Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI > Jednodnevni seminar za pripremu stručnog ispita, o...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI 
Šifra 9085
Naziv Jednodnevni seminar za pripremu stručnog ispita, opšteg i posebnog dela, iz oblasti mašinstva za junski ispitni rok 2013
Program 9.30 - 10.15 – Uvodne napomene. Uslovi, program i način polaganja stručnog ispita (iz Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o stručnom ispitu). Objašnjenja u vezi pripreme pismenog stručnog rada (sadržaj, tehnički opis, opšti i tehnički uslovi, proračuni, prilozi o zaštiti od požara, bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine, šeme, crteži, literatura, tehnička obrada, dostavljanje). Objašnjenja u vezi odbrane pismenog rada, poznavanja propisa i standarda i ocenjivanju.
predavač: Miodrag Isailović)

10.15 – 10.20 Pauza

10.20 – 11.05 – Zakon o planiranju i izgradnji. Osnovne odredbe. Prostorno planiranje. Urbanističko planiranje. Građevinsko zemljište. Izgradnja objekata – upoznavanje i tumačenje odredbi zakona koje se odnose na izdavanje građevinske dozvole, prethodne radove, izradu tehničke dokumentacije, tehničku kontrolu dokumentacije, pripremne radove, prijavu početka izvođenja radova, izvođenje radova, nadzor, tehnički pregled, inspekcijski nadzor.
(predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.05 – 11.50 Pravilnici koji prate Zakon o planiranju i izgradnji. Upoznavanje i tumačenje odredbi pravilnika o načinu izdavanja odobrenja za izgradnju, sadržini studija opravdanosti, izdavanju licence za izgradnju objekata iz čl. 89, izdavanju licenci za odgovorne projektante i izvođače, stručnom nadzoru, vođenju građevinskog dnevnika, tehničkom pregledu i dokumentaciji za legalizaciju objekata.
(predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.50- 12.00 Pauza

12.00 -12.45 Upoznavanje sa zakonima i pravilnicima koji sadrže odredbe vezane za planiranje i izgradnju objekata (Zakoni o zaštiti od požara, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti životne sredine). Obaveze pri izradi i kontroli tehničke dokumentacije, tehničkom pregledu objekata i dr. Upoznavanje sa pravilnicima koji prate navedene zakone i njihovim osnovnim odredbama.
(predavač: Miodrag Isailović)

12.45 – 13.30 Pauza

13.30 – 14.15 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti termotehnike i termoenergetike i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad.
(predavač: dr Milovan Živković)

14.15 – 15.00 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti gasne tehnike, transportnih sredstva, procesne tehnike, hidrotehnike i dr. i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. Upoznavanje sa propisima iz oblasti standardizacije, akreditacije i metrologije.
(predavač: dr Milovan Živković)

15.00 – 15.10 Pauza

15.10 – 15.50 Objašnjenja u vezi načina polaganja opšteg dela stručnog ispita. Upoznavanje sa društvenim i ekonomskim uređenjem RS (Ustav RS).
(predavač: Zvezdana Savić)

15.50 – 16.30 Upoznavanje sa propisima iz oblasti radnih odnosa. Upoznavanje sa upravnim postupkom sa primerima iz oblasti izgradnje objekata.
(predavač: Zvezdana Savić)

16.30 Kraj rada seminara
Termin održavanja Petak 19.04.2013.godine u 09:30 časova
Mesto održavanja Inženjerska komora Srbije, Bulevar vojvode Mišića 37, II sprat, Beograd

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Jednodnevni seminar za pripremu stručnog ispita, opšteg i posebnog dela, iz oblasti mašinstva za junski ispitni rok 2013
1. Milan Tadić, 8802
2. Živče Šarkoćević, 9118
3. Marko Ranković, 9505
4. Svetlana Jovanović, 9061
5. Miroslav Jevtić, 8762
6. Miodrag Obradović, 4273
7. Miloš Perić, 9244
8. Saša Žigić, 2305
9. Vladan Stevanović, 8356
10. Srđan Cajić, 2733
11. Slavko Hajl, 8844
12. Velemir Obućina, 9551
13. Zoran Kovačević, 8967
14. Ana Garićević, 9329
15. Nenad Pitić, 9428
16. Branislav Joksimović, 4338
17. Milovan Vasović, 9140
18. Aleksandar Nemoda, 9409
19. Helena Tot, 7514
20. Branko Bogdanović, 9344
21. Miloš Krsmanović, 9096
22. Ljubiša Đuričić, 9363
23. Miloš Kočević, 9379
24. Branko Mustur, 9421
25. Jasna Vukić, 9221
26. Miloš Jelesijević, 9388
27. Marko Ristić, 9295
28. Zoran Stojnić, 9488
29. Perica Stojković, 8995
30. Dejan Miljković, 3023
31. Jelena Cvetković, 9036
32. Silvija Majtenji, 9031
33. Milan Drašković, 9132
34. Marko Rakin, 9717
35. Borko Cicović, 4724
36. Marko Maljković, 2901
37. Saša Radivojević, 9034
38. Branko Jošić, 9494
39. Vladimir Zaljevski, 5540
40. Nebojša Dutina, 9272
41. Slobodan Milojević, 9245
42. Jelena Kokoškov, 9604
43. Danilo Babić, 1605
44. Nenad Zoranović, 9470
45. Bojan Stanić, 3828
46. Marijana Obradović, 8215
47. Marko Džajić, 1625
12. decembar 2019.
 
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta