Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seiz...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 0097
Naziv Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva
Ciljne grupe Građevinski inženjeri
Oblast Građevinsko inženjerstvo, seizmička analiza konstrukcija
Rukovodilac Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Termin održavanja Subota, 17. decembar 2011.g., u 11,00 časova, sala u Inženjerskoj komori Srbije u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 37/II
Kratak opis U prvom delu je dat kratak prikaz aktuelnog koncepta aseizmičkog projektovanja građevinskih konstrukcija, načina definisanja seizmičkih dejstava i metoda proračuna za određivanje seizmičkog odgovora konstrukcije. Dat je osvrt na potrebu obezbeđenja dovoljnog kapaciteta deformisanja konstrukcije i načina definisanja normativnih dejstava, uz uporednu analizu proračunskih parametara koji se primenjuju u tehničkim propisima, sa naglaskom na faktor redukcije za procenu nelinearnih efekata. Razmatran je problem izbora matematičkog modela i osnovne pretpostavke proračuna konstrukcija višespratnih zgrada. Detaljnije su date teorijske osnove i opisane metode analize ponašanja konstrukcija na dejstvo zemljotresa: metode spektra odgovora, modalne analize i direktne dinamičke analize. Opisane su ekvivalentna statička metoda, spektralno modalna analiza i uprošćena modalna analiza, koje se koriste za analizu uticaja od zemljotresa pri projektovanju u praksi. Dat je i kratak osvrt na nelinearne metode analize, sa posebnim osvrtom na "pushover" analizu sa karakterističnim primerima. U posebnom delu prikazan je uticaj parametara proračunskog modela: mase, nosivosti, duktilnosti, krutosti i prigušenja na stvarni seizmički odgovor konstrukcije. Na kraju su date odgovarajuće preporuke za izbor adekvatnih modela i metoda analize građevinskih konstrukcija izloženih dejstvu zemljotresa.
Cilj i očekivani rezultati Cilj predavanja je da se objasne teorijske osnove i prikažu savremene metode za seizmičku analizu građevinskih kon-strukcija. Time bi učesnici stekli saznanja neophodna za razumevanje koncepta projektovanja i pri¬menu odredbi vezanih za seizmičku analizu konstrukcija prema Evrokodu EN 1998.

Prijava
PRIJAVLJIVANJE VIŠE NIJE MOGUĆE JER BROJ PRIJAVLJENIH PREVAZILAZI UKUPAN MAKSIMALNI BROJ UČESNIKA PREDVIĐEN ZA OVAJ DOGAĐAJ - 100 + 20%
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva
1. Mladen Zaklan, 310H03909
2. Miroslav Marković, 310E58807
3. Bojan Petronijević, 310E86107
4. Predrag Marić, 310I87910
5. Toma Trujić, 310C92306
6. Novak Novaković, 310K20111
7. Maja Mijajlović, 310I50410
8. Vladimir Madžarević, 410718904
9. Bojana Drulović, 310H98309
10. Marija Ćirić, 317I14009
11. Željko Žugić, 316K27411
12. Mirjana Milekić, 313H64809
13. Žarko Bogatinović, 410D56209
14. Milan Zlatanović, 310H04609
15. Srđan Topalović, 410D27209
16. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
17. Daliborka Džebić, 310E49907
18. Dušan Arbajter, 310I50310
19. Borko Bulajić, 310G36008
20. Marija Ivančević, 310K04811
21. Aleksandar Bačvanski, 310A90605
22. Dragan Šćekić, 310211303
23. Saša Marić, 310J78511
24. Staniša Milosavljević, 410225203
25. Nevena Petaković, 310413303
26. Aleksandar Malić, 310131603
27. Tijana Marinković, 310E67507
28. Jelena Pejović, 310F28007
29. Lidija Babić, 310I13009
30. Radovan Vujović, 311245803
31. Milan Anđelković, 310523903
32. Blaško Berisavljević, 310304203
33. Vujica Vujić, 311I92410
34. Vidoje Šmigić, 410G18811
35. Miroljub Ilić, 310132503
36. Marijana Nikolić, 311K32611
37. Zoran Jevtić, 310955704
38. Ružica Novaković, 310K66911
39. Mladenko Babić, 310414303
40. Nenad Jakovljević, 310020503
41. Muso Sadiku, 410E50410
42. Siniša Radulović, 310H04909
43. Uroš Perin, 410381203
44. Dragan Čamagić, 310H75709
45. Siniša Luković, 310133803
46. Mihailo Popović, 410D86109
47. Dušan Milutinović, 310K19911
48. Stanislav Milin, 310810404
49. Miloš Kosanović, 310K21011
50. Miša Milosavljević, 310C06105
51. Merima Mulić, 410A87306
52. Ivana Sretenov, 310685704
53. Ana Turner Stojanović, 310G29008
54. Milica Tomić-Brankov, 310252503
55. Predrag Manasijević, 310918304
56. Nenad Ivković, 411971006
57. Mirko Radan, 310025403
58. Željko Avramović, 410B87507
59. Milutin Perišić, 310E85707
60. Sandra Veljić, 310E83707
61. Milan Dojčinović, 310K02911
62. Vesna Lazarević, 310688004
63. Miroslav Vukotić, 310J47010
64. Svetlana Rakić-Mihailović, 310807204
65. Dragan Stanković, 410980606
66. Anđelija Ilić, 410889405
67. Petar Franeta, 310I41610
68. Gordana Lilić, 411C74008
69. Borislav Tomašević, 310A71804
70. Aleksandra Stamenkov, 411F54811
71. Ljubiša Stamenkov, 311J65211
72. Dragan Dutina, 310E34607
73. Siniša Ivanković, 310637503
74. Mira Janjić, 410035903
75. Ljilja Janjić, 410035803
76. Lazar Pavić, 310244603
77. Elvir Ajranović, 311J70611
78. Milena Stojakov, 310F74008
79. Ana Petrović, 310K55811
80. Suzana Koprivica, 310305703
81. Branimir Nedeljković, 311138503
82. Miodrag Perović, 310G61808
83. Srđan Pužić, 310094403
84. Olgica Jovanović, 310A69504
85. Milovan Đurić, 310K51411
86. Ivana Marković, 310386103
87. Tamara Šumar, 310G53008
88. Miloš Stevanović, 310691504
89. Ratko Salatić, 310003003
90. Milan Bošnjaković, 310I30809
91. Verica Šehović, 410C20208
92. Marko Erić, 310G73908
93. Nemanja Miljković, 310C38205
94. Ljiljana Bojić Lukač, 310241703
95. Vesna Jeremić, 310243603
96. Milan Stević, 310547103
97. Mirjana Milojković, 310112503
98. Svetlana Petrović Grijak, 310A52204
99. Milomir Živanović, 310010003
100. Nikola Trunić, 310A12704


101. Milan Stanojević, 310481803
102. Sonja Lazović, 310016203
103. Aleksandra Mladenović, 311357703
104. Nenad Damnjanović, 310I36910
105. Predrag Rajković, 412156903
106. Srđan Filipovski, 310I78010
107. Nenad Krstivojević, 310362703
108. Dragan Živković, 312D04706
109. Zoran Cekić, 310364803
110. Vladimir Đerman, 310K41511
111. Marko Milovanović, 310H17109
112. Novica Đorđević, 411533304
113. Zdenko Hriberšek, 310B52905
114. Milan Telebaković, 410C24508
115. Željko Ličina, 310305903
116. Biserka Dejanović-Isailović, 310415203
117. Negovan Čolović, 310K78911
118. Zorica Đurović-Kocić, 310523603
08. april 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (3)
Promovisanje kompanija
Galerija
ForumPrijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta