Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI > SEMINAR ZA MAŠINSKU STRUKU - Martovski rok 2015...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI 
Šifra 9136
Naziv SEMINAR ZA MAŠINSKU STRUKU - Martovski rok 2015
Program 9.30 -10.15 – Uvodne napomene. Uslovi, program i način polaganja stručnog ispita (iz Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o stručnom ispitu). Objašnjenja u vezi pripreme pismenog stručnog rada (sadržaj, tehnički opis, opšti i tehnički uslovi, proračuni, prilozi o zaštiti od požara, bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine, šeme, crteži, literatura, tehnička obrada, dostavljanje). Objašnjenja u vezi odbrane pismenog rada, poznavanja propisa i standarda i ocenjivanju.
(predavač: Miodrag Isailović)

10.15 – 10.20 Pauza

10.20 – 11.05 – Zakon o planiranju i izgradnji. Osnovne odredbe. Prostorno planiranje. Urbanističko planiranje. Građevinsko zemljište. Izgradnja objekata – upoznavanje i tumačenje odredbi zakona koje se odnose na izdavanje građevinske dozvole, prethodne radove, izradu tehničke dokumentacije, tehničku kontrolu dokumentacije, pripremne radove, prijavu početka izvođenja radova, izvođenje radova, nadzor, tehnički pregled, inspekcijski nadzor.
(predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.05 – 11.50 Pravilnici koji prate Zakon o planiranju i izgradnji. Upoznavanje i tumačenje odredbi pravilnika o načinu izdavanja odobrenja za izgradnju, sadržini studija opravdanosti, izdavanju licence za izgradnju objekata iz čl. 89, izdavanju licenci za odgovorne projektante i izvođače, stručnom nadzoru, vođenju građevinskog dnevnika, tehničkom pregledu i dokumentaciji za legalizaciju objekata.
(predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.50 - 12.00 Pauza

12.00 - 12.45 Upoznavanje sa zakonima i pravilnicima koji sadrže odredbe vezane za planiranje i izgradnju objekata (Zakoni o zaštiti od požara, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti životne sredine). Obaveze pri izradi i kontroli tehničke dokumentacije, tehničkom pregledu objekata i dr. Upoznavanje sa pravilnicima koji prate navedene zakone i njihovim osnovnim odredbama.
(predavač: Miodrag Isailović)

12.45 – 13.30 Pauza

13.30 – 14.15 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti termotehnike i termoenergetike i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad.
(predavač: dr Milovan Živković)

14.15 – 15.00 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti gasne tehnike, transportnih sredstva, procesne tehnike, hidrotehnike i dr. i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. Upoznavanje sa propisima iz oblasti standardizacije, akreditacije i metrologije.
(predavač: dr Milovan Živković)

15.00 – 15.10 Pauza

15.10 – 15.50 Objašnjenja u vezi načina polaganja opšteg dela stručnog ispita. Upoznavanje sa društvenim i ekonomskim uređenjem RS (Ustav RS).
(predavač: Zvezdana Savić)

15.50 – 16.30 Upoznavanje sa propisima iz oblasti radnih odnosa. Upoznavanje sa upravnim postupkom sa primerima iz oblasti izgradnje objekata.
(predavač: Zvezdana Savić)

16.30 Kraj rada seminara
Termin održavanja Četvrtak, 22.01.2015. godine, u 9:30 časova
Mesto održavanja Inženjerska komora Srbije,
Bulevar vojvode Mišića br. 37, II sprat,
Beograd

 
Spisak prijavljenih učesnika:
SEMINAR ZA MAŠINSKU STRUKU - Martovski rok 2015
1. Dragan Maksimović, 6662
2. Zoran Stojanović, 12582
3. Milorad Dragović, 13015
4. Vladimir Gašpar, 12842
5. Miloš Zečević, 13093
6. Zoran Stanković, 12651
7. Drakče Tanasković, 3535
8. Milica Nikolić, 13055
9. Dragan Popović, 8911
10. Miloš Todorović, 12639
11. Darko Ilić, 12818
12. Nikola Lazić, 12671
13. Milana Guteša, 12640
14. Milan Vulićević, 12899
15. Milka Tomić, 13016
16. Miro Kovač, 12745
17. Dejan Širgić, 12539
18. Nikola Antić, 12308
19. Aleksnadar Peković, 12923
20. Strahinja Stefanović, 12549
21. Miloš Bulatović, 12856
22. Nikola Petković, 13053
23. Ivan Đokić, 13128
24. Dragana Basurić, 12880
25. MITAR SUBOŠIĆ, 10890
26. Miloš Jovanović, 12959
27. Žarko Radeta, 12118
28. Miroslav Šokčić, 11030
29. Vladimir Tkalac, 13022
30. Predrag Drobnjak, 12717
31. Žiko Filipović, 12470
32. Dušan Anđelić, 12949
33. Ilija Milosavljević, 12913
34. Višnja Nikolić, 12904
35. Dejan Radović, 9052
36. Srđan Ilijevski, 12451
37. Dragan Racić, 12604
38. Andrijana Tijanić, 13024
39. Jelena Pantelić, 12866
40. Milan Matović, 12934
41. Vladimir Petrović, 12896
42. Predrag Kuzmanović, 12589
43. Milan Milovankić, 13244
44. Aleksandra Knežević, 12659
45. Aleksandar Trifunović, 10110
46. Ivona Milošević Žitko, 4203
47. Dejan Aleksić, 12932
48. Mile Cvetić, 12423
12. decembar 2019.
 
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta