Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanja



Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seiz...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6112
Naziv Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – drugi deo
Ciljne grupe Građevinski inženjeri
Oblast Građevinsko inženjerstvo, seizmička analiza konstrukcija
Rukovodilac Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Predavači Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Fond časova 2 časa
Termin održavanja Subota, 23. mart 2013. godine
11,00 časova
Mesto održavanja Inženjerska komora Srbije
Bulevar vojvode Mišića 37/II, Beograd
Kratak opis U prvom delu je dat kratak osvrt na prvi deo predavanja, tj. prikaz aktuelnog koncepta aseizmičkog projektovanja građevinskih konstrukcija, načina definisanja seizmičkih dejstava i metoda proračuna za određivanje seizmičkog odgovora konstrukcije. Nakon toga je dat prikaz nelinearnih metoda analize, sa posebnim osvrtom na "pushover" ana-lizu sa karakterističnim primerima. U posebnom delu prika-zan je uticaj osnovnih parametara proračunskog modela: mase, nosivosti, duktilnosti, krutosti i prigušenja na stvarni seizmički odgovor konstrukcije. Na kraju su date odgova-rajuće preporuke za izbor adekvatnih modela i metoda ana-lize građevinskih konstrukcija izloženih dejstvu zemljotresa.
Cilj i očekivani rezultati Cilj predavanja je da se objasne teorijske osnove i prikažu savremene metode za seizmičku analizu građevinskih kon-strukcija. Time bi učesnici stekli saznanja neophodna za razumevanje koncepta projektovanja i primenu odredbi vezanih za seizmičku analizu konstrukcija prema Evrokodu EN 1998.
Napomena Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 300 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (overeni primerak uplatnice ili virmana) predajete u prostorijama Komore prilikom dolaska na samo predavanje

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – drugi deo
1. Milan Grgić, 310L87512
2. Tamara Šumar, 310G53008
3. Marko Milovanović, 310H17109
4. Negovan Čolović, 310K78911
5. Andrej Bugarinović, 310I22209
6. Elvir Ajranović, 311J70611
7. Marija Ćirić, 317I14009
8. Milan Dojčinović, 310K02911
9. Mirjana Milojković, 310112503
10. Uroš Baštovanović, 310K79911
11. Nenad Srebro, 310452403
12. Predrag Marić, 310I87910
13. Maja Mijajlović, 310I50410
14. Dušan Filipović, 310J25310
15. Toma Trujić, 310C92306
16. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
17. Vladimir Madžarević, 310959204
18. Lazar Pavić, 310244603
19. Milan Uzelac, 411G58612
20. Svetlana Petrović Grijak, 310A52204
21. Svetlana Petrović Pavlović, 310894304
22. Ivan Grkajac, 310L48012
23. Dragan Gardić, 310132103
24. Ana Turner Stojanović, 310G29008
25. Mihailo Popović, 410D86109
26. Duško Opačić, 310H86209
27. Nebojša Antonijević, 310G36408
28. Miša Milosavljević, 310C06105
29. Tijana Josimović, 310712604
30. Vujica Vujić, 311I92410
31. Petar Franeta, 310I41610
32. Radmila Milović-Jovanović, 311A98505
33. Tijana Marinković, 310E67507
34. Ana Šainović, 310E11206
35. Svetozar Jorgaćević, 310337303
36. Andrijana Tomanović, 310L05212
37. Mihajlo Damjanović, 310H27909
38. Goran Božović, 310998004
39. Svetozar Knežević, 310J10210
40. Ljubica Čupić, 310875204
41. Vesna Đerić, 310178103
42. Miloš Debeljković, 310386803
43. Zoran Kovrlija, 310565503
44. Ružica Novaković, 310K66911
45. Siniša Ivanković, 310637503
46. Ivana Sretenov, 310685704
47. Dragan Šćekić, 310211303
48. Izudin Mešić, 310740604
49. Jelena Sofrenić, 310M01413
50. Vladimir Đerman, 310K41511
51. Emina Kostić, 310F27707
52. Dobrica Vasiljević, 310135803
53. Nenad Krstivojević, 310362703
29. novembar 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (20)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

twitter facebook /

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet

Pretraga sajta


hram