Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanja



Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Predavanje je otkazano
<...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 5165
Naziv Predavanje je otkazano
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – deo 2
Ciljne grupe Građevinski inženjeri
Oblast Građevinsko inženjerstvo, seizmička analiza konstrukcija
Rukovodilac Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Predavači Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Fond časova 2 časa
Termin održavanja Utorak, 11. decembar 2012.g., u 14,00 časova
Mesto održavanja Prostorije Inženjerske komore Srbije u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 37/II
Kratak opis U prvom delu je dat kratak osvrt na prvi deo predavanja, tj. prikaz aktuelnog koncepta aseizmičkog projektovanja građevinskih konstrukcija, načina definisanja seizmičkih dejstava i metoda proračuna za određivanje seizmičkog odgovora konstrukcije. Nakon toga je dat prikaz nelinearnih metoda analize, sa posebnim osvrtom na "pushover" ana-lizu sa karakterističnim primerima. U posebnom delu prika-zan je uticaj osnovnih parametara proračunskog modela: mase, nosivosti, duktilnosti, krutosti i prigušenja na stvarni seizmički odgovor konstrukcije. Na kraju su date odgova-rajuće preporuke za izbor adekvatnih modela i metoda ana-lize građevinskih konstrukcija izloženih dejstvu zemljotresa.
Cilj i očekivani rezultati Cilj predavanja je da se objasne teorijske osnove i prikažu savremene metode za seizmičku analizu građevinskih kon-strukcija. Time bi učesnici stekli saznanja neophodna za razumevanje koncepta projektovanja i primenu odredbi vezanih za seizmičku analizu konstrukcija prema Evrokodu EN 1998.
Napomena Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 300 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (overeni primerak uplatnice ili virmana) predajete u prostorijama Komore prilikom dolaska na samo predavanje.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Predavanje je otkazano
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – deo 2
1. Marko Milovanović, 310H17109
2. Dragan Šćekić, 310211303
3. Tamara Šumar, 310G53008
4. Ivana Marković, 310386103
5. Maja Mijajlović, 310I50410
6. Predrag Marić, 410F37510
7. Toma Trujić, 310C92306
8. Dragan Gardić, 310132103
9. Srđan Filipovski, 310I78010
10. Marija Ćirić, 317I14009
11. Svetlana Petrović Pavlović, 310894304
12. Svetlana Petrović Pavlović, 310894304
13. Ivan Grkajac, 310L48012
14. Nenad Krstivojević, 310362703
15. Ružica Novaković, 310K66911
16. Sandra Veljić, 310E83707
17. Tanja Petrović, 310H42809
18. Tijana Marinković, 310E67507
19. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
20. Vojislav Popović, 411880105
21. Mihailo Popović, 410D86109
22. Željko Žugić, 316K27411
23. Ivan Bojović, 310752104
24. Damir Peco, 310905204
25. Ana Turner Stojanović, 310G29008
26. Aleksandra Mladenović, 311357703
27. Svetlana Petrović Grijak, 310A52204
28. Dejan Nađvinski, 310E86007
29. Bojan Petronijević, 310E86107
30. Milan Dojčinović, 310K02911
31. Marija Zorić, 310J58010
32. Elvir Ajranović, 311J70611
33. Duško Opačić, 310H86209
34. Petar Franeta, 310I41610
35. Siniša Ivanković, 310637503
36. Dragica Đukić, 310481303
37. Branimir Nedeljković, 311138503
38. Borivoje Marković, 310F10007
39. Miloš Stevanović, 310691504
40. Svetozar Jorgaćević, 310337303
41. Duško Tomić, 310243003
42. Zoran Kovrlija, 310565503
43. Vedrana Lazić, 310C91606
44. Vujica Vujić, 311I92410
45. Saša Bojović, 410E39509
46. Ivana Bunčić, 310F73808
47. Miša Milosavljević, 310C06105
48. Vladimir Perić, 310F00807
49. Vesna Vićovac, 310K80111
50. Ivana Ilin, 310E09306
51. Radmila Milović-Jovanović, 311A98505
52. Milena Stojakov, 310F74008
53. Stanislav Milin, 310810404
54. Andrijana Tomanović, 310L05212
55. Nebojša Antonijević, 310G36408
56. Tijana Josimović, 310712604
57. Bojana Ignjatović, 310F56007
58. Svetozar Knežević, 310J10210
59. Ljubica Čupić, 310875204
60. Nenad Dimitrijević, 310301803
61. Milan Uzelac, 411G58612
62. Mira Janjić, 410035903
63. Dušan Filipović, 310J25310
03. decembar 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (20)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

twitter facebook /

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet

Pretraga sajta


hram