Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Projektovanje puteva: metode analize i projektovan...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 0104
Naziv Projektovanje puteva: metode analize i projektovanja sistema za odvodnjavanje saobraćajnica i zaštitu voda i tla od zagađenja
Ciljne grupe Građevinski inženjeri, sabraćajni inženjeri
Oblast Šira oblast: Tehničke nauke, Građevinarstvo Uža oblast: Hidrotehnika, Hidrologija,Komunalna hidrotehnika,Zaštita voda od zagađenja,
Rukovodilac Dr Miloš Stanić, dipl.inž.građ.
Predavači Dr Miloš Stanić, dipl.inž.građ.
Dr Jasna Plavšić, dipl.inž.građ.
Mr Aleksandar Đukić, dipl.inž.građ.
Fond časova 3 časa
Termin održavanja četvrtak 21. jun 2012. godine
od 11:00 do 14:00 časova
Mesto održavanja Prostorije u Inženjerskoj komori Srbije u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 37/II
Kratak opis Predmet predavanja su savremene metode analize i projektovanje sistema odvodnjavanja kolovoza i pratećih objekata i sistema, u skladu sa savremnim saznanjima i najnovijim uputstvima i preporukama za projektovanje JP Putevi Srbije, koja su u finalnoj fazi izrade.
U prvom koraku moraju se izvršiti hidrološke analize radi defnisanja ulaznih parametara. Hidrološke analize koje su tema predavanja odnose se na: projektovanje odvodnjavanja kolovoza i hidrotehničko projektovanje objekata na ukrštanju puteva sa vodotocima. Predavanjima će pbuhvatiiti metode procene količine kiše i oticaja sa kolovoza, na osnovu kojih se dimenzionišu rigole, slivnici, kolektori kišnog oticaja, putni kanali i retenzije i drugi hidrotehnički objekti. Takođe, pažnja će biti posvećena i hidrološkim analizama za potrebe projektovanja objekata na ukrštanju puteva sa vodotocima gde je zadatak projektanta je da odredi količinu i vremensku raspodelu oticaja za slivnu površinu do tačke ukrštanja puta sa vodotokom.
Predavanja će obuhvatiti pregled metoda analize i projektovanje sistema za zahvatanje, transport i ispuštanje oticaja, za potrebe kontrolisanog prikupljanja i odvođenja kišnog oticaja sa kolovoza pri pojavi merodavnih padavina. Osnovni cilj je povećanje bezbednosti saobraćaja, gde zadržavanje vode na kolovozu ima nepovoljan uticaj na bezbednost odvijanja saobraćaja. Posebna pažnja biće posvećena značaju izbora geometrijskih elemenata trase i tipa kolovozne površine, kao i konkretnim proračunima i preporukama za dimenzionisanje i određivanje kapaciteta i rasporeda objektata za zahvatanje i transport oticaja sa kolovoza.
Pored povećanja bezbednosti odvijanja saobraćaja u uslovima padavina, dodatni cilj je očuvanja životne sredine. Zagađivanje voda i zemljišta usled saobraćaja može biti stalno (svakodnevno) ili vanredno zagađenje koje je često rezultat saobraćajne nesreće.
Predavanja će obezbediti pregled mera zaštite koje služe za ograničavanje i sprečavanje direktnog uticaja saobraćaja na kvalitet podzemnih voda, a koje se zasnivaju na vrsti zagađenja, hidrološkim osnovama, proceni osetljivosti područja i načinu odvodnjavanja.
Takođe biće date i smernice za projektovanje sistema za zaštitu površinskih voda. U područjima vodonosnih slojeva metode površinskog zaptivanja omogućavaju odgovarajuću zaštitu podzemnih voda u skladu sa osetljivošću područja, a ona se određuje na osnovu parametara povredivosti i izloženosti vodnog resursa.
Cilj i očekivani rezultati Cilj predavanja je unapređenja znanja i veština inženjera – projektanata u analizama i projektovanju sistema za odvodnjavanje saobraćjnica i zaštitu voda i zemljišta od zagađenja iz oticaja sa saobraćajnica.
Očekivan rezultat su inženjeri-projektanti osposobljeni za primenu savremenih metoda analize i projektavanja sistema za odvodjanjanje saobraćajnica i zaštite voda i tla od zagađenja
Napomena Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 300 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (overeni primerak uplatnice ili virmana) predajete u prostorijama Komore prilikom dolaska na samo predavanje.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Projektovanje puteva: metode analize i projektovanja sistema za odvodnjavanje saobraćajnica i zaštitu voda i tla od zagađenja
1. Konstantin Grujić, 314K80411
2. Borivoje Marković, 310F10007
3. Aleksandar Mićić, 314281903
4. Sandra Kojić, 312C60505
5. Željka Dragičević, 314C89506
6. Gordana Lilić, 411C74008
7. Đurđa Bogićević, 414G56712
8. Vidoje Šmigić, 310L17312
9. Sanja Marčeta, 314F83508
10. Željka Ostojić, 314249403
11. Maja Đorović-Stevanović, 314D18006
12. Ljiljana Arsenović, 315D17306
13. Nebojša Stojanović, 315H96209
14. Milan Savić, 300J16710
15. Zoran Slavković, 315J65411
16. Snežana Stanković, 200081005
17. Mileva Petrović, 315641403
18. Vladan Branković, 315753704
19. Dragana Janjušević, 314I26609
20. Aleksandar Kostić, 314I26509
21. Vujica Vujić, 311I92410
22. Radmila Milović-Jovanović, 311A98505
23. Stevan Nikoletić, 314313603
24. Vukica Popadić-Njunjić, 315753604
25. Biljana Paunović, 314C39305
26. Živorad Lazarević, 410090003
27. Petar Franeta, 310I41610
28. Nenad Nerić, 412G13411
29. Milutin Mandić, 313E67907
30. Marijana Stanimirović, 800006306
31. Nebojša Tadić, 315C92706
32. Miomir Arsić, 313H77009
33. Dragan Živković, 312D04706
34. Olga Đurović, 314H44209
35. Ana Petrović, 310K55811
36. Milivoj Širadović, 315845104
37. Smiljana Anđelov Mitovski, 315I79110
38. Ljiljana Trivić, 315C61105
39. Karim Kam, 314F96208
40. Goran Uljarević, 314L03712
41. Gordana Jelkić, 315374403
42. Nenad Marković, 370J60110
43. Milenca Srećković, 314180203
29. mart 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta