Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Osiguranje članova
 Literatura
 Glasnik IKS
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Zaštita od saobraćajne buke
Prof. dr Stjepan Lakušić, dipl.inž.građ.
Dr Saša Ahac, dipl.inž.građ.
Materijali sa predavanja
Permanentno usavršavanje
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi  
OSTALO 
 Šifra  Naziv
 80-5060 "Geološke, inženjerskogeološke,hidrogeološke, seizmičke podloge kao sastavni deo prostornih planova na primeru Grada Beograda" "Geotehničke podloge kao sastavni delovi glavnih građevinskih projekata - zakonska regulativa i praksa"
 80-6217 "Dani inženjera Srbije 2013"
prijavljivanje za članove Komore Regionalnog centra Novi Sad
(proverite da li pripadate RC Novi Sad
ovde)
 80-3095 "Energetska efikasnost zgrada i obnovljivi izvori energije" - održano
 80-3076 "Samogrejna ekološka kuća" i 'Istorijat termičkog aspekta gradnje kuća" - održano
 80-3070 "Savremeni problemi u podizanju drvoreda u urbanim sredinama i njihova ugroženost sa svih aspekata" i
"Spoljno dekorativno osvetljenje u drvoredima" i
"Primena superkritične ekstrakcije u prehrambenim tehnologijama" - održano
 80-6145 Akcioni plan za primenu Evropske konvencije o predelu
NAPOMENA - Promenjen termin održavanja
 80-6381 Energetska efikasnost zgrada - iskustva Evropske unije i Savezne Republike Nemačke
Predavanje u Beogradu
 80-6380 Energetska efikasnost zgrada - iskustva Evropske unije i Savezne Republike Nemačke
Predavanje u Nišu
 80-6382 Energetska efikasnost zgrada - iskustva Evropske unije i Savezne Republike Nemačke
Predavanje u Novom Sadu
 80-5050 Energetski efikasna rešenja i primeri dobre prakse
 80-4001 GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANjA
značaj , zakonska regulativa i izbor načina fundiranja
- održano
 80-4000 KAPITALNE INVESTICIJE U URBANISTIČKIM PLANOVIMA
- Uslovljenost i realizacija -
- održano
 80-4012 Katastar vodova i podzemnih instalacija - održano
 80-6004 Kreativna nebeska kapija na aerodromu u Budimpešti
O našim vodama
 80-4007 OBNOVA DRVOREDA U BEOGRADU
 80-4023 Obilazak Avalskog tornja - Prijavljivanje završeno
 80-4014 Obilazak Avalskog tornja - Prijavljivanje završeno
 80-4077 Obilazak gradilišta - most na Savi - ZBOG LOŠIH VREMENSKIH USLOVA POSETA JE OTKAZANA
 80-6215 Obilazak gradilišta: Autoput - Koridor 11 u zoni petlje „Takovo“ kod Gornjeg Milanovca
 80-6155 Obilazak gradilšta - novi most na Dunavu (Zemun - Borča)
Odlženo zbog loših vremenskih prilika
 80-4025 PRENAPONSKA ZAŠTITA NA NAPOJNIM, MREŽNO - KOMUNIKACIONIM I SIGNALNIM ELEKTRIČNIM VODOVIMA
 80-4016 PRIMENA NOVOG ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI - Prijavljivanje završeno
 80-6114 Planski tretman zaštite prostora u Srbiji - Predavanje otkazano
 80-6338 Prezentacija programa za proračun zvučne izolacije URSA FRAGMAT u Kragujevcu - Prezentacija otkazana
 80-6264 Prezentacija projekta „Beograd na vodi“ - Predavanje otkazano
 80-4013 Primena DSS i GIS-a u oblasti odbrane od poplava sa procenom rizika i potencijalnom štetom
 80-6295 Primena panela solarnih ćelija u arhitekturi u Srbiji i Beogradu - Mogućnosti uvođenja solarnih fotonaponskih ćelija
 80-6138 Primena tarifnog sistema u sistemu grejanja - Promenjen datum održavanja predavanja
 80-5025 Restauracija i konzervacija spomenika duhovne kulture - obnova crkve Svetog Nikole u Prištini - Predavanje je otkazano
 80-4009 Savremeni pristup u izgradnji objekata duhovne kulture
 80-6129 Seminar Knauf Term 2 PRO u Novom Sadu prezentacija softvera za izradu energetskih elaborate i energetskih pasoša - Promenjena lokacija seminara
 80-4024 Sistemi neprekidnog napajanja
Napajanja telekomunikacionih uređaja
Solarna i hibridna rešenja napajanja
 80-4017 Sistemi neprekidnog napajanja
Napajanja telekomunikacionih uređaja
Solarna i hibridna rešenja napajanja
 80-6311 Stare srpske kuće kao graditeljski podsticaj - kuće Bože Petrovića - Trajne vrednosti narodnog neimarstva - Promenjen termin održavanja
 80-6313 Urbanističko planiranje u zaštićenim prostorima - srednjovekovni grad Maglič - Novi termin održavanja
 80-6287 Vatrogasne stanice – novi sistem i kategorizacija - Promenjen termin održavanja
 80-5085 YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju - energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o.
 80-3091 "Aktuelna saobraćajna signalizacija"
 80-3083 "Beogradska pozorišta i Opere"
 80-3086 "Elektronska detekcija eksplozivnih i štetnih gasova i para u funkciji sprečavanja eksplozija, požara i trovanja"
 80-3042 "Energetska efikasnost - savremeni trendovi toplotnih podstanica" - održano
 80-4075 "Energetska efikasnost u domaćinstvima i zgradama"
 80-4076 "Energetska efikasnost u domaćinstvima i zgradama"
 80-5059 "Energetski efikasna rešenja - Röfix TIS"
 80-3052 "Geološke, inženjerskogeološke i geotehničke podloge kao sastavni delovi planske i projektne dokumentacije" - održano
 80-3071 "Hidroizolacija u visokogradnji"
 80-6322 "Hotel Metropol – analiza konteksta" - Rekonstrukcija hotela Metropol kao urbanistički problem
 80-3093 "Obnovljivi izvori energije - temelj održivog razvoja"
 80-3048 "PROCENA USLUGA U PLANIRANJU I IZGRADNJI"
(uz novo trece izdanje "plave knjige" sa softverom na CD-u) - održano
 80-5000 "Prikaz prvonagradjenog konkursnog rešenja za rekonstrukciju i dogradnju Narodnog muzeja u Beogradu"
 80-3092 "Projektanska rešenja i realizacija izvođenja telekomunikacionih i elektroenergetskih sistema gradskog kompleksa Belleville i sistema za potrebe univerzijade 2009"
 80-3043 "Projektovanja i izgradnja crpnih stanica vodosnabdevanja, primer glavne crpne stanice Štrand u Novom Sadu" i "Uvođenje prečišćenih otpadnih voda u maticu reke . primer grada Segedina u Mađarskoj" - održano
 80-4096 "Projektovanje armiranobetonskih stubova višespratnih zgrada prema Evrokodu" - PREDAVANJE JE OTKAZANO
 80-3087 "SAOBRAĆAJNA BUKA" -uzroci nastajanja, posledice na izloženo stanovništvo u ugroženim zonama na regionalnim putevima u Republici Srbiji i metode zaštite (u skladu sa Evropskim zakonodavstvom)
 80-6281 "Savremena arhitektonska praksa, pravni i institucionalni okvir"
 80-6328 "Slivno područje Palićkog jezera"
"Uticaj subotičkog prečistača otpadnih voda na Palićko jezero"
"Obnova 110 godišnjeg Segedinskog vodotornja na trgu Sent Ištvan"
"Iskustva Mađarskih inženjera u primeni EUROCOD-ova"
 80-3084 "TOPOCAD alati za rad sa geoprostornim podacima i upravljanje dokumentacijom opšte namene"
 80-3073 "Toplifikacija i gasifikacija u skladu sa prostornim planom opštine Kraljevo"
 80-4054 "Uloga Beogradskog centra za stanovanje u domaćoj stanogradnji, 1970-1985"
 80-5013 "Uvođenje solarne energije u Srbiju-tehnoekonomski efekti"
 80-6000 "YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju"
Energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o.
 80-5105 "YTONG-savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju"
energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o.
 80-5097 "YTONG-savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju"
energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o.
 80-5106 "YTONG-savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju"
energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o.
 80-5101 "YTONG-savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju" energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o.
 80-5107 "YTONG-savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju"
energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o.
 80-6213 Еnergetska efikasnost pumpnih stanica za vodu – izbor radnog režima pri pogonu i pri projektovanju
 80-6291 Каtodna zaštita (Korozija i zaštita od korozije)
 80-4050 «Mogućnosti i potrebe korišćenja autohtone vegetacije u urbanim uslovima ozelenjavanja» i «Povećanje energetske efikasnosti komunalne bio mase»
 80-4097 “Aspekti projektovanja i izvođenja tehnoloških sistema sa osvrtom na primenu Zakona o bezbednosti hrane”
 80-4026 “CAD/CAM/CAE integrisani pristup razvoja proizvoda”
 80-5115 “Energetska efikasnost u zgradama”
 80-4029 “Energetski efikasni objekti i sistemi gradnje”
 80-5004 “Greške i propusti u građevinskoj praksi – uočene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu”
 80-5139 “Greške pri projektovanju, izvođenju i eksploataciji zidova od opeke”
 80-0100 “Javne nabavke – zakonska regulativa i praksa”
 80-5116 “Majski susreti”
 80-5016 “Majski susreti”
 80-0080 “Novi propisi za energetsku efikasnost zgrada u Grčkoj i njihov uticaj na građevinsku industriju”
 80-5062 “Opasnost i zaštita od električnog udara”
 80-5102 “Pametne električne instalacije u funkciji energetske efikasnosti”
 80-4032 “Partnerstvo privatnog i javnog sektora u oblasti tehničkih (hidro)sistema”
 80-5075 “Povećanje energetske efikasnosti u zgradama prelaskom na naplatu isporučene toplotne energije iz sistema daljinskog grejanja prema potrošnji”
 80-3099 “Primena Incomat konstruktivnih sistema za zaštitu obala i kanala od erozije i SoilTain strukturnih elemenata za brane, nadvišenja u cilju zaštite od poplava, valobrane, podvodne grebene”
 80-5054 “Problemi aerozagadjenja sa posebnim osvrtom na vrstu energenata“
 80-5012 “Sistem gradnje energetski efikasnih objekata“
 80-4051 “Strukturno kabliranje”
 80-5010 “Trendovi u energetski efikasnoj gradnji drvetom”
 80-5005 “Upotreba evropskih normi i standarda u oblasti elektro instalacija prilikom projektovanja, izgradnje i rekonstrukcije objekata“
 80-4004 “Upotreba podzemnih voda kao izvora toplote za toplotne pumpe voda-voda”
 80-5084 “Veče inženjera” – tradicionalni skup
 80-5006 “Zavarivanje cevovoda”
 80-4042 “Černobilska nesreća – četvrt veka posle i budućnost nuklearnih elektrana u svetu i kod nas ”
 80-5020 „Aktuelna saobraćajna signalizacija grada Niša“
 80-5113 „Arhitektonska forma i nove tehnologije (1991-2011)“
 80-6218 „Dani inženjera Srbije 2013“
prijavljivanje za članove Komore Regionalnog centra Beograd
(proverite da li pripadate RC Beograd
ovde)
 80-6219 „Dani inženjera Srbije 2013“
prijavljivanje za članove Komore Regionalnog centra Kragujevac
(proverite da li pripadate RC Kragujevac
ovde)
 80-6222 „Dani inženjera Srbije 2013“
prijavljivanje za članove Komore Regionalnog centra Kraljevo
(proverite da li pripadate RC Kraljevo
ovde)
 80-6223 „Dani inženjera Srbije 2013“
prijavljivanje za članove Komore Regionalnog centra Niš
(proverite da li pripadate RC Niš
ovde)
 80-6216 „Dani inženjera Srbije 2013“
prijavljivanje za članove Komore Regionalnog centra Subotica
(proverite da li pripadate RC Subotica
ovde)
 80-6220 „Dani inženjera Srbije 2013“
prijavljivanje za članove Komore Regionalnog centra Valjevo
(proverite da li pripadate RC Valjevo
ovde)
 80-6221 „Dani inženjera Srbije 2013“
prijavljivanje za članove Komore Regionalnog centra Čačak
(proverite da li pripadate RC Čačak
ovde)
 80-4068 „Hidraulički udar u dvofaznim sistemima termoenergetskih i termotehničkih postrojenja “
 80-4069 „Iskustva u korišćenju alternativnih izvora energije“
(sunčane ćelije, vetrenjače i minielektrane)
 80-5112 „Izbor tehnologije za projektovanje postrojenja za uklanjanje otpada u skladu sa međunarodnim normama“
 80-5133 „Izgubljeno graditeljsko nasleđe Beograda tokom perioda između dva svetska rata“
 80-5103 „MOGUĆI PRISTUPI URBANOJ REMODELACIJI MILOŠEVOG VENCA I ZONE VOJNO TEHNIČKOG ZAVODA U KRAGUJEVCU“
- Aleksandrov arsenal moguće remodelacije industrijskog kulturnog nasleđa -
 80-6263 „Meliorativci, šta smo uradili za struku“
- Rekapitulacija rada
 80-4006 „Mogućnost geodetskog monitoringa (klizišta, odroni, bujice)u realnom vremenu ”
 80-4070 „Mogućnost urbane remodelacije blokova gradskih centara na primeru grada Kragujevca sa primerima rekonstrukcije gradova EU“
 80-4003 „Multimedijalne prezentacije – realizacija rešenja elektronskog sistema glasanja, iskustva iz prakse“
 80-5136 „NOV PRISTUP GRADNJI OBJEKATA – POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI NANO TEHNOLOGIJOM U SENDVIČ PANELIMA - THERMALSAFE“
 80-4027 „Obilazak Avalskog tornja“
 80-4053 „Obilazak sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Gornjem Milanovcu“
 80-4005 „Obnovljivi izvori energije ”- Solarna energija danas
 80-5104 „Pošumljavanje gradskih područja – sa akcentom na mikro zone“
 80-6276 „Primeri dobre prakse iz oblasti primene obnovljivih izvora energije (solarni sistemi i drvna biomasa)“
 80-5034 „Restauracija i konzervacija spomenika duhovne kulture - Obnova crkve Svetog Nikole u Prištini“
 80-6261 „Sanacija i rekonstrukcija zaštićenih objekata – primeri iz prakse“ – Obnova Svetog manastira Hilandara
 80-4098 „Sanacija klizišta na putnom pravcu Studenica-Ivanjica“
 80-4099 „Sanacija puta od "Hotela Jezero" do kanjona reke Derventa pored jezera Perućac“ i „Metodologija ispitivanja zbijenosti tla“
 80-4019 „TREND RAZVOJA RASHLADNIH SISTEMA“
 80-5055 „UVOĐENjE NOVIH TEHNOLOGIJA U TELEKOMUNIKACIONU INFRASTRUKTURU SISTEMA RADIO EMITOVANjA (BROADCAST), PRIJEMA I DISTRIBUCIJE RTV SIGNALA DO KORISNIKA“
 80-5045 „Umesto reči : Efekat staklene bašte - Počeci energetske efikasnosti u Srbiji , 1943 godina“
 80-5096 „Upravljanje i procena vrednosti nepokretnosti“
 80-6247 „Vodič za investitore – Kako izgraditi objekat u Republici Srbiji” - kratak prikaz suštine, osnovnih principa i iskustava investitora u praksi
 80-8001 35. Međunarodni sajam građevinarstva - održano
 80-5073 3M Folije za stakla u funkciji Energetske Efikasnosti / Make your Window Energy Effective
 80-5038 4. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije – Male hidroelektrane: "Hidroenergija, od izazova Tesli za elektro energiju - Iskustva u izgradnji"
 80-8005 47. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije u Beogradu
 80-8000 47. Međunarodni salon automobila u Beogradu - održano
 80-8003 5. Medunarodni sajam energetike
 80-5135 5. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije ’’Male hidrolektrane – Hidro energija Stare Planine, proizvodnja elektro energije u MHE - iskustva u izgradnji“
 80-8002 53. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća - održano
 80-8004 54. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu
 80-6234 6. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije ’’Male hidrolektrane – Energetska budućnost Srbije“
 80-6361 7. Savetovanje o obnovljivim izvorima energije "Energetska budućnost Srbije"
 80-5165 Predavanje je otkazano
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – deo 2
 80-4061 Adresabilni sistemi za automatsku dojavu požara – Primena Evropskih regulativa i softverskih alata u projektovanju
 80-6102 Advantix Systems U.S.A.-hladjenje i razvlaživanje uz do 50% manju potrošnju energije
Losberger modularne hale i sportski objekti
Tekstilni difuzori “Prihoda”
Solarne elektrane-besplatna energija sunca
 80-6122 Advantix Systems U.S.A.-hladjenje i razvlaživanje uz do 50% manju potrošnju energije
Losberger modularne hale i sportski objekti
Tekstilni difuzori “Prihoda”
Solarne elektrane-besplatna energija sunca
 80-5175 Advantix Systems U.S.A.-hlađenje,razvlaživanje i filtracija vazduha upotrebom rastvora soli
Solarne elektrane-besplatna energija sunca
 80-0082 Aktuelni problemi savremenog grada i mogućnosti planskog rešavanja u svetu i kod nas
 80-6354 Aktuelno stanje standardizacije u Srbiji u oblasti mašina unutrašnjeg transporta
 80-6353 Aktuelno stanje standardizacije u Srbiji u oblasti mašina unutrašnjeg transporta - Predavanje odloženo do daljnjeg
 80-6206 Alternativni izvori energije - MHE u Raškom okrugu
 80-6106 Analiza prednosti i mana kompaktnih fluoroscentnih sijalica
 80-3110 Apsorpcione mašine sa niskotemperaturnom pogonskom toplotom
 80-4089 ArchiCAD workshop
 80-6383 Arhitektonski konkursi u Beogradu - Analiza i rezultati
 80-0077 Arhitektonsko-urbanističko projektovanje u kontekstu novog Zakona
 80-6273 Arhitektura Barselone
 80-3027 Arhitektura Vojvodine ka regionalnoj arhitekturi - održano
 80-6286 Arhitektura energetski efikasnih objekata
 80-3104 Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje
 80-5095 Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje
 80-5067 Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje
 80-5072 Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje
 80-5160 Armstrong - Nova generacija energetski održivih akustičkih plafona, (kao i novine u okviru Armstrong metalnih i drvenih sistema spuštenih plafona)
 80-6270 Aspekti zaštite na radu inženjerskih oblasti
 80-6189 Autodesk – integrisano projektovanje u funkciji energetske efikasnosti objekata
 80-6239 Autonomija arhitektonske prakse: strateško mesto arhitekture u savremenom društvenom kontekstu
 80-6254 BIM – šansa za Srbiju?
Može li se i pod kojim uslovima razvoj postojećeg BIM sektora pretvoriti u pobedničku formulu za unapređenje položaja građevinske industrije Srbije u svetu?
 80-6255 BIM – šansa za Srbiju?
Može li se i pod kojim uslovima razvoj postojećeg BIM sektora pretvoriti u pobedničku formulu za unapređenje položaja građevinske industrije Srbije u svetu?
 80-3067 Bespravna izgradnja
 80-4020 Bezbednost i zdravlje na radu sa akcentom na gradilišta, izrade elaborata o uređenju gradilišta i uređenje odnosa na gradilištima
 80-4041 Bezbednost i zdravlje na radu sa akcentom na gradilišta, izrade elaborata o uređenju gradilišta i uređenje odnosa na gradilištima
 80-5147 Bezbednost mašina i liftova, problematika projektovanja, edukacije, izrade, kontrole i servisiranje liftova
 80-6245 Bežično priključenje objekta na spoljnu infrastrukturu, bežične komunikacije u objektu, prijem, emitovanje i distribucija RTV signala
 80-6259 Crkveno graditeljstvo
 80-6352 DANI KOMORE NA VLASINSKOM LETU - VII Međunarodna konferencija - Regionalni razvoj Jugoistoka Srbije
 80-6191 DANI KOMORE NA VLASINSKOM LETU
- VI Međunarodna konferencija –
Razvojni programi Jugositoka Srbije
 80-5108 DETEKCIJA ŠTETNIH I OPASNIH GASOVA, Projektovanje u Ex ugroženim prostorima
 80-5109 DETEKCIJA ŠTETNIH I OPASNIH GASOVA, Projektovanje u Ex ugroženim prostorima
 80-3085 Daljinska kontrola podstanica i akvizicija podataka u praksi
 80-6133 Dan Udruženja građevinskih inženjera Srbije i Inženjerske komore Srbije
 80-6308 Dani inženjera
 80-6367 Dani inženjera u Kragujevcu
 80-0084 Drugi jezik urbanizma - identitet, savremene razvojne strategije i promocije grada
 80-5035 Ekološka-energetski efikasna i održiva arhitektura
 80-6351 Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Poplave, klizišta, erozija i bujice, uređenje vodnih tokova
 80-3096 Ekspertiza geometrije Lepenskog vira
 80-6179 Električne instalacije niskog napona u kontekstu izmena u propisima
 80-6332 Elektronske komunikacione mreže u stambenim i poslovnim objektima – strukturno kabliranje: hronologija standarda i rešenja za buduće telekomunikacione servise
 80-3068 Energetika Srbije-danas i sutra sa aspekta mašinske struke
 80-4059 Energetska Efikasnost zgrada i JUB-ova rešenja u vidu termoizolacionih fasadnih sistema ; odabrani primeri sanacije fasada.
 80-5077 Energetska efikasnost – Kuća na klik
 80-6169 Energetska efikasnost i sistemi grejanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i pripreme sanitarne tople vode
 80-6356 Energetska efikasnost kroz primenu LED tehnologije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima
 80-6370 Energetska efikasnost kroz primenu LED tehnologije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima
 80-5157 Energetska efikasnost u industriji, hlađenje bez utroška energije
 80-5033 Energetska efikasnost u zgradarstvu
 80-5039 Energetska efikasnost u zgradarstvu
 80-5036 Energetska efikasnost u zgradarstvu
 80-5068 Energetska efikasnost: Prezentacija programa za proračun EE zgrada
 80-3047 Energetska sertifikacija objekata - održano
 80-4101 Energetska sertifikacija zgrada - iskustva iz Velike Britanije
 80-6121 Energetski efikasna arhitektura - arhitekta L. N. Foster i ekološki pristup projektovanju
 80-6235 Energetski efikasna arhitektura -Prikaz projekta TABULA
 80-6290 Energetski efikasna rešenja - Rofix TIS
 80-5184 Enterijeri arhitekte Dejana Babovića
 80-6355 Evolucija mobilnih tehnologija, mreža i servisa
 80-5041 Evropska konvecija o predelu
 80-0061 Evropske direktive i standardi o opremi pod pritiskom - održano
 80-3059 Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada
 80-3022 Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada - održano
 80-3037 Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada - održano
 80-3023 Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada - održano
 80-6132 Evropske norme iz oblasti liftova: Novine i razlike u odnosu na postojeću nacionalnu regulativu
 80-0096 Evropske norme iz oblasti liftova: Novine i razlike u odnosu na postojeću nacionalnu regulativu
 80-5044 FOREVA sistem sanacija i obnova konstrukcija
 80-6227 FR3 - ekološko ulje za energetske transformatore
 80-6265 Faktori sigurnosti u projektovanju procesnih postrojenja i dimenzionisanju procesne opreme
 80-6366 Faktori sigurnosti u projektovanju procesnih postrojenja i dimenzionisanju procesne opreme
 80-6377 Faktori sigurnosti u projektovanju procesnih postrojenja i dimenzionisanju procesne opreme
 80-3038 Funkcionalno upravljanje objektima u svetlu nove tehnologije, hotelska aplikacija - održano
 80-6358 GIERSCH GmbH u funkciji energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine
 80-6359 GIERSCH GmbH u funkciji energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine
 80-6303 GIZ/AMBERO-ICON Projekat "Unapredjenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji" - iskustva pilot projekata
 80-6280 Geoelektrična i seizmička merenja u cilju definisanja geotehničkih parametara tla i Tribina izrade i prezentacija tehnološko-mašinskog projekta pogona šaržne proizvodnje biodizela
 80-5180 Godišnji skup – tribina:
„Od projekta do realizacije“
 80-3075 Godišnji skup regionalnih odbora
Master planovi dekorativnog i funkcionalnog osvetljenja gradova
 80-3020 Godišnji skup regionalnih odbora Inženjerske komore Srbije sa predavanjem:
Evropski propisi u uklanjanju rizičnih organskih materijala Elaborat - Procena uticaja na životnu sredinu - održano
 80-3060 Gostovanje Izložbe ARH- 002 u Somboru - održano
 80-4021 Gradnja niskoenergetskih objekata LOGLEN
 80-6134 Građevinska struka kao uticajan faktor u izgradnji PPV na teritoriji RS
 80-5173 Greške pri projektovanju, izvođenju i eksploataciji zidova od opeke
 80-6212 IP video nadzor u korporativnim mrežama na primeru NIS-a
 80-5009 IP video nadzor u korporativnim mrežama na primeru NIS-a
 80-6284 IPТV – Novi doživljaj televizije
 80-5019 IT Podaci – odbrana i zaštita informatičke strukture
 80-6288 Idejno tehnološko mašinski projekat pogona za peletiranje i briketiranje biomase
 80-4056 Infrastruktura kvaliteta – usaglašavanje sa Evropskim direktivama
 80-3065 Infrastruktura u gradskom području i priključivanje sve većeg broja objekata na postojeće infrastrukturne sisteme
 80-6364 Inovaciona kolonija HYSTERESIS 2014.
Graditeljsko nasleđe - istorijski objekti
Nove tehnologije u podizanju nivoa sigurnosti i trajnosti
 80-5023 Integralni koncept zaštite sliva u funkciji izgradnje objekata za vodosnabdevanje - Bilans voda Velike Dičine
 80-5181 Integralno projektovanje, saradnja sa stranim Projektantima i Projekt Menadžment na primeru rekonstrukcije upravne zgrade FIAT Automobili Srbija u Kragujevcu
 80-3036 Integrisani pristup konstruisanja i brzi razvoj proizvoda - održano
 80-3054 Inteligentno projektovanje instalacija: DDS-CAD MEP - održano
 80-6272 Investicije i privredni razvoj – različita svetska iskustva i kontraverze u Srbiji
 80-6237 Inženjerska primena teorije sličnosti i dimenzione analize
 80-5069 Iskorišćenje geotermalne energije u Toplici: "Eksplatacija geotermalnih voda na teritoriji Opštine Prokuplje"
 80-6202 Iskustva EU programa podrške razvoju infrastrukture u Srbiji u pripremi i implementaciji projekata
 80-5015 Iskustva i pouke stečene nakon zemljotresa u Kraljevu od 3.11.2010. godine
 80-6214 Iskustva i zapažanja iz saradnje sa stranim investitorima i njihovim stručnim predstavnicima tokom realizacije projekata izgradnje
 80-6144 Iskustva i zapažanja iz saradnje sa stranim investitorima i njihovim stručnim predstavnicima tokom realizacije projekata izgradnje
 80-7000 Iskustva iz prakse, izvodjenje elektrotehničkih projekata - održano
 80-6130 Iskustva u primeni pravilnika o energetskoj efikasnosti i sertifikaciji zgrada
 80-6180 Iskustva u proizvodnji i primeni tehnološko – mašinskog projekta postrojenja za proizvodnju biogasa
 80-0070 Iskustvo Urbanističkog zavoda Beograd u primeni novog Zakona o planiranju i izgradnji - planovi u toku i primena novih procedura pripreme i donošenja planskih dokumenata
 80-6324 Istorijat primene koncentrovanog sunčevog zračenja
 80-6357 Izazovi upravljanja urbanim zelenim prostorima
 80-6331 Izgradnja i sertifikacija pasivnih zgrada prema PHPP metodologiji Pasiv Haus Instituta
 80-6210 Izmene koje su nastale u Zakonu o zaštiti od požara sa posebnim osvrtom na polaganje stručnog ispita za izradu glavnog projekta zaštite od požara
 80-6224 Izmene koje su nastale u Zakonu o zaštiti od požara sa posebnim osvrtom na polaganje stručnog ispita za izradu glavnog projekta zaštite od požara kao i stručnog ispita za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara; električne instalacije niskog napona u kontekstu izmena u propisima kojima je uređena oblast električnih instalacija
 80-6211 Izmene koje su nastale u Zakonu o zaštiti od požara sa posebnim osvrtom na polaganje stručnog ispita za izradu glavnog projekta zaštite od požara kao i stručnog ispita za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara; električne instalacije niskog napona u kontekstu izmena u propisima kojima je uređena oblast električnih instalacija
 80-6260 Izmene koje su nastale u Zakonu o zaštiti od požara sa posebnim osvrtom na polaganje stručnog ispita za izradu glavnog projekta zaštite od požara kao i stručnog ispita za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara; električne instalacije niskog napona u kontekstu izmena u propisima kojima je uređena oblast električnih instalacija
 80-6271 Izolacija termotehničkih sistema u zgradama – pregled regulative i Knauf Insulation EE rešenja
 80-5170 Izrada dokumentacije za izgradnju i opremanje reciklažnih centara za razvrstavanje i privremeno skladištenje reciklabilnih materijala i posebnih tokova otpada
 80-6256 Izrada i primena Standarda SU-01.00.04: Krovni vrtovi i vrtovi terasa
 80-6339 Izrada katastra nepokretnosti na primeru grada Užica
 80-6267 Izrada propusta za migraciju sitnih životinja u okviru zaštićene zone specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero” u ataru između naselja Hajdukovo i Palić prema uslovima Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode
 80-0076 Izrada šema uređenja naseljenih mesta u prostornom planu jedinica lokalne samouprave
 80-6266 Javne nabavke – Priprema za predstojeće invensticione cikluse i buduće projekte u toku približavanja Srbije evropskim standardima. Šta nam je novi Zakon o javnim nabavkama doneo i kakva su praktična iskustva - saznajte iz prve ruke.
 80-5185 Javne nabavke u građevinarstvu i inženjerska struka – primeri iz dosadašnje prakse
 80-3081 Javni vodovodni distributivni sistem kao izvor obezbeđivanja vode za protivpožarne potrebe
Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i naselja - SBR sistemi
Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora - elektrane na biomasu
 80-3021 KLIZIŠTE U ZONI MOSTA SLOBODA U NOVOM SADU - održano
 80-6183 Karte seizmičkih hazarda Srbije - osnova za primenu EC-8
 80-5178 Katastar vodova – osnivanje i održavanje
 80-6135 Klimatizacija odeljenja vantelesne oplodnje Zdravstvenog centra u Valjevu
 80-0102 Klimatske promene i zelena ekonomija – inovacije u praksi urbanističkog planiranja Beograda
 80-0103 Ključni aspekti implementacije u prostornom planiranju
 80-6127 Komunikacioni modul za prenos podataka i upravljanje predajnim stanicama sa ugrađenim upravljačkim jedinicama različitih proizvođača
 80-6300 Koncept bežičnih mreža ( Wi-Fi IЕЕЕ 802.11)
 80-6184 Koncept digitalne televizije
 80-5029 Kontrola kvaliteta u fazama planiranja, projektovanja, izvođenja radova, kao i korišćenju objekata (Commissioning Process)
 80-6136 Kontrola primene važećih standarda u projektovanju vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije
 80-6111 Kontrolisana eksploatacija materijala u priobalju Zapadne Morave sa elementima uređenja vodotoka
 80-5141 Korišćenje biomase za zagrevanje proizvodnog, kancelarijskog i stambenog prostora
 80-5099 Korišćenje drvne biomase u postrojenjima srednjih i velikih kapaciteta
 80-6376 Korišćenje električne energije u proizvodnji i preradi nafte i gasa
 80-6323 Kvalitet vazduha prema zelenim standardima
 80-6001 LAN News and Data Center Design for 40/100G
 80-6110 LG electronics - CASD kurs
 80-5155 LG elektronics – LatsCAD softversko rešenje
 80-5137 LG elektronics – LatsCAD softversko rešenje
 80-6167 LG elektronics – Multi V instalacija
LG Electronics VRF sistemi
 80-5128 LG elektronics - Hydrokit i Therma V
 80-6005 LG elektronics - LatsCAD
 80-6187 Likovni izrazi u savremenoj svetskoj arhitekturi – paralela XIX i XXI veka
 80-6159 Majski susreti
 80-6333 Majski susreti
 80-6164 Male hidroelektrane - od ideje do građevinske dozvole
 80-5076 Male hidroelektrane - od ideje do realizacije
 80-6325 Male hidroelektrane - od ideje do realizacije
 80-6251 Marginalizovane teme - arhitektura privatnih, javnih i sakralnih objekata - Stvaralaštvo profesora Spasoja Krunića
 80-5162 Meliorativci, uradimo nešto za struku
 80-6120 Meliorativci, uradimo nešto za struku - Okrugli sto
 80-6293 Menadžment kvalitetom isporuka i radova na investicionom projektu-svetska praksa
 80-6318 Merenje i zaštita u elektroenergetskim sistemima – Sistem za eliminaciju netehničkih gubitaka električne energije
 80-6378 Merenje toplotne energije u zgradarstvu i naplata prema utrošku kao mera EE, sa osvrtom na aktivnosti za poboljšanje građevinskog sektora u Srbiji
 80-6362 Merenje toplotne energije u zgradarstvu i naplata prema utrošku kao mera EE, sa posebnim osvrtom na aktivnosti za poboljšanje građevinskog sektora u Srbiji
 80-4022 Mesto i uloga geotermalne energije u novim izvorima energije
 80-6105 Metode transformacije koordinata tačaka odredjenih GPSistemom u državni-referentni koordinatni sistem
 80-4103 Metodologija izrade Katastra zelenih površina sa primenom rezultata u izradi Projekta za uređenje zelenih površina
 80-5151 Metodologija tehnoekonomski usklađenog razvoja sistema kanalizacije naselja i prečišćavanje otpadnih voda kroz faznu izgradnju postrojenja za prečišćavanje barskom vegetacijom u naseljima koja do sada nisu imala sisteme kanalizacije
 80-5187 Moderno i održivo – održivost građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi
 80-6157 Moguće uštede energije za grejanje, električne energije i vode u stambenim zgradama primenom informaciono-komunikacionih tehnologija
 80-6190 Mogući modeli arhitektonskih remodelacija na postojećim javnim, poslovno-stambenim i stambenim objektima u gradskim centrima
 80-6203 Mogućnosti i problemi daljinskog očitavanja brojila
 80-0081 Mogućnosti mobilne odbrane od poplava
 80-0093 Mogućnosti upotrebe principa bioklimatskog projektovanja u zaštićenim objektima i celinama
 80-3108 Monitoring građevinskih konstrukcija geodetskim metodama
 80-5026 Montrealski protokol i nove rashladne tehnologije
 80-6243 NOVE TEHNOLOGIJE U GRAĐEVINARSTVU
 80-3039 Nacionalna Konferencija "Graditeljstvo i održivi razvoj" - održano
 80-6335 Nastup Inženjerske komore Srbije na 58. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA (UFI)
 80-6162 Naučno tehnološki park Univerziteta u Novom Sadu – deo na fakultetu Tehničkih nauka, razlozi za njegovo osnivanje i svrha njegovog postojanja
 80-6306 Navodnjavanje linearnim i centrapivot mašinama sa zahvatanjem vode iz bunara i kanala-vodotoka
 80-0072 Neki problemi savremene seizmičke analize konstrukcija
 80-6336 Neprekidno napajanje i precizna klimatizacija u data centrima
 80-0074 Normativno regulisanje projektovanja višeporodičnih stambenih zgrada i stanova u tržišnim uslovima
 80-5127 Nov pristup gradnji objekata ; Nano tehnologija u sendvic panelima – Thermalsafe
 80-5126 Nov pristup gradnji objekata nano tehnologija u sendvič panelima – THERMALSAFE
 80-6175 Nove evropske norme za projektovanje – Evrokod 2 za proračun betonskih konstrukcija
 80-3079 Nove metode za izgradnju, rekonstrukcije i sanacije objekata u gradjevinarstvu
 80-5124 Nove tehnologije u gradnji drvetom
 80-6269 Novi i obnovljivi izvori energije na energetskom tržistu kod nas - Тehnički i ekonomski izazovi
 80-6334 Novi model beogradskih pijaca - koncept razvoja
 80-6345 Novi razvojni programi u oblasti građevinarstva
 80-6347 Novi razvojni programi u oblasti građevinarstva
 80-3072 Novi standardi u projektovanju sistema besprekidnog napajanja kritičnih aplikacija - rešenja i iskustva
 80-4067 Novija iskustva strateških projekata evropskih gradova - održano
 80-0078 Novo uputstvo AASHTO za projektovanje kolovoznih konstrukcija
 80-0092 Numeričko-eksperimentalna dijagnostika čvrstoće konstrukcija
 80-3050 O STRUKTURI URBANOG AMBIJENTA - održano
 80-0050 ODRŽAVANJE – Planiranje i upravljanje
 80-4010 Obilazak Avalskog tornja
- Najznačajniji objekti i nove tehnologije -
Prijave okončane zbog ispunjenog broja predviđenih mesta
 80-4102 Obilazak energetski efikasnih objekata
 80-6168 Obilazak gradilišta – Novi most preko Dunava Zemun – Borča
 80-6182 Obilazak gradilišta – novi most na Dunavu (Zemun Borča)
 80-5007 Obilazak gradilišta – novi most na Dunavu kod Beške
 80-4058 Obilazak gradilišta – novi most na Savi
 80-4086 Obilazak gradilišta – novi most na Savi
 80-5021 Obilazak gradilišta – novi most na Savi
 80-5003 Obilazak gradilišta – novi most na Savi u Beogradu
Obilazak gradilišta - novi most preko Dunava kod Beške
 80-5008 Obilazak gradilišta - most na Savi
 80-5011 Obilazak gradilišta - most preko Dunava kod Beške
 80-4035 Obilazak gradilišta Most na Savi
 80-6346 Obilazak gradilišta: “Mini hidroelektrane u praksi“
 80-6312 Obilazak gradilišta: Autoput - Koridor 11
 80-6240 Obilazak gradilišta: Autoput - Koridor 11 u zoni petlje „Takovo“ kog Gornjeg Milanovca
 80-6310 Obilazak gradilišta: "Izgradnja hale sportova u Kraljevu – iskustveni prilaz"
 80-6317 Obilazak gradilišta: Autoput - Koridor 11
 80-6172 Obilazak gradilšta - novi most na Dunavu (Zemun - Borča), polazak iz Čačka
 80-5049 Obilazak hidroelektrane Đerdap II
 80-5031 Obilazak hidroelektrane Đerdap II
 80-3112 Obilazak hidroelektrane Đerdap II, Kladovo
 80-6200 Obilazak objekta: "Izgradnja mosta preko reke Ibra"
 80-6309 Obilazak objekta: Pametna zgrada po konceptu "Zero energy house"
 80-4038 Obilazak pivare Rodić MB – ujedinjene Srpske pivare
 80-3094 Obilazak radova na rekonstrukciji hidroelektrana Međuvršje i Ovčar banja
 80-6154 Obilazak sa prezentacijom - most sa kosim zategama preko reke Tise u mestu Ada
 80-6193 Obilazak tunela na obilaznici kod Dimitrovgrada
 80-6125 Obnovljivi izvori energije
 80-5028 Obnovljivi izvori energije
 80-5110 Obnovljivi izvori energije – energetska efikasnost i energetski menadžment – Zakoni i propisi koji su doneti
 80-5150 Obnovljivi izvori energije dobijeni iz sirovina i nus proizvoda iz poljoprivrede i prehrambene industrije
 80-5167 Obnovljivi izvori energije dobijeni iz poljoprivredne i prehrambene industrije
 80-6002 Obnovljivi izvori energije dobijeni iz poljoprivredne i prehrambene industrije
 80-5166 Obnovljivi izvori energije dobijeni iz poljoprivredne i prehrambene industrije
 80-6304 Obnovljivi izvori energije iz poljoprivredne i prehrambene delatnosti - bio goriva
 80-5164 Obuka "Vaillantovi energetski efikasni sistemi iz domena OIE"
 80-5189 Obuka “Vaillantovi energetski efikasni sistemi iz domena OIE”
 80-5188 Obuka “Vaillantovi energetski efikasni sistemi iz domena OIE”
 80-5174 Obuka “Vaillantovi energetski efikasni sistemi iz domena OIE”
 80-0071 Ocena životnog ciklusa betonskih konstrukcija
 80-6131 Od zakona o efikasnom korišenjenju energije do energetskog pasoša
Danfoss rešenja za energetski efikasne instalacije grejanja i klimatizacije
 80-3049 Odredivanje merodavnih parametara tla na osnovu "in-situ" CPT opita - održano
 80-5027 Održavanje električnih instalacija i uredjaja, gromobranskih instalacija i zaštitnog uzemljenja
 80-5081 Odsumporavanje dimnih gasova u termoelektranama – procesi i oprema
 80-6229 Okrugli sto na temu "Efekti primene pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada"
 80-5046 Okrugli sto na temu "Energetska efikasnost u zgradarstvu"
 80-6278 Okrugli sto pod nazivom "Godišnji Skup o primeni važećih propisa u planiranju, projektovanju i izgradnji"
 80-4095 Okrugli sto: “Sanacija objekata oštećenih zemljotresom u Kraljevu u skladu sa važećim zakonom i zakonskim propisima“
 80-5146 Opcije upravljanja komunalnim čvrstim otpadom
 80-6149 Oprema pod pritiskom, sferni rezervoari, tečni naftni gas, procena rizika
 80-5032 Organizacija i tehnologija radova na rušenju zemljotresom oštećenih građevina
 80-6186 Osnove pristupačnosti koncept dizajna za sve
 80-0097 Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva
 80-0098 Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva
 80-6112 Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva – drugi deo
 80-4028 PLANIRANJE U OKVIRU ZAŠTIĆENIH PROSTORA
 80-3058 PREZENTACIJA I REALIZACIJA PROJEKTA GROBLjA ORLOVAČA
 80-5079 PREZENTACIJA NOVIH KINGSPAN PROIZVODA
( IPN Fire Safe Ispune )
 80-5093 PREZENTACIJA NOVIH KINGSPAN PROIZVODA (IPN Fire Safe Ispune)
 80-5092 PROIZVODNI PROGRAM KOMPANIJE KLEEMANN LIFTOVI
 80-3040 PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA BEŽIČNIH RAČUNARSKIH SISTEMA - održano
 80-3057 PROJEKTOVANjE I PLANIRANjE U RADIO KOMUNIKACIJAMA - RADIODIFUZNI SERVISI
 80-6343 Pametne električne instalacije u funkciji energetske efikasnosti
 80-3069 Pejzažna arhitektura i klimatske promene
 80-5129 Petrohemijski proces - Hidrodesulfurizacije
 80-6137 Plan područja posebne namene „Ibarske elektrane“ sa prikazom grafičkih priloga PPPN
 80-5156 Plan preventivnih mera, Primena uredbe o bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, („Sl.glasnik RS“ broj 14/09)
 80-3032 Planiranje distributivnih trafostanica u okviru GUP-a - održano
 80-3041 Planiranje i projektovanje korporacijskih telekomunikacionih sistema - održano
 80-3063 Planiranje i razvoj sela
 80-5040 Planovi i problemi potpunog prelaska na digitalno emitovanje TV programa u Republici Srbiji
 80-0083 Planski tretman i pravni okvir korišćenja obnovljivih izvora energije
 80-0105 Planski tretman zaštite prostora u Srbiji
 80-3066 Podzemna izgradnja
 80-3103 Pokrivanje objekata velikih raspona
 80-6305 Posebni sistemi iz oblasti zaštite od požara - automatska dojava požara u poslovnim i industrijskim objektima
 80-6123 Poseta 35. Salonu arhitekture u Beogradu
 80-6319 Poseta Budimpešti u okviru manifestacije "Budapest 100"
 80-5163 Poseta gradilištu – Rekonstrukcija i dogradnja ’’PPPV Bukulja’’ u Aranđelovcu
 80-5154 Poseta gradilištu – novi most na Dunavu (Zemun-Borča)
 80-4036 Poseta gradilištu Novog Mosta preko Dunava kod Beške
 80-4084 Poseta gradilištu Novog Mosta preko Dunava kod Beške
 80-4083 Poseta gradilištu Novog Mosta preko Dunava kod Beške
 80-5158 Poseta gradilištu: Brana i akumulacija „Arilje - profil Svračkovo“
 80-6128 Poseta pivari Apatin - Priprema i potrošnja vode u proizvodnji piva
 80-6181 Potrebe za obnovom omotača prefabrikovanih stambenih zgrada u Novom Sadu
 80-5149 Povećanje energetske efikasnosti savremenim metodama gradnje. Prezentacija kompanije KINGSPAN – termoizolacioni paneli nove generacije
 80-5138 Povećanje energetske efikasnosti savremenim metodama gradnje. Prezentacija kompanije KINGSPAN – termoizolacioni paneli nove generacije
 80-5111 Povećanje energetske efikasnosti savremenim metodama gradnje. Prezentacija kompanije KINGSPAN – termoizolacioni paneli nove generacije
 80-5100 Povećanje energetske efikasnosti savremenim metodama gradnje. Prezentacija kompanije KINGSPAN – termoizolacioni paneli nove generacije
 80-5082 Povećanje energetske efikasnosti u zgradama prelaskom na naplatu isporučene toplotne energije iz sistema daljinskog grejanja prema potrošnji
 80-6296 Povećanje produktivnosti rada bez dodatnih investicija korišćenjem Cloud rešenja kompanije Autodesk
 80-6174 Praktična iskustva u korišćenju NIBE toplotnih pumpi tipa vazduh – voda, zemlja – voda i voda - voda
 80-4079 Praktična primena pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji
 80-6285 Pravilan izbor mašina za štampu – potrebe korisnika i ponuda na tržištu
 80-5047 Predavanje "Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje" u okviru serije seminara "Energetska efikasnost u zgradarstvu"
 80-6107 Predavanje iz oblasti zaštite od požara – Katastrofalni požari
 80-6230 Predlog metodologije izrade projekta organizacije i tehnologije izvođenja radova
 80-4100 Predstavljanje Komore na 37. Međunarodnom sajamu građevinarstva
 80-5078 Predstavljanje plana i objašnjenje planskog rešenja Plana generalne regulacije „Centar“ Valjevo sa preporukama za optimalnu primenu pravila plana
 80-5048 Predstavljanje pravilnika o energetskoj efikasnosti i planovi Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja na implementaciji pravilnika
 80-6228 Predstavljanje programa za proračun zvučne izolacije URSA FRAGMAT, rađenog prema evropskim normama EN 12354
 80-6248 Predstavljanje programa za proračun zvučne izolacije URSA FRAGMAT, rađenog prema evropskim normama EN 12354
 80-6268 Predstavljanje programa za proračun zvučne izolacije URSA FRAGMAT, rađenog prema evropskim normama EN 12354
 80-4002 Predstavljanje sistemskih rešenja za završne radove u građevinarstvu, iz Henkelovog Ceresit proizvodnog programa
 80-6109 Pregled i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa novim tehničkim propisima
 80-5183 Pregled i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa novim tehničkim propisima
 80-3106 Prenošenje stečenih stručnih iskustava u saniranju konstrukcija oštećenih zemljotresom, članovima RO Kragujevac i RO Čačak
 80-4087 Prezentacija Plana generalne regulacije za Gornji Milanovac i Prostornog plana opštine Gornji Milanovac
 80-6298 Prezentacija inovativnih rešenja - nova tehnologija gradnje nosivih prenapregnutih građevina čeličnim spiralnim cevima i konstrukcijama od valovitog lima u infrastrukturnim projektima
 80-5125 Prezentacija "MADEEXPO" - najvećeg Italijanskog sajma građevinarstva i opremanja
 80-5091 Prezentacija Novih tehnologija u proizvodnji betonskih opločnika i ploča – Semmelrock Protect
 80-6207 Prezentacija Zakona o Javnim nabavkama
 80-6160 Prezentacija Zakona o javnim nabavkama
 80-5063 Prezentacija napredne tehnologije termotehničkih instalacija u industriji piva
 80-4082 Prezentacija novih proizvoda i evropskih standarda u oblasti zaštite od prenapona u elektroenergetskim, telekomunikacionim i računarskim mrežama
 80-6165 Prezentacija novih tehničkih uslova i regulativa iz oblasti telekomunikacija - Pravilnik o elektronskim komunikacionim mrežama
 80-6262 Prezentacija plana generalne regulacije “Maglič“
 80-5001 Prezentacija proizvodnog programa aluminijumskih radijatora aklimat
Rešenja priključenja aluminijumskih radijatora tip aklimat MSV
Predstavljanje novog modela radijatora tip aklimat M - održano
 80-5131 Prezentacija sigurnosnih ograda Bastion
 80-6371 Prezentacija softvera za proračun zvučne izolacije – Knauf Sound Insulation (KSI)
 80-5134 Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata
 80-6101 Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Kragujevcu
 80-5168 Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Kraljevu
 80-5148 Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Nišu
 80-5145 Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Novom Sadu
 80-6156 Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Subotici
 80-6104 Prezentacija software-a URSA GF 2 za energetsku sertifikaciju objekata u Čačku
 80-6283 Prezentacione veštine (in-house obuka)
 80-6314 Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i procednih voda sa deponija
 80-0066 Prečišćavanje podzemnih voda severnog banata sa obezbeđenjem standarda kvaliteta vode za piće - primer rešenje prečišćavanja podzemnih voda izvorišta alltech-fermin u Senti - održano
 80-5057 Prikaz postrojenja za korišćenje bio mase u procesu sušenja semenskog kukuruza – glavni tehnološko – mašinski projekat
 80-6277 Prikaz projekta konstrukcije sa zaštitom temeljne jame za objekat Podzemne garaže za putnička vozila na prostoru Trga Republike i “Riblje pijace” u Novom Sadu
 80-6257 Prikaz realizovanih projekata o zaštiti i unapređenju predela, koji su konkurisali u 2013. godini za nagradu za predeo Saveta Evrope
 80-5037 Priključenje objekata na telekomunikacionu infrastrukturu i strukturno kabliranje
 80-6373 Priključenje objekta na telekomunikacionu infrastrukturu i strukturno kabliranje
 80-6249 Priključenje solarnih elektrana u distributivni sistem „Elektrošumadije“ Kragujevac
 80-6238 Primena „mobile mapping“ tehnologije u prikupljanju i korišćenju geoprostornih podataka
 80-3055 Primena FIDIC uslova ugovaranja po zakonima RS - održano
 80-6275 Primena FTTH/B tehnologije, (Fiber to the home/bilding) iskustva i perspektive
 80-6316 Primena IMS tehnologije građenja danas
 80-0060 Primena Priručnika za urbani dizajn u praksi - održano
 80-6126 Primena Standarda SU-01.00.03: - Uređenje i ozelenjavanje u oblasti pejzažne arhitekture
 80-3105 Primena Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
 80-6163 Primena Zakona o planiranju i izgradnji: izrada i procedure GUP i PGR Beograda - 4 godine posle
 80-6363 Primena bala slame u konstrukcijama
 80-0089 Primena ejektora - injektora
 80-6119 Primena kosih avio snimaka i mobile mapping tehnologije za prikupljanje podataka o prostoru
 80-5086 Primena metode “Koso usmereno bušenje” (HDD) na izgradnji i rekonstrukciji vodovoda i gasovoda
 80-6252 Primena mobilnih komunikacija u sistemima daljinskog nadzora i upravljanja
 80-4057 Primena novih propisa u oblasti električnih instalacija
 80-0065 Primena novih propisa u oblasti električnih instalacija - održano
 80-4037 Primena novih propisa u oblasti električnih instalacija
 80-6330 Primena novih propisa u oblasti elektroinstalacija
 80-6326 Primena novih tehnologija u prikupljanju prostornih podataka
 80-3029 Primena tečnog naftnog gasa (TNG) u industriji i kotlarnice na biomasu sa posebnim osvrtom na prehrambenu industriju - održano
 80-4093 Primena važećih propisa u planiranju, projektovanju i izgradnji - primeri iz prakse
 80-6226 Primena vijčanih veza kod armiranobetonskih montažnih stubova i greda, kod montažnog i monolitnog načina izgradnje. Zamena betonskih konzola skrivenim čeličnim konzolama
 80-6368 Prinicipi, metode i problemi kartiranja rizika od poplava
 80-6225 Problemi izrade elektro, IT i telekomunikacionih projekata
(standardi, dozvole, sadržaj, revizija i slično)
 80-6117 Problemi usaglašavanja projekta električnih instalacija objekata i mernih mesta, sa aspekta protivpožarne zaštite
 80-5161 Procena uticaja na životnu sredinu pri izgradnji regionalnih deponija u Srbiji
 80-5143 Procena uticaja na životnu sredinu pri izgradnji regionalnih deponija u Srbiji
 80-6201 Proizvodni program firme Systema Italija
 80-5171 Proizvodni program firme Systema Italija
 80-5172 Proizvodni program firme Systema Italija
 80-6236 Proizvodnja biljnog materijala i primena na javnim površinama (drvoredne sadnice lišćara, kalemljene vrste biljaka, perene sa akcentom ukrasnih trava)
 80-6297 Proizvodnja električne energije i toplotne energije iz biogasa – prikaz tehnološkog procesa
 80-3098 Proizvodnja i ugradnja livenog asfalta - iskustva firme Aeschlimann iz Švajcarske.
 80-6188 Projekat autoputa Beograd - Južni Jadran za potez BEOGRAD (OBILAZNICA) – OBRENOVAC
 80-4011 Projektanska rešenja ADPTACIJA KOMUNIKACIONOG SISTEMA I SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA NA TRASI NAFTOVODA DUNAV (granica sa Hrvatskom) – NOVI SAD - PANČEVO
 80-6141 Projektna rešenja elektrotehnike, automatike i telekomunikacija u Kliničkom centru u Novom Sadu
 80-6113 Projektovanje armiranobetonskih stubova višespratnih zgrada prema Evrokodu
 80-6344 Projektovanje betonskih drumskih mostova u Slovačkoj u skladu sa Eurokodovima
 80-0090 Projektovanje električnih instalacija prema novim propisima
 80-4071 Projektovanje električnih instalacija u skladu sa novim propisima i poređenje u odnosu na dosadašnje
 80-3090 Projektovanje i građenje potpuno adaptabilnih stambeno - poslovnih objekata garantovane energetske efikasnosti - A klase
 80-3089 Projektovanje i građenje potpuno adaptabilnih stambeno - poslovnih objekata garantovane energetske efikasnosti - A klase
 80-3078 Projektovanje i građenje potpuno adaptabilnih stambeno - poslovnih objekata garantovane energetske efikasnosti - A klase
 80-3077 Projektovanje i građenje potpuno adaptabilnih stambeno - poslovnih objekata garantovane energetske efikasnosti - A klase
 80-5066 Projektovanje i implementacija hidroizolacionih sistema za zaštitu konstrukcija
 80-5074 Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda SBR u Srbiji
 80-5030 Projektovanje i izgradnja prefabrikovanih objekata od drveta
 80-4046 Projektovanje i izvođenje IP telefonskih centrala u javnim i privatnim tf mrežama
 80-6124 Projektovanje i izvođenje mostova primenom tehnologije postepenog potiskivanja (nagurivanja) rasponske konstrukcije
 80-4074 Projektovanje i izvođenje mreža za digitalni prenos televizijskog signala i problemi u prijemu
 80-6003 Projektovanje interne saobraćajne infrastrukture u sklopu stambenih, poslovnih i trgovačkih centara
 80-5098 Projektovanje plantaža višegodišnjih poljoprivrednih bioenergetskih useva
 80-0104 Projektovanje puteva: metode analize i projektovanja sistema za odvodnjavanje saobraćajnica i zaštitu voda i tla od zagađenja
 80-6115 Projektovanje zvučne zaštite
 80-6151 Projektovanje, montaža i ocenjivanje usaglašenosti predizolovanih sistema daljinskog grejanja
 80-6307 Prostori za igru - Rizici i upravljanje rizicima sa aspekta bezbednosti i zdravlja korisnika (planiranje, projektovanje, izvođenje i održavnje)
 80-6301 Prostorno uređenje Goča
 80-4055 Protivpanično osvetljenje
 80-3100 Provodjenje urbanistickih projekata kroz katastarski operat i elaborat - održano
 80-5053 Racionalizacija energije, sa implementacijom iste u projektnu dokumentaciju
 80-5190 Radovi na visini u gradjevinarstvu
 80-3109 Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja u Srbiji
 80-6350 Razvoj javnog šinskog sistema u Beogradu i unapređenje ulične mreže
 80-6153 Razvoj novih tehnologija kao potpora procesu projektovanja - konkurentna prednost projektanta
 80-5080 Realizacija E-Uprave u Vojvodini i plan daljih aktivnosti
 80-5024 Realizacija složenih ICT projekata - organizacija ili tehnika?
 80-5179 Regulacija Zapadne Morave – istorijat i privredni značaj
 80-6233 Regulacija i uređenje obala reke Ibra u centralnoj gradskoj zoni grada Kraljeva
 80-3046 Reinterpretacija slobodnog plana - održano
 80-5042 Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Subotica sa obilaskom objekta
 80-4045 Restauracija i konzervacija spomenika kulture - MANASTIRI
Funkcija kao imperativ u zaštiti duhovnog nasleđa
 80-3107 Reverzni inženjering i njegova primena u procesu konstruisanja
 80-5090 Revitalizacija doline reke Crnice – opština Paraćin
 80-6360 Rizici u izvođenju građevinskih radova i rešavanje sporova prema međunarodnim modelima ugovaranja i procedure pipreme, prezentacije i odbrane odštetnih zahteva prema međunarodnim modelima ugovaranja
 80-3074 Roštiljno-kasetne međuspratne ploče velikih raspona sa konstrukcijski ugrađenim adekvatnim izolacijama
 80-3026 SAVREMENE TEHNOLOGIJE : Sistemi suve gradnje - primena spustenih plafona prema tipovima - prednosti, karakteristike, EU standardi,opis pozicija i obracun - održano
 80-4090 SEISMIC DESIGN OF STRUCTURES
 80-3061 SPROVOĐENJE MERA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U GRAĐEVINARSTVU
 80-5094 SRPSKA ARHITEKTURA U 19. I 20. VEKU
 80-5144 STRUČNA POSETA HIDROELEKTRANI “ĐERDAP” I - KLADOVO
 80-0091 Sanacija građevinskih konstrukcija oštećenih zemljotresom 03.11.2010.g. u Kraljevu
Provera seizmičke mikroregionalizacije, izrada nove seizmičke karte za područje Kraljeva i okoline
 80-6258 Saniranje zidanih zgrada usled dejstva zemljotresa prema preporukama FEMA 306
 80-6342 Satelitske telekomunikacije
(40. godina Zemaljska satelitska stanica Ivanjica)
 80-5121 Savetovanje "Energetska efikasnost i zaštita životne sredine – putevi do cilja, Zeleni grad"
 80-6348 Savremena arhitektonska praksa: Institucionalni okvir i pravila građenja
 80-4030 Savremene metode rušenja objekata sa osvrtom na mere zaštite životne sredine
 80-3044 Savremene metode u projektovanju i izvođenju radova na montaži i puštanju u rad, kao i eksploataciji i održavanju elektrohidrauličke opreme i sistema na hidroelektranama, branama i brodskim prevodnicama - održano
 80-3035 Savremene pojave u arhitekturi . Pametne zgrade i pametni gradovi - održano
 80-3003 Savremene tehnologije: Sistemi suve gradnje - primena pregradnih zidova prema tipovima . prednosti, karakteristike, eu, standardi, opis pozicija i obračun - održano
 80-3031 Savremene tendencije u projektovanju i izvođenju u inženjersko - tehničkim oblastima - održano
 80-4039 Savremeni SCADA sistemi
 80-3045 Savremeni grad i podzemna izgradnja II - održano
 80-5071 Savremeni koncept projektovanja konstrukcija
 80-0064 Savremeni postupci za projektovanje i kontrolu kvaliteta asfaltnih mešavina prema harmonizovanim evropskim normama - održano
 80-3033 Savremeni pristup primeni odvodnika prenapona u distributivnim sistemima - održano
 80-6365 Savremeni sistemi za navodnjavanje - obilazak PD ĆIRIĆ AGRO u Titelu
 80-5142 Savremeni trendovi u pejzažnoj arhitekturi: Iskustva Kraljevine Danske
 80-6250 Sedmi tradicionalni skup:
1.Geološke i inženjerskogeološke podloge kao sastavni deo prostornih i urbanističkih planova.
2.Geotehničke podloge kao sastavni deo glavnih građevinskih projekata
- zakonska regulativa i praksa -
 80-4088 Seminar „Energetska Efikasnost zgrada i JUB-ova rešenja u vidu termoizolacionih fasadnih sistema; prikaz odabranih primera sanacije fasada“
 80-3097 Sistem Pametna kuća
 80-6302 Sistem centralnog grejanja i aspekt energetske efikasnosti u fazi od idejnog rešenja do predaje sistema korisniku
 80-4008 Sistem kontrole kvaliteta na izvođenu radova novog mosta preko Dunava kod Beške
 80-5064 Sistemi ozvučenja i multimedija u funkciji obaveštavanja i dopunskog ozvučenja u industrijskim i javnim objektima
 80-6289 Sistemi tehničkog obezbeđenja objekta (alarmni sistemi: kontrola pristupa, protivprovala i dr.)
 80-6232 Sistemi upravljanja kvalitetom i standardi u proizvodnji hrane, važni za izradu tehnoloških projekata
 80-5118 Sistemi upravljanja pametnim zgradama
 80-3025 Sistemi za daljinsko očitavanje brojila električne energije i upravljanje potrošnjom
- problemi i mogućnosti- - održano
 80-3030 Sistemi zaštite od strujnog udara u električnim instalacijama niskog napona - održano
 80-6327 Skladištenje i distribucija biodizela
 80-6166 Slabosti informatičke bezbednosti kao posledica sistemskih propusta i grešaka
 80-6246 Smart City u svetlu informacionih tehnologija i telekomunikacija
 80-5114 Solarne elektrane sa heliostatima i sa fotonaponskim ćelijama
 80-6178 Solarno daljinsko grejanje
 80-6205 Spoljašnja gromobranska zaštitna instalacija – zahtevi standarda IEC 62305
 80-6176 Spomenici prirode u Novom Sadu
 80-6152 Spregnute grede u primeni kod tankih i ravnih međuspratnih konstrukcija i protivprobojno osiguranje punih AB ploča
 80-3064 Sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu
 80-4085 Standardi za projektovanje vodosnabdevanja i postupci za prečišćavanje otpadnih voda
 80-6116 Stanje i razvoj sistema daljinskog grejanja u Kragujevcu
 80-6231 Strategija razvoja saobraćaja Grada Kragujevca 2012-2022
 80-6148 Stručna Poseta firmi „Siemens“ – Sektor LES - Subotica i „Energomontu“ d.o.o u Bačkim Vinogradima
 80-5043 Stručna poseta - OBILAZAK GRADILIŠTA – NOVI MOST NA SAVI
 80-5132 Stručna poseta - OBILAZAK MINI HIDROELEKTRANE „HIDROCENTRALA POD GRADOM“ SA POSETOM ŠARGANSKE OSMICE
 80-5191 Stručna poseta Gradilišta Glavne železničke stanice u Beču
 80-5017 Stručna poseta Hidroelektrani „Djerdap 2“ Negotin
 80-5014 Stručna poseta Hidroelektrani „Djerdap“ Kladovo
 80-6204 Stručna poseta cementari Lafarge u Beočinu
 80-6158 Stručna poseta fabrici "Fiat - automobili Srbija" u Kragujevcu
 80-6241 Stručna poseta gradilišta u Budimpešti:
Nova metro linija M4 (stanica Rákóczi tér)
Projekat urbane regeneracije – Corvin Promenade
 80-5089 Stručna poseta gradilištu na aerodromu „Morava“ u Lađevcima
 80-5088 Stručna poseta gradilištu na aerodromu „Morava“ u Lađevcima - polazak iz Čačka
 80-5087 Stručna poseta gradilištu na aerodromu „Morava“ u Lađevcima - Polazak iz Kragujevca
 80-4034 Stručna poseta hidroelektrani Đerdap - Kladovo
 80-6375 Stručna poseta podzemnom skladištu gasa Banatski Dvor
 80-6274 Stručna poseta sa prezentacijom - Žeželjev most u Novom Sadu
 80-6103 Stručna poseta toplani “Senjak ” u Pirotu
 80-6161 Stručna poseta: „Obilazak Manastira u Kaću – objekat klase A energetskog razreda”
 80-6142 Stručna poseta: "Obilazak gradilišta – Novi most preko Dunava Zemun – Borča i Poseta Hramu Svetog Save – izvedene mašinske instalacije podnog grejanja"
 80-6294 Stručni obilazak Hipol a.d. Odžaci sa prezentacijom: „Prikaz projektovanog rešenja industrijskog kotla na biopelet i proizvodnje tehnološke pare u Hipol-u, vihornim strujanjem biopeleta“
 80-6379 Stručni obilazak Hladnjače „Zadrugar“ Ljubovija sa prezentacijom projektovanja i izgradnje ovakve vrste objekata
 80-3111 Stručni obilazak izgradnje pristupne saobraćajnice budućem mostu u Skopljanskoj ulici u Kraljevu
 80-6320 Stručni obilazak sa prezentacijom Poseta gradilištu Novi drumsko - železnički most na Dunavu (Novi Sad)
 80-6340 Stručni skup sa obilaskom: “Izgradnja kapitalnih objekata - nove topionice i fabrike sumporne kiseline u Rudarsko - topioničarskom basenu Bor, uz uvođenje savremenih tehnoloških procesa”
 80-4060 Stručni skup: Integralno projektovanje
 80-5022 Stručno predavanje na temu „Savremena ležišta i dilatacione spojnice za drumske i železničke mostove“
 80-6118 Stručno predavanje o prečistačima voda SBR-tehnologija (Sequencing Bath Reactor) Akva park u Bačkom Petrovcu (kontejnerski tip) i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Ada i Mol
 80-5051 Suvi postupci montaže u građevinarstvu
 80-5002 Svetlosna saobraćajna signalizacija i oprema
 80-3088 THE WAY TO THE FUTURE "IMS" fasade i tavanice - moderna rešenja, futuristički dizajn
 80-6146 Tehnička pravila za distributivne vodovodne sisteme - UTVSI DVGW W 400
 80-3056 Tehnički dan - održano
 80-4015 Tehnički dan BUCK-a
 80-6253 Tehnički prijem objekata
 80-4073 Tehno-ekonomska optimizacija prečnika cevovoda
 80-3028 Tehnologija dizanja velikih tereta u građevinarstvu, upravljački sistemi i elektrohidraulička oprema; Primeri u projektovanju i izvođenju - održano
 80-6341 Tehnologija postavljanja podzemnih instalacija bez kopanja
 80-6321 Tehnologija voip sistema (Voice over Internet Protocol)
 80-3053 Tehnologije postavljanja podzemnih instalacija bez kopanja - održano
 80-6244 Teledetekciona multispektralna analiza geoprostora kao osnov za realizaciju održivog razvoja - GIS
 80-4052 Teorija i primena mikro armiranog betona
 80-0087 Teorija i primena mikro armiranog betona, drugi deo
 80-6006 Teorija i primena mikro armiranog betona, treći deo
 80-3051 Termicki izolovane fasade - održano
 80-5052 Termografija i njena primena u proceni energetske efikasnosti objekata
 80-5117 Termomašinske instalacije za korišćenje geotermalne energije za zagrevanje objekta i termomašinske instalacije za korišćenje toplotne energije termalnih voda
 80-3062 Trend razvoja rashladnih sistema
 80-6279 Treći tradicionalni godišnji skup: "Primena važećih propisa u planiranju, projektovanju i izgradnji"
 80-5186 Tribina: „U susret Pravilniku o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova“
 80-6185 Tribina: Korišćenje obnovljivih izvora energije na primeru opštine Svrljig
 80-4044 UPOZNAVANJE SA NOVIM PROIZVODIMA I EVROPSKIM STANDARDIMA U OBLASTI ZAŠTITE OD PRENAPONA U ELEKTROENERGETSKIM,TELEKOMUNIKACIONIM I RAČUNARSKIM MREŽAMA
 80-5123 UPOZNAVANJE SA NOVIM STANDARDIMA U OBLASTI PRENAPONSKIH ZAŠTITA ELEKTROENERGETICI I NOVIM PROIZVODIMA U SAFETEC TEHNOLOGIJI
 80-3034 UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KONTEJNERSKOG TIPA - održano
 80-5130 Ugradnja merača utrošene vode – vodomera sa sistemom daljinskog očitavanja u okviru sistema vodosnabdevanja opštine Inđija
 80-6192 Unapredite vaše poslovanje koriššćenjem jedinstvenog ERP i DMS sistema UniDocs Business Box
 80-0079 Unapređenje postupaka projektovanja sistema komunalne gradnje
 80-3101 Unapređenje primene bežičnih komunikacija u savremenim korporativnim telekomunikacionim sistemima
 80-4081 Upotreba šljake za nasipe i kolovozne konstrukcije
 80-6299 Upoznavanje sa „Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata“
 80-4048 Upoznavanje sa novim proizvodima i evropskim standardima u oblasti zaštite od prenapona u elektroenergetskim, telekomunikacionim i računarskim mrežama
 80-4033 Upoznavanje sa novim proizvodima i evropskim standardima u oblasti zaštite od prenapona u elektroenergetskim, telekomunikacionim i računarskim mrežama
 80-6292 Upravljanje projektima i ugovorima i značaj i sadržaj dinamičkog plana radova prema FIDIC modelima ugovora
 80-0094 Upravljanje projektnom dokumentacijom i primena najnovijih normi putem E-CAD programskih alata, na primeru alata SEE Electrical
 80-0088 Upravljanje projektnom dokumentacijom i primena najnovijih normi putem E-CAD programskih alata, na primeru alata SEE Electrical
 80-5153 Upravljanje projektnom dokumentacijom i primena odgovarajućih paketa i standarda
 80-9049 Upravljanje projektnom dokumentacijom i primena preuzetih evropskih normi i standarda
 80-0101 Upravljanje projektnom dokumentacijom i primena preuzetih evropskih normi i standarda
 80-6329 Upravljanje sistemom daljinskog grejanja Toplane – Konjarnik u realnom vremenu primenom softverskog paketa Termis
 80-6139 Urbana bezbednost
 80-3102 Urbani gradski centri – od planiranja do realizacije
 80-0073 Usklađivanje prostornih planova opštine sa odredbama obaveznog sadržaja Zakona o planiranju i izgradnji
 80-5065 Uticaj BMS-a na energetsku efikasnost zgrade
 80-4078 Uticaj cenovnika za projektovanje na cenu za izvođenje i primena normativa za elektroradove u građevinarstvu
 80-5119 Uticaj elektromagnetnog zračenja na životnu sredinu
 80-6208 Uvod u problematiku ugovaranja u građevinarstvu; Istorijat i svetska praksa; Modeli FIDIC ugovora
 80-6242 Uvod u problematiku ugovaranja u građevinarstvu; Istorijat i svetska praksa; Modeli FIDIC ugovora
 80-6282 Uvod u problematiku ugovaranja u građevinarstvu; Istorijat i svetska praksa; Modeli FIDIC ugovora
 80-6374 Uzroci i posledice pojave štetnih materija i jedinjenja u građevinskim objektima, nastalih upotrebom pomoćnih materijala u građevinarstvu-oplatola
 80-6337 Vakumska deoksigenacija vode za potrebe sistema daljinskog grejanja
 80-6315 Velikani pejzažne arhitekture, Aleksandar Krstić - obeležavanje svetskog meseca pejzažne arhitekture-
 80-5058 Vertikalno i krovno ozelenjavanje, mogućnosti i primena u kontinentalnim klimatskim uslovima
 80-5018 Vila Milord na Paliću – instaliran sistem solarne energije i toplotne pumpe
 80-5182 Viseći i šatorasti krovni sistemi u savremenoj praksi
 80-6150 Visoko energetski efikasni objekti u sistemu održivog razvoja (tzv. „zero energy house“)
 80-6147 Voda - medijum u termotehničkim postrojenjima
 80-6372 Vodič kroz proces digitalnog lanca u arhitekturi
 80-6143 Vrednovanje nepokretnosti uz primenu GIS-a
 80-5120 Weishaupt u akciji za uštedu energije
 80-6369 Wi-Fi bežične mreže
 80-6171 YTONG – savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju
 80-6170 YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju
 80-5176 ZAJEDNIČKI GODIŠNJI SKUP REGIONALNIH ODBORA
Obnovljivi izvori energije iz poljoprivrede i prehrambene industrije
 80-4049 ZAŠTITA OD POŽARA PRIMENOM SISTEMA RAVNIH KROVOVA
 80-4080 Zagrevanje transformatora
 80-5061 Zaštita metala od korozije
 80-5083 Zaštita od direktnih atmosferskih pražnjenja hvataljkama sa uređajem za rano startovanje
 80-0075 Zaštita od požara objekata uz primenu novih propisa - Zakona od zaštite od požara i drugih tehničkih propisa
 80-4040 Zaštita od požara primenom sistema ravnih krovova
 80-4072 Zaštita od požara primenom sistema ravnih krovova
 80-4047 Zaštita od požara primenom sistema ravnih krovova
 80-4043 Zaštita od požara primenom sistema ravnih krovova
 80-6349 Zaštita od saobraćajne buke
 80-3024 Značaj prevencije i planiranja u odbrani od poplava - održano
 80-6108 Značajni elektro energetski objekti na teritoriji Kragujevca i izgradnja TS 110/35/10 kV
 80-5152 Zone zaštite nepokretnih kulturnih dobara u svetlu kanona i standarda baziranih na savremenim propisima
 80-5159 linear mirror i solar wall - SUNČANI KOLEKTORI SA KONCENTRISANIM ZRAČENJEM
 80-5140 Šesti tradicionalni skup:
1. Geološke podloge kao sastavni delovi prostornih i urbanističkih planova
2.Geotehničke podloge kao sastavni delovi glavnih gradjevinskih projekata
- zakonska regulativa i praksa -
 80-5177 Šipovi - od projektovanja do izvođenja
 80-6177 Šta je sve novo u verziji 2014 Autodesk programa i paketa
Popusti u kupovini Autodesk softvera i proizvoda preduzeća OSA Inženjering, po osnovu članstva u Inženjerskoj komori Srbije
 80-5169 Život u IP svetu - mogućnosti i opasnosti
 80-4031 Četvrti tradicionalni skup:
„Geološke, inženjerskogeološke i geotehničke podloge kao sastavni delovi planske i dokumentacije i glavnih građevinskih projekata - prema Rešenjima u novom zakonu o Planiranju i izgradnji“
Za detaljnije informacije i prijavu kliknite na link
 
 
23. oktobar 2014.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum


Predlozi i sugestije
Kako unaprediti sajt Komore?
Vaš odgovor:

Pretraga sajta

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka