Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI > Program i raspored rada jednodnevnog seminara z...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI 
Šifra 9233
Naziv Program i raspored rada jednodnevnog seminara za pripremu stručnog ispita, opšteg i posebnog dela, iz oblasti mašinstva
Program 9.30 -10.15Uvodne napomene. Uslovi, program i način polaganja stručnog ispita (iz Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o stručnom ispitu). Objašnjenja u vezi pripreme pismenog stručnog rada (sadržaj, tehnički opis, opšti i tehnički uslovi, proračuni, prilozi o zaštiti od požara, bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine, šeme, crteži, literatura, tehnička obrada, dostavljanje). Objašnjenja u vezi odbrane pismenog rada, poznavanja propisa i standarda i ocenjivanju. (predavač: Miodrag Isailović)

10.15 – 10.20 Pauza

10.20 – 11.05Zakon o planiranju i izgradnji. Osnovne odredbe. Prostorno planiranje. Urbanističko planiranje. Građevinsko zemljište. Izgradnja objekata – upoznavanje i tumačenje odredbi zakona koje se odnose na izdavanje građevinske dozvole, prethodne radove, izradu tehničke dokumentacije, tehničku kontrolu dokumentacije, pripremne radove, prijavu početka izvođenja radova, izvođenje radova, nadzor, tehnički pregled, inspekcijski nadzor. (predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.05 – 11.50  Pravilnici koji prate Zakon o planiranju i izgradnji. Upoznavanje i tumačenje odredbi pravilnika o načinu izdavanja odobrenja za izgradnju, sadržini studija opravdanosti, izdavanju licence za izgradnju objekata iz čl. 89, izdavanju licenci za odgovorne projektante i izvođače, stručnom nadzoru, vođenju građevinskog dnevnika, tehničkom pregledu i dokumentaciji za legalizaciju objekata. (predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.50- 12.00 Pauza

12.00 -12.45 Upoznavanje sa zakonima i pravilnicima koji  sadrže odredbe vezane za planiranje i izgradnju objekata (Zakoni o zaštiti od požara, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti životne sredine). Obaveze pri izradi i kontroli tehničke dokumentacije, tehničkom pregledu objekata i dr. Upoznavanje sa pravilnicima koji prate navedene zakone i njihovim osnovnim odredbama. (predavač: Miodrag Isailović)
 
12.45 – 13.30 Pauza
 
13.30 – 14.15 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti termotehnike i termoenergetike  i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. (predavač: dr Milovan Živković)

14.15 – 15.00 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti gasne tehnike, transportnih sredstva, procesne tehnike, hidrotehnike i dr. i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. Upoznavanje sa propisima iz oblasti standardizacije, akreditacije i metrologije. (predavač: dr Milovan Živković)

15.00 – 15.10 Pauza

15.10 – 15.50 Objašnjenja u vezi načina polaganja opšteg dela stručnog ispita. Upoznavanje sa društvenim i ekonomskim uređenjem RS (Ustav RS). (predavač: Radmila Koprivica-Janjatović)

15.50 – 16.30 Upoznavanje sa propisima iz oblasti radnih odnosa. Upoznavanje sa upravnim postupkom sa primerima iz  oblasti izgradnje objekata. (predavač: Radmila Koprivica-Janjatović)
 
16.30 Kraj rada seminara
 
Termin održavanja Petak, 19.04.2019. sa početkom u 09:30 časova
Mesto održavanja

Prostorije Inženjerske komore Srbije
Bulevar vojvode Mišića 37, II sprat


Prijavite se
Ime: *
Prezime: *
Broj prijave stručnog ispita: *
E-mail: *
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Program i raspored rada jednodnevnog seminara za pripremu stručnog ispita, opšteg i posebnog dela, iz oblasti mašinstva
1. Jugoslav Savkov, 20014
2. Aleksandar Jovanović, 19980
3. Aleksandar Jevđić, 19581
4. Slobodan Beširević, 19029
5. Vladimir Tomić, 19952
6. Vesna Njegovan, 20001
7. Dragan Bondokić, 20004
8. Dalibor Šljivić, 19947
9. Vladan Milčić, 375
10. Ana Milutinović-Vukojević, 19988
11. Stanka Žižoć, 19794
12. Siniša Lacmanović, 19792
13. Boban Stefanović, 19844
14. Sena Juković, 18764
15. Dejan Šalajić, 18398
16. Srđan Cajić, 18529
17. Ivan Femić, 18410
18. Dušan Pejčić, 19337
19. Vojkan Mladenović, 19835
20. Mitar Maksimović, 19903
21. Dejan Dragićević, 14247
08. decembar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta