Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Prečišćavanje podzemnih voda severnog banata sa ob...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 0066
Naziv Prečišćavanje podzemnih voda severnog banata sa obezbeđenjem standarda kvaliteta vode za piće - primer rešenje prečišćavanja podzemnih voda izvorišta alltech-fermin u Senti
Ciljne grupe Projektanti: inžinjeri tehnologije, građevinski inžinjeri, izvođači objekata za pripremu vode za piće.
Involvirani u problematiku snabdevanja vodom za piće: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo zdravlja, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnologiju, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za vodoprivredu, Komunalne organizacije, Projektantske i istraživačke organizacije, Zavodi za zaštitu zdravlja, Opštinski organi zaduženi za vodosnabdevanje, Firma Alltech-Fermin a. d. Senta, Fizička lica
Rukovodilac Dr Mileta Perišić, dipl. inž. tehn.
Predavači Dr Mileta Perišić, dipl. inž. tehn.
Miroljub Gaon, dipl. građ. inž
Program 3h
Prvi čas: Izlaganje
Opšti podaci o problematici prečišćavanja voda sa visokim sadržajima: prirodne organske materije, amonijaka, natrijuma, arsena, bora i dr. u svetskoj praksi (stanje tehnike). Prikaz primenjenih tehnologija na uglednim postrojenjima u svetu i stanje kod nas.
Kratak prikaz metodologije rešavanja predmetne problematike kod nas tokom 30 godina, istraživanja na pilot modelima.
Inovativno rešenje - unapređena koagulacija, P-2005/0606 . Primena kod uklanjanja POM, As i dr. kod prečišćavanja sirovih voda niske i visoke mineralizacije, kompilacija sa najefikasnijim rešenjima u svetu danas.
Rezultati prečišćavanja podzemnih voda: Zrenjanina, Kikinde i Sente. Prikaz rešenja prečišćavanja podzemne vode firme Alltech-Fermin.
Drugi čas: Nastavak izlaganja i Pitanja i odgovori
Tehničko rešenje prečišćavanja podzemne vode firme Alltech-Fermin, kompilacija sa prikazanim rešenjem prečišćavanja naselja Senta. Analiza tehno-ekonomskih i ekoloških karakteristika prikazanih rešenja.
Projektovanje postrojenja za prečišćavanje vode za piće primenom inovativne tehnologije: potreba dokazivanja postignutih efekata na pilot modelu. Iskustva sa realizovanih pilot modela u našoj praksi. Organizacija i problemi kod projektovanja i izvođenja objekata tipa usvojenog rešenja za Alltech-Fermin.
Neophodne nadgradnje u oblasti uređenja procedura projektovanja i izgradnje uređaja za prečišćavanja vode za piće sa izborom i primenom optimalnih rešenja u praksi. Odgovornost i obaveze involviranih u sistemu vodosnabdevanja. Mesto i uloga Inžinjerske Komore Srbije.
Treći čas: Pitanja i odgovori, Diskusija, Zaključci i Preporuke
Diskusija po pitanjima organizacije-odgovornosti učesnika u oblasti vodosnabdevanja. Uloga Republičkih i pokrajinskih organa. Angažovanje na primeru izrade Strategije vodosnabdevanja AP Vojvodine i druga pitanja. Uloga Inžinjerske Komore Srbije.
Termin održavanja Utorak, 16. jun 2009. godine, početak: 11,00 časova
Mesto održavanja Savez inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, III sprat
Kratak opis Daće se opšti podaci o problematici prečišćavanja voda sa visokim sadržajima: prirodne organske materije, amonijaka, natrijuma, arsena, bora i dr. u svetskoj praksi (stanje tehnike). Prikaz metodologije rešavanja predmetne problematike: pilot ispitivanja i primenjenih tehnologija na uglednim postrojenjima u svetu.

Kratak prikaz metodologije rešavanja predmetne problematike kod nas tokom 30 godina, istraživanja na pilot modelima i uvoza inostrane opreme za rešavanje problematike uklanjanja POM i NH4, i bez pokušaja uklanjanja Na, As, B i dr. i rezultata ovih aktivnosti.

Prikaz inovativnog rešenja - unapređene koagulacije, P-2005/0606 . Primena kod uklanjanja POM, As i dr. kod prečišćavanja sirovih voda niske i visoke mineralizacije, poređenje sa najefikasnijim rešenjima u svetu danas.

Analiza rezultata prečišćavanja podzemnih voda: Zrenjanina, Kikinde i Sente. Prikaz rešenja prečišćavanja podzemne vode firme Alltech-Fermin.

Tehničko rešenje prečišćavanja podzemne vode firme Alltech-Fermin i kompilacija sa prikazanim rešenjem prečišćavanja naselja Senta. Analiza tehno-ekonomskih i ekoloških karakteristika prikazanih rešenja.

Projektovanje postrojenja za prečišćavanje vode za piće primenom inovacionog rešenja sa dokazivanjem laboratorijskih efekata prečišćavanja i na pilot modelu. Organizacija i problemi kod projektovanja i izvođenja objekata tipa usvojenog rešenja za Alltech-Fermin.

Neophodne nadgradnje u normativnoj oblasti problematike prečišćavanja vode za piće sa izborom i primenom optimalnih rešenja u praksi.

Ključne rečiPriprema vode za piće, prirodne organske materije, trihalometani, arsen, natrijum, amonijak, bor

Oblast (šira i uža)Vodoprivreda, priprema vode za piće, postupci prečišćavanja, pilot model, unapređena koagulacija
Cilj i očekivani rezultati Upoznavanje, involviranih u problematiku vodosnabdevanja, sa efektima prečišćavanja sirovih voda sa visokim sadržajima POM, As, Na, NH4, B i dr. primenom inovativnog rešenja, unapređene koagulacije, P-2005/0606. Upoznavanje prisutnih sa metodologijom ispitivanja na pilot modelima u svetskoj praksi i kompilacija sa stanjem kod nas, sa akcentom na neutemeljena ispitivanja na pilot modelima kod nas što ima za posledicu 30 godina uzaludnog rada.

Testiranje na pilot modelu treba da potvrdi, na jar-testu definisane efekte uklanjanja POM, As i dr., u relativno kratkom vremenskom intervalu, oko 3 meseca. U tom periodu mogu se definisati i parametri za projektovanje, izbor metode separacije floka i dr.

Budući da je, prema laboratorijskim podacima testiranja, analizirana tehnologija tehno-ekonomski i ekološki optimalno rešenje, isto treba dokazati u praksi prečišćavanja podzemnih voda sa visokim sadržajima: POM, As, Na, NH4, B i dr. na pilot modelu.

Za realizaciju ovog koraka potrebno je obezbediti osnovne uslove, pre svega lokalitet.

O rezultatima razmatranja predmetne problematike potrebno je upoznati sve strukture involvirane u problematiku vodosnabdevanja zasnovanog na ovom tipu prirodnih voda kako bi se predupredilo dalje gubljenje vremena i nenamensko trošenje sredstava, ali pre svega počeo rešavati ovaj problem na profesionalan i odgovoran način.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Prečišćavanje podzemnih voda severnog banata sa obezbeđenjem standarda kvaliteta vode za piće - primer rešenje prečišćavanja podzemnih voda izvorišta alltech-fermin u Senti
1. Srđan Topalović, 410D27209
2. Nenad Aleksić, 314E08506
3. Sanja Marčeta, 314F83508
4. Željka Ostojić, 314249403
5. Zvonimir Predić, 313723504
6. Radivoje Jovanović, 314360903
7. Dejan Dimkić, 314A51704
8. Aleksandra Pavlović, 314312803
9. Nenad Milenković, 371H48009
10. Aleksandar Kovačević, 371E44907
11. Konstantin Grujić, 414970206
12. Verica Šehović, 410C20208
13. Tomislav Grozdić, 371980304
14. Nenad Radić, 314F30007
15. Zorana Živković, 371680704
16. Ivan Stanković, 371641003
06. decembar 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (19)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

twitter facebook /

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet

Pretraga sajta


hram