Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seiz...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6112
Naziv Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – drugi deo
Ciljne grupe Građevinski inženjeri
Oblast Građevinsko inženjerstvo, seizmička analiza konstrukcija
Rukovodilac Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Predavači Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Fond časova 2 časa
Termin održavanja Subota, 23. mart 2013. godine
11,00 časova
Mesto održavanja Inženjerska komora Srbije
Bulevar vojvode Mišića 37/II, Beograd
Kratak opis U prvom delu je dat kratak osvrt na prvi deo predavanja, tj. prikaz aktuelnog koncepta aseizmičkog projektovanja građevinskih konstrukcija, načina definisanja seizmičkih dejstava i metoda proračuna za određivanje seizmičkog odgovora konstrukcije. Nakon toga je dat prikaz nelinearnih metoda analize, sa posebnim osvrtom na "pushover" ana-lizu sa karakterističnim primerima. U posebnom delu prika-zan je uticaj osnovnih parametara proračunskog modela: mase, nosivosti, duktilnosti, krutosti i prigušenja na stvarni seizmički odgovor konstrukcije. Na kraju su date odgova-rajuće preporuke za izbor adekvatnih modela i metoda ana-lize građevinskih konstrukcija izloženih dejstvu zemljotresa.
Cilj i očekivani rezultati Cilj predavanja je da se objasne teorijske osnove i prikažu savremene metode za seizmičku analizu građevinskih kon-strukcija. Time bi učesnici stekli saznanja neophodna za razumevanje koncepta projektovanja i primenu odredbi vezanih za seizmičku analizu konstrukcija prema Evrokodu EN 1998.
Napomena Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 300 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (overeni primerak uplatnice ili virmana) predajete u prostorijama Komore prilikom dolaska na samo predavanje

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – drugi deo
1. Milan Grgić, 310L87512
2. Milutin Perišić, 310E85707
3. Siniša Radulović, 310H04909
4. Tamara Šumar, 310G53008
5. Milan Bošnjaković, 310I30809
6. Marko Milovanović, 310H17109
7. Negovan Čolović, 310K78911
8. Zoran Petrašković, 310482003
9. Andrej Bugarinović, 310I22209
10. Nebojša Ravić, 310337503
11. Elvir Ajranović, 311J70611
12. Marija Ćirić, 317I14009
13. Milan Dojčinović, 310K02911
14. Miroslav Vukotić, 310J47010
15. Mirjana Milojković, 310112503
16. Uroš Baštovanović, 310K79911
17. Nenad Srebro, 310452403
18. Predrag Marić, 310I87910
19. Maja Mijajlović, 310I50410
20. Dušan Filipović, 310J25310
21. Toma Trujić, 310C92306
22. Miroslav Marković, 310E58807
23. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
24. Vladimir Madžarević, 310959204
25. Ruža Stojanović, 410F90411
26. Lazar Pavić, 310244603
27. Milan Uzelac, 411G58612
28. Svetlana Petrović Grijak, 310A52204
29. Svetlana Petrović-Pavlović, 310894304
30. Ivan Grkajac, 310L48012
31. Biserka Dejanović-Isailović, 310415203
32. Dragan Gardić, 310132103
33. Ana Turner Stojanović, 310G29008
34. Mihailo Popović, 410D86109
35. Duško Opačić, 310H86209
36. Staniša Milosavljević, 410225203
37. Nebojša Antonijević, 310G36408
38. Miša Milosavljević, 310C06105
39. Tijana Josimović, 310712604
40. Vujica Vujić, 311I92410
41. Zoran Kojić, 310J62810
42. Jugoslav Milošević, 310I64110
43. Željko Ličina, 310305903
44. Petar Franeta, 310I41610
45. Branko Marjanović, 311L87812
46. Radmila Milović-Jovanović, 311A98505
47. Tijana Marinković, 310E67507
48. Aleksandar Bačvanski, 310A90605
49. Milan Petrović, 310K75311
50. Ana Šainović, 310E11206
51. Veljko Koković, 310E56407
52. Svetozar Jorgaćević, 310337303
53. Andrijana Tomanović, 310L05212
54. Nebojša Hadži-Antić, 310G54208
55. Đorđe Urošević, 310J40910
56. Mihajlo Damjanović, 310H27909
57. Goran Božović, 310998004
58. Svetozar Knežević, 310J10210
59. Ljubica Čupić, 310875204
60. Vesna Đerić, 310178103
61. Miloš Debeljković, 310386803
62. Zoran Kovrlija, 310565503
63. Damir Peco, 310905204
64. Milomir Stanišić, 310412003
65. Ružica Novaković, 310K66911
66. Siniša Ivanković, 310637503
67. Miloš Živanović, 310L09312
68. Ivana Sretenov, 310685704
69. Dragan Šćekić, 310211303
70. Izudin Mešić, 310740604
71. Ajhan Kurtagić, 310E48707
72. Marko Radović, 310H04309
73. Jelena Sofrenić, 310M01413
74. Mirko Minić, 310I56710
75. Ivan Ignjatović, 310K51911
76. Ivica Vićovac, 310K02811
77. Dragana Jablan, 310414903
78. Vladimir Đerman, 310K41511
79. Emina Kostić, 310F27707
80. Dobrica Vasiljević, 310135803
81. Nenad Krstivojević, 310362703
08. april 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta