Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Bezbednost mašina i liftova, problematika projekto...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 5147
Naziv Bezbednost mašina i liftova, problematika projektovanja, edukacije, izrade, kontrole i servisiranje liftova
Predavači - Vera Božić Trefalt, Živoslav Marković Ministarstvo rada i socijalne politike Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
- Prof.dr Jovan Vladić, dipl.maš.inž. Fakultet Tehničkih nauka Novi Sad
- doc.dr Rastislav Šostakov, dipl.maš.inž. F.T.N Novi Sad
- g-din Aleksandar Stefanović Institut za standardizaciju Srbije
- g-din Nikola Mirković, Ministarstvo finansija i privrede
Program Utorak 06.novembar 2012.

13,00 Pozdravna reč

13,10 Problematika i cilj seminara
Prof.dr Jovan Vladić, dipl.maš.inž.
Rukovodilac seminara, Fakultet Tehničkih nauka Novi Sad

13,15 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan rad i zdrav rad pri korišćenju opreme
Vera Božić Trefalt, Živoslav Marković, Ministarstvo rada i socijalne politike Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

13,25 Srpski standardi iz oblasti transportnih sredstava (liftovi, pokretna stepeništa i gazišta,...) (stanje i aktivnosti)
Aleksandar Stefanović, Institut za standardizaciju Srbije

13,35 Bezbednost u praksi, Predstavnik - Lafarge Beočin

13,45 Novi propisi o bezbednosti mašina i njihov uticaj na edukaciju iz oblasti projektovanja (oblast licence 333)
Prof.dr Jovan Vladić, dipl.maš.inž. F.T.N. Novi Sad

14.00 Diskusija


Sreda 07.novembar 2012.

13.00 Pravilnik o bezbednosti liftova (problematika primene, stanje i aktivnosti)
Nikola Mirković, Ministarstvo finansija i privrede

13.15 Čelično uže (novi propisi, proračun, izbor, karakteristike, održavanje,...)
Doc.dr Rastislav Šostakov, dipl.maš.inž. Fakultet Tehničkih nauka Novi Sad

13.30 Vučna sposobnost kod liftova (proračun, sigurnost, elastično, klizanje, habanje, održavanje,...)
Prof.dr Jovan Vladić, dipl.maš.inž. F.T.N. Novi Sad

13.45 Praktična iskustva (kontrolna tela, instalateri i serviseri) Predstavnik kontrolnih tela, Predstavnik instalatera

14.00 Diskusija

14.30 Zaključci seminara
Termin održavanja Utorak, 06. novembar 2012. godine, početak: 13,00 časova
Sreda, 07. novembar 2012. godine, početak: 13,00 časova
Mesto održavanja Novi Sad, Danila Kiša br.3
Inženjerska komora Srbije - Regionalni centar Novi Sad
Cilj i očekivani rezultati Cilj stručnog seminara je da pokrene rešavanje problematike u liftogradnji u našim uslovima posebno sa stanovišta primene novih standarda, Pravilnika i propisa.
U okviru seminara bila bi obrađena opšta problematika bezbednosti mašina, sa posebnim osvrtom na bezbednost liftova. Kao bitan segment bezbednosti mašina i liftova akcenat bi obuhvatio problematiku izrade Glavnih mašinskih projekata i odgovarajuće edukacije u duhu novih Pravilnika i usvojenih standarda kao harmonizovanih evropskih normi u našim uslovima gde će biti iznesena dosadašnja iskustva, stanje i predviđanja za naredni period kao i posledice pogrešnog ili proizvoljnog odnosno stihijskog tumačenja dosadašnjih a posebno novih propisa. Poseban deo će sadražavati analizu, sugestije i preporuke u pogledu izrade i kontrole projektne dokumentacije i primene novih normativa (Aneksi M i N iz standarda SRPS EN 81-1).

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Bezbednost mašina i liftova, problematika projektovanja, edukacije, izrade, kontrole i servisiranje liftova
1. Rade Obradović, 330124703
2. Božica Todorović, 415008503
3. Jovan Radosavljević, 333726704
4. Dijana Dugonjić, 311D72106
5. Marko Milidragović, 330J59610
6. Marko Iskrin, 450A84406
7. Vladimir Milićev, 311047303
8. Dragan Stanimirović, 410553004
9. Aleksandar Nestorović, 333F44307
10. Rajko Trebovac, 350969504
11. Dragan Milanov, 333E01906
12. Milivoje Šćekić, 353B79205
13. Borislav Tatarski, 434C31708
14. Dragan Šekerović, 333H10409
15. Željko Ratković, 350C81806
16. Nedeljko Solar, 333404203
17. Rade Vasiljević, 333L37812
18. Velimir Radulović, 330590603
19. Slavko Milanko, 333B58405
20. Zoran Budimirović, 350G27408
21. Željko Duđak, 330226903
22. Vladimir Juhas, 353H81109
23. Milorad Budnić, 330C54005
24. Vladimir Đokić, 330L33012
25. Miloš Milošević, 350J50710
26. Vojislav Čukvas, 330J48710
27. Nikola Tanasić, 333B81905
28. Ivan Budakov, 333325703
29. Robert Farkaš, 353380303
30. Borivoje Ćeran, 333093203
31. Goran Orlović, 371448203
32. Đorđe Špirta, 330029203
33. Radomir Grahovac, 330G39508
06. april 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta