Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seiz...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6112
Naziv Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – drugi deo
Ciljne grupe Građevinski inženjeri
Oblast Građevinsko inženjerstvo, seizmička analiza konstrukcija
Rukovodilac Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Predavači Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Fond časova 2 časa
Termin održavanja Subota, 23. mart 2013. godine
11,00 časova
Mesto održavanja Inženjerska komora Srbije
Bulevar vojvode Mišića 37/II, Beograd
Kratak opis U prvom delu je dat kratak osvrt na prvi deo predavanja, tj. prikaz aktuelnog koncepta aseizmičkog projektovanja građevinskih konstrukcija, načina definisanja seizmičkih dejstava i metoda proračuna za određivanje seizmičkog odgovora konstrukcije. Nakon toga je dat prikaz nelinearnih metoda analize, sa posebnim osvrtom na "pushover" ana-lizu sa karakterističnim primerima. U posebnom delu prika-zan je uticaj osnovnih parametara proračunskog modela: mase, nosivosti, duktilnosti, krutosti i prigušenja na stvarni seizmički odgovor konstrukcije. Na kraju su date odgova-rajuće preporuke za izbor adekvatnih modela i metoda ana-lize građevinskih konstrukcija izloženih dejstvu zemljotresa.
Cilj i očekivani rezultati Cilj predavanja je da se objasne teorijske osnove i prikažu savremene metode za seizmičku analizu građevinskih kon-strukcija. Time bi učesnici stekli saznanja neophodna za razumevanje koncepta projektovanja i primenu odredbi vezanih za seizmičku analizu konstrukcija prema Evrokodu EN 1998.
Napomena Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 300 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (overeni primerak uplatnice ili virmana) predajete u prostorijama Komore prilikom dolaska na samo predavanje

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – drugi deo
1. Milan Grgić, 310L87512
2. Tamara Šumar, 310G53008
3. Marko Milovanović, 310H17109
4. Negovan Čolović, 310K78911
5. Andrej Bugarinović, 310I22209
6. Elvir Ajranović, 311J70611
7. Marija Ćirić, 317I14009
8. Milan Dojčinović, 310K02911
9. Miroslav Vukotić, 310J47010
10. Mirjana Milojković, 310112503
11. Uroš Baštovanović, 310K79911
12. Nenad Srebro, 310452403
13. Predrag Marić, 310I87910
14. Maja Mijajlović, 310I50410
15. Dušan Filipović, 310J25310
16. Toma Trujić, 310C92306
17. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
18. Vladimir Madžarević, 310959204
19. Lazar Pavić, 310244603
20. Milan Uzelac, 411G58612
21. Svetlana Petrović Grijak, 310A52204
22. Ivan Grkajac, 310L48012
23. Dragan Gardić, 310132103
24. Ana Turner Stojanović, 310G29008
25. Mihailo Popović, 410D86109
26. Duško Opačić, 310H86209
27. Miša Milosavljević, 310C06105
28. Tijana Josimović, 310712604
29. Željko Ličina, 310305903
30. Petar Franeta, 310I41610
31. Radmila Milović-Jovanović, 311A98505
32. Tijana Marinković, 310E67507
33. Ana Šainović, 310E11206
34. Andrijana Tomanović, 310L05212
35. Nebojša Hadži-Antić, 310G54208
36. Đorđe Urošević, 310J40910
37. Mihajlo Damjanović, 310H27909
38. Goran Božović, 310998004
39. Svetozar Knežević, 310J10210
40. Ljubica Čupić, 310875204
41. Vesna Đerić, 310178103
42. Miloš Debeljković, 310386803
43. Zoran Kovrlija, 310565503
44. Milomir Stanišić, 310412003
45. Ružica Novaković, 310K66911
46. Siniša Ivanković, 310637503
47. Ivana Sretenov, 310685704
48. Dragan Šćekić, 310211303
49. Jelena Sofrenić, 310M01413
50. Dragana Jablan, 310414903
51. Emina Kostić, 310F27707
52. Dobrica Vasiljević, 310135803
53. Nenad Krstivojević, 310362703
12. jul 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (15)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija
Forum

twitter facebook /

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet

Pretraga sajta


hram