Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seiz...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 0097
Naziv Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva
Ciljne grupe Građevinski inženjeri
Oblast Građevinsko inženjerstvo, seizmička analiza konstrukcija
Rukovodilac Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Termin održavanja Subota, 17. decembar 2011.g., u 11,00 časova, sala u Inženjerskoj komori Srbije u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 37/II
Kratak opis U prvom delu je dat kratak prikaz aktuelnog koncepta aseizmičkog projektovanja građevinskih konstrukcija, načina definisanja seizmičkih dejstava i metoda proračuna za određivanje seizmičkog odgovora konstrukcije. Dat je osvrt na potrebu obezbeđenja dovoljnog kapaciteta deformisanja konstrukcije i načina definisanja normativnih dejstava, uz uporednu analizu proračunskih parametara koji se primenjuju u tehničkim propisima, sa naglaskom na faktor redukcije za procenu nelinearnih efekata. Razmatran je problem izbora matematičkog modela i osnovne pretpostavke proračuna konstrukcija višespratnih zgrada. Detaljnije su date teorijske osnove i opisane metode analize ponašanja konstrukcija na dejstvo zemljotresa: metode spektra odgovora, modalne analize i direktne dinamičke analize. Opisane su ekvivalentna statička metoda, spektralno modalna analiza i uprošćena modalna analiza, koje se koriste za analizu uticaja od zemljotresa pri projektovanju u praksi. Dat je i kratak osvrt na nelinearne metode analize, sa posebnim osvrtom na "pushover" analizu sa karakterističnim primerima. U posebnom delu prikazan je uticaj parametara proračunskog modela: mase, nosivosti, duktilnosti, krutosti i prigušenja na stvarni seizmički odgovor konstrukcije. Na kraju su date odgovarajuće preporuke za izbor adekvatnih modela i metoda analize građevinskih konstrukcija izloženih dejstvu zemljotresa.
Cilj i očekivani rezultati Cilj predavanja je da se objasne teorijske osnove i prikažu savremene metode za seizmičku analizu građevinskih kon-strukcija. Time bi učesnici stekli saznanja neophodna za razumevanje koncepta projektovanja i pri¬menu odredbi vezanih za seizmičku analizu konstrukcija prema Evrokodu EN 1998.

Prijava
PRIJAVLJIVANJE VIŠE NIJE MOGUĆE JER BROJ PRIJAVLJENIH PREVAZILAZI UKUPAN MAKSIMALNI BROJ UČESNIKA PREDVIĐEN ZA OVAJ DOGAĐAJ - 100 + 20%
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva
1. Mladen Zaklan, 310H03909
2. Predrag Marić, 310I87910
3. Toma Trujić, 310C92306
4. Novak Novaković, 310K20111
5. Maja Mijajlović, 310I50410
6. Vladimir Madžarević, 410718904
7. Marija Ćirić, 317I14009
8. Željko Žugić, 316K27411
9. Mirjana Milekić, 313H64809
10. Žarko Bogatinović, 410D56209
11. Milan Zlatanović, 310H04609
12. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
13. Borko Bulajić, 310G36008
14. Marija Ivančević, 310K04811
15. Dragan Šćekić, 310211303
16. Saša Marić, 310J78511
17. Nevena Petaković, 310413303
18. Aleksandar Malić, 310131603
19. Tijana Marinković, 310E67507
20. Lidija Babić, 310I13009
21. Radovan Vujović, 311245803
22. Milan Anđelković, 310523903
23. Vidoje Šmigić, 410G18811
24. Marijana Nikolić, 311K32611
25. Ružica Novaković, 310K66911
26. Mladenko Babić, 310414303
27. Nenad Jakovljević, 310020503
28. Muso Sadiku, 410E50410
29. Dragan Čamagić, 310H75709
30. Siniša Luković, 310133803
31. Mihailo Popović, 410D86109
32. Dušan Milutinović, 310K19911
33. Stanislav Milin, 310810404
34. Miloš Kosanović, 310K21011
35. Miša Milosavljević, 310C06105
36. Ivana Sretenov, 310685704
37. Ana Turner Stojanović, 310G29008
38. Nenad Ivković, 411971006
39. Željko Avramović, 410B87507
40. Sandra Veljić, 310E83707
41. Milan Dojčinović, 310K02911
42. Vesna Lazarević, 310688004
43. Miroslav Vukotić, 310J47010
44. Svetlana Rakić-Mihailović, 310807204
45. Petar Franeta, 310I41610
46. Borislav Tomašević, 310A71804
47. Siniša Ivanković, 310637503
48. Mira Janjić, 410035903
49. Ljilja Janjić, 410035803
50. Lazar Pavić, 310244603
51. Elvir Ajranović, 311J70611
52. Milena Stojakov, 310F74008
53. Branimir Nedeljković, 311138503
54. Olgica Jovanović, 310A69504
55. Milovan Đurić, 310K51411
56. Ivana Marković, 310386103
57. Tamara Šumar, 310G53008
58. Miloš Stevanović, 310691504
59. Verica Šehović, 410C20208
60. Marko Erić, 310G73908
61. Milan Stević, 310547103
62. Mirjana Milojković, 310112503
63. Svetlana Petrović Grijak, 310A52204
64. Nikola Trunić, 310A12704
65. Sonja Lazović, 310016203
66. Aleksandra Mladenović, 311357703
67. Srđan Filipovski, 310I78010
68. Nenad Krstivojević, 310362703
69. Zoran Cekić, 310364803
70. Marko Milovanović, 310H17109
71. Novica Đorđević, 411533304
72. Zdenko Hriberšek, 310B52905
73. Željko Ličina, 310305903
74. Negovan Čolović, 310K78911
12. jul 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (15)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija
Forum

twitter facebook /

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet

Pretraga sajta


hram