Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Postanite član Komore
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Predavanje je otkazano
<...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 5165
Naziv Predavanje je otkazano
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – deo 2
Ciljne grupe Građevinski inženjeri
Oblast Građevinsko inženjerstvo, seizmička analiza konstrukcija
Rukovodilac Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Predavači Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Fond časova 2 časa
Termin održavanja Utorak, 11. decembar 2012.g., u 14,00 časova
Mesto održavanja Prostorije Inženjerske komore Srbije u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 37/II
Kratak opis U prvom delu je dat kratak osvrt na prvi deo predavanja, tj. prikaz aktuelnog koncepta aseizmičkog projektovanja građevinskih konstrukcija, načina definisanja seizmičkih dejstava i metoda proračuna za određivanje seizmičkog odgovora konstrukcije. Nakon toga je dat prikaz nelinearnih metoda analize, sa posebnim osvrtom na "pushover" ana-lizu sa karakterističnim primerima. U posebnom delu prika-zan je uticaj osnovnih parametara proračunskog modela: mase, nosivosti, duktilnosti, krutosti i prigušenja na stvarni seizmički odgovor konstrukcije. Na kraju su date odgova-rajuće preporuke za izbor adekvatnih modela i metoda ana-lize građevinskih konstrukcija izloženih dejstvu zemljotresa.
Cilj i očekivani rezultati Cilj predavanja je da se objasne teorijske osnove i prikažu savremene metode za seizmičku analizu građevinskih kon-strukcija. Time bi učesnici stekli saznanja neophodna za razumevanje koncepta projektovanja i primenu odredbi vezanih za seizmičku analizu konstrukcija prema Evrokodu EN 1998.
Napomena Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 300 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (overeni primerak uplatnice ili virmana) predajete u prostorijama Komore prilikom dolaska na samo predavanje.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Predavanje je otkazano
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – deo 2
1. Milan Bošnjaković, 310I30809
2. Marko Milovanović, 310H17109
3. Ranko Perović, 410024803
4. Dragan Šćekić, 310211303
5. Tamara Šumar, 310G53008
6. Ivana Marković, 310386103
7. Maja Mijajlović, 310I50410
8. Predrag Marić, 410F37510
9. Mirjana Maksimović, 310412203
10. Toma Trujić, 310C92306
11. Dragan Gardić, 310132103
12. Srđan Filipovski, 310I78010
13. Marija Ćirić, 317I14009
14. Milutin Perišić, 310E85707
15. Svetlana Petrović-Pavlović, 310894304
16. Svetlana Petrović-Pavlović, 310894304
17. Ivan Grkajac, 310L48012
18. Milan Stanojević, 310481803
19. Nenad Krstivojević, 310362703
20. Ružica Novaković, 310K66911
21. Snežana Marinković, 310888404
22. Sandra Veljić, 310E83707
23. Tanja Petrović, 310H42809
24. Tijana Marinković, 310E67507
25. Negovan Čolović, 310K78911
26. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
27. Vojislav Popović, 411880105
28. Predrag Manasijević, 310918304
29. Mihailo Popović, 410D86109
30. Đorđe Urošević, 310J40910
31. Željko Žugić, 316K27411
32. Ivan Bojović, 310752104
33. Damir Peco, 310905204
34. Ana Turner Stojanović, 310G29008
35. Aleksandra Mladenović, 311357703
36. Nenad Damnjanović, 410D52909
37. Svetlana Petrović Grijak, 310A52204
38. Dejan Nađvinski, 310E86007
39. Bojan Petronijević, 310E86107
40. Milan Dojčinović, 310K02911
41. Marija Zorić, 310J58010
42. Elvir Ajranović, 311J70611
43. Duško Opačić, 310H86209
44. Petar Franeta, 310I41610
45. Siniša Ivanković, 310637503
46. Jasmina Papić, 310E24507
47. Dragica Đukić, 310481303
48. Branimir Nedeljković, 311138503
49. Borivoje Marković, 310F10007
50. Milan Petrović, 310K75311
51. Staniša Milosavljević, 410225203
52. Miloš Stevanović, 310691504
53. Svetozar Jorgaćević, 310337303
54. Nela Cajković, 310137703
55. Duško Tomić, 310243003
56. Radovan Vujović, 311245803
57. Zoran Kovrlija, 310565503
58. Vedrana Lazić, 310C91606
59. Vujica Vujić, 311I92410
60. Saša Bojović, 410E39509
61. Dušan Đerić, 310521703
62. Ivica Vićovac, 310K02811
63. Ivana Bunčić, 310F73808
64. Miša Milosavljević, 310C06105
65. Vladimir Perić, 310F00807
66. Vesna Vićovac, 310K80111
67. Ivana Ilin, 310E09306
68. Radmila Milović-Jovanović, 311A98505
69. Aleksandar Bačvanski, 310A90605
70. Milena Stojakov, 310F74008
71. Stanislav Milin, 310810404
72. Andrijana Tomanović, 310L05212
73. Nebojša Antonijević, 310G36408
74. Tijana Josimović, 310712604
75. Nebojša Hadži-Antić, 310G54208
76. Bojana Ignjatović, 310F56007
77. Svetozar Knežević, 310J10210
78. Ljubica Čupić, 310875204
79. Marija Majkić, 310G74508
80. Nenad Dimitrijević, 310301803
81. Milan Uzelac, 411G58612
82. Mira Janjić, 410035903
83. Dušan Filipović, 310J25310
29. maj 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (4)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija
Forum

twitter facebook /

glasnik

mirovanje

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet

Pretraga sajta


hram