praksi, stvoren osnov za pravilnu implementaciju zakona, rešene najveće dileme ponuđača, veći stepen uspeha u postupcima javnih nabavkama.
Napomena Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 300 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (overeni primerak uplatnice ili virmana) predajete u prostorijama Komore prilikom dolaska na samo predavanje.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Javne nabavke – Priprema za predstojeće invensticione cikluse i buduće projekte u toku približavanja Srbije evropskim standardima. Šta nam je novi Zakon o javnim nabavkama doneo i kakva su praktična iskustva - saznajte iz prve ruke.
1. Tatjana Gajanović, 330D73606
2. Ana Mitić, 300L56512
3. Dragana Mišović, 300C35905
4. Ana Georgiev, 314851304
5. Branimir Anđelić, 314D03706
6. Dragan Čamagić, 310H75709
7. Branka Adamović, 330689704
8. Miloš Šmigić, 300I95210
9. Ana Nikolić, 300670404
10. Radomir Kosojević, 411H97113
11. Tatjana Koldžić, 430951505
12. Zoran Milenković, 430329403
13. Predrag Marinković, 430705704
14. Nataša Milošević, 411H83513
15. Vladimir Vokić, 330K81011
16. Tanja Stanivuk, 353B17305
17. Zorica Nikolić, 381029212
18. Anđelka Rajković, 300356103
19. Verica Šehović, 410C20208
20. Radmila Milović-Jovanović, 311A98505
21. Radisav Kostić, 410016203
22. Borivoje Marković, 310F10007
23. Vladimir Mićić, 410D27309
24. Vidoje Šmigić, 410G18811
25. Dragan Gojgić, 310416903
26. Dušica Eraković, 300L39912
27. Marija Zorić, 310J58010
28. Damir Peco, 310905204
29. Borko Bulajić, 310G36008
30. Dragan Živković, 330772104
31. Olja Jovanović, 300354203
32. Stefani Pasko-Sporić, 314312903
33. Svetlana Gišić-Dimitrijević, 300237303
34. Danijela Perić, 410D09208
35. Mira Grubač-Mihailović, 371C46305
36. Jelena Tornjanski, 310G53808
37. Radisav Belaćević, 330294503
38. Boris Banović, 300803104
39. Milan Bošnjaković, 310I30809
40. Aleksandar Jočić, 333648604
41. Svetlana Rakić-Mihailović, 310807204
42. Olivera Luković, 410C14307
43. Dejan Ranđić, 330B48705
44. Ivan Jeremić, 414A03106
45. Miloš Majstorović, 330B70405
46. Miodrag Đurović, 330J75211
47. Zoran Tošić, 330125203
48. Ivana Milošević, 300D57606
49. Stevan Tanasković, 310M26413
50. Ana Jugović, 410F80211
51. Sofija Jovanović, 410725804
52. Sanja Kostić, 300456003
53. Svetlana Radosavljević, 310B41805
54. Danica Teofanović, 300670904
55. Svetlana Nešić, 400011903
56. Veliborka Cvijović, 315K45411
57. Olga Milosavljević, 432A32606
58. Predrag Delić, 410D26908
59. Svetlana Savić Ristić, 410912305
60. Zagorka Petrović-Zlatanović, 300152203
61. Zorica Andrić, 314250403
62. Aleksandar Tanasković, 332A27404
63. Mirjana Stojković, 310H12409
64. Davor Žderić, 314018303
65. Marija Marković, 300M65913
66. Dušan Stanišić, 333F36107
67. Milica Tomić, 315J70811
68. Emilija Nikolić, 300H22109
69. Dragutin Vidović, 434633904
70. Pavle Petrović, 434894505
71. Miroljub Todorović, 410038803
72. Milan Musić, 330C86106
73. Nebojša Đorđević, 830010106
74. Miodrag Dragović, 410725204
75. Tatjana Marinković, 410451804
76. Branislava Popović Nastić, 411H63913
77. Mirko Radan, 310025403
78. Gordana Letić, 410068603
79. Gordana Vujanović, 330H67909
07. april 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta