Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI > Program i raspored rada jednodnevnog seminara za p...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI 
Šifra 9165
Naziv Program i raspored rada jednodnevnog seminara za pripremu stručnog ispita, opšteg i posebnog dela, iz oblasti mašinstva
Program 9.30 -10.15 – Uvodne napomene. Uslovi, program i način polaganja stručnog ispita (iz Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o stručnom ispitu). Objašnjenja u vezi pripreme pismenog stručnog rada (sadržaj, tehnički opis, opšti i tehnički uslovi, proračuni, prilozi o zaštiti od požara, bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine, šeme, crteži, literatura, tehnička obrada, dostavljanje). Objašnjenja u vezi odbrane pismenog rada, poznavanja propisa i standarda i ocenjivanju. (predavač: Miodrag Isailović)

10.15 – 10.20 Pauza

10.20 – 11.05 – Zakon o planiranju i izgradnji. Osnovne odredbe. Prostorno planiranje. Urbanističko planiranje. Građevinsko zemljište. Izgradnja objekata – upoznavanje i tumačenje odredbi zakona koje se odnose na izdavanje građevinske dozvole, prethodne radove, izradu tehničke dokumentacije, tehničku kontrolu dokumentacije, pripremne radove, prijavu početka izvođenja radova, izvođenje radova, nadzor, tehnički pregled, inspekcijski nadzor. (predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.05 – 11.50 Pravilnici koji prate Zakon o planiranju i izgradnji. Upoznavanje i tumačenje odredbi pravilnika o načinu izdavanja odobrenja za izgradnju, sadržini studija opravdanosti, izdavanju licence za izgradnju objekata iz čl. 89, izdavanju licenci za odgovorne projektante i izvođače, stručnom nadzoru, vođenju građevinskog dnevnika, tehničkom pregledu i dokumentaciji za legalizaciju objekata. (predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.50- 12.00 Pauza

12.00 -12.45 Upoznavanje sa zakonima i pravilnicima koji sadrže odredbe vezane za planiranje i izgradnju objekata (Zakoni o zaštiti od požara, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti životne sredine). Obaveze pri izradi i kontroli tehničke dokumentacije, tehničkom pregledu objekata i dr. Upoznavanje sa pravilnicima koji prate navedene zakone i njihovim osnovnim odredbama. (predavač: Miodrag Isailović)

12.45 – 13.30 Pauza

13.30 – 14.15 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti termotehnike i termoenergetike i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. (predavač: dr Milovan Živković)

14.15 – 15.00 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti gasne tehnike, transportnih sredstva, procesne tehnike, hidrotehnike i dr. i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. Upoznavanje sa propisima iz oblasti standardizacije, akreditacije i metrologije. (predavač: dr Milovan Živković)

15.00 – 15.10 Pauza

15.10 – 15.50 Objašnjenja u vezi načina polaganja opšteg dela stručnog ispita. Upoznavanje sa društvenim i ekonomskim uređenjem RS (Ustav RS). (predavač: Zvezdana Savić)

15.50 – 16.30 Upoznavanje sa propisima iz oblasti radnih odnosa. Upoznavanje sa upravnim postupkom sa primerima iz oblasti izgradnje objekata. (predavač: Zvezdana Savić)

16.30 Kraj rada seminara
Termin održavanja Četvrtak, 21.01.2016. godine,
sa početkom u 09:30
Mesto održavanja Inženjerska komora Srbije,
Bulevar vojvode Mišića br. 37, II sprat, Beograd

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Program i raspored rada jednodnevnog seminara za pripremu stručnog ispita, opšteg i posebnog dela, iz oblasti mašinstva
1. Zlatan Živković, 14521
2. Marko Simić, 14734
3. Kristina Radić, 14774
4. Marko Glišić, 14099
5. Olivera Vukšić, 14904
6. Milan Cvetković, 14675
7. Ana Berket Bakota, 14609
8. Sofija Laptošević, 14827
9. Marko Milosavljević, 14862
10. Marko Jakšić, 11273
11. Vukašin Radulović, 14917
12. Nikola Saveljić, 14874
13. Marko Panić, 14928
14. Branko Reljić, 14919
15. Dragan Vignjević, 14931
16. Aleksandra Grčić, 14914
17. Nikola Miletić, 14870
18. Marko Stančić, 14948
19. Aleksandar Stepanović, 14751
20. Milan Ganić, 14724
21. Ljuban Todić, 5706
22. Dejan Sretenović, 14938
23. Steva Felbab, 14638
24. Safet Mušović, 14986
25. ZORAN ŽIKIĆ, 14974
26. Dragoljub Ilić, 14105
27. Nenad Kovačević, 14942
28. Srđan Bošković, 14858
29. Jasmina Đurđević, 14893
30. Nataša Simičić, 14744
31. Dragana Đaković, 14718
32. Aleksandra Radovanovic, 14836
33. Tanja Kovačević, 12155
34. Zoran Denić, 15050
35. Dejan Mitrovic, 14927
36. Danica Đurđević, 13491
37. Igor Josipović, 13439
38. Vladislav Stanković, 14786
39. Predrag Ristić, 9622
40. Mile Cvetić, 12423
41. Drago Maslarić, 14908
12. decembar 2019.
 
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta