Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI > SEMINAR ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA, OPŠTEG I POSE...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI 
Šifra 9047
Naziv SEMINAR ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA, OPŠTEG I POSEBNOG DELA, IZ OBLASTI MAŠINSTVA
Program 9.30 - 10.15 – Uvodne napomene. Uslovi, program i način polaganja stručnog ispita (iz Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o stručnom ispitu). Objašnjenja u vezi pripreme pismenog stručnog rada (sadržaj, tehnički opis, opšti i tehnički uslovi, proračuni, prilozi o zaštiti od požara, bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine, šeme, crteži, literatura, tehnička obrada, dostavljanje). Objašnjenja u vezi odbrane pismenog rada, poznavanja propisa i standarda i ocenjivanju. (predavač: Miodrag Isailović)

10.15 – 10.20 Pauza

10.20 – 11.05 – Zakon o planiranju i izgradnji. Osnovne odredbe. Prostorno planiranje. Urbanističko planiranje. Građevinsko zemljište. Izgradnja objekata – upoznavanje i tumačenje odredbi zakona koje se odnose na izdavanje građevinske dozvole, prethodne radove, izradu tehničke dokumentacije, tehničku kontrolu dokumentacije, pripremne radove, prijavu početka izvođenja radova, izvođenje radova, nadzor, tehnički pregled, inspekcijski nadzor. (predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.05 – 11.50 Pravilnici koji prate Zakon o planiranju i izgradnji. Upoznavanje i tumačenje odredbi pravilnika o načinu izdavanja odobrenja za izgradnju, sadržini studija opravdanosti, izdavanju licence za izgradnju objekata iz čl. 89, izdavanju licenci za odgovorne projektante i izvođače, stručnom nadzoru, vođenju građevinskog dnevnika, tehničkom pregledu i dokumentaciji za legalizaciju objekata. (predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.50- 12.00 Pauza

12.00 -12.45 Upoznavanje sa zakonima i pravilnicima koji sadrže odredbe vezane za planiranje i izgradnju objekata (Zakoni o zaštiti od požara, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti životne sredine). Obaveze pri izradi i kontroli tehničke dokumentacije, tehničkom pregledu objekata i dr. Upoznavanje sa pravilnicima koji prate navedene zakone i njihovim osnovnim odredbama. (predavač: Miodrag Isailović)

12.45 – 13.30 Pauza

13.30 – 14.15 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti termotehnike i termoenergetike i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. (predavač: dr Milovan Živković)

14.15 – 15.00 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti gasne tehnike, transportnih sredstva, procesne tehnike, hidrotehnike i dr. i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. Upoznavanje sa propisima iz oblasti standardizacije, akreditacije i metrologije. (predavač: dr Milovan Živković)

15.00 – 15.10 Pauza

15.10 – 15.50 Objašnjenja u vezi načina polaganja opšteg dela stručnog ispita. Upoznavanje sa društvenim i ekonomskim uređenjem RS (Ustav RS). (predavač: Zvezdana Savić)

15.50 – 16.30 Upoznavanje sa propisima iz oblasti radnih odnosa. Upoznavanje sa upravnim postupkom sa primerima iz oblasti izgradnje objekata. (predavač: Zvezdana Savić)

16.30 Kraj rada seminara
Termin održavanja 23.04.2012. godine
09:30h
Mesto održavanja Inženjerske komora Srbije,
Bulevar vojvode Mišića br. 37, II sprat, Beograd

 
Spisak prijavljenih učesnika:
SEMINAR ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA, OPŠTEG I POSEBNOG DELA, IZ OBLASTI MAŠINSTVA
1. Goran Zdravkovic, 4340
2. Milica Đapic, 1865
3. Zvonko Telpinger, 4261
4. Saša Gojšina, 4310
5. Milan Tomić, 4410
6. Milenko Munćan, 1046
7. Aleksandar Pavlović, 4448
8. Dušan Jovanović, 4444
9. Saša Colić, 4313
10. Momčilo Mijatović, 4647
11. Danijela Gavranović, 4581
12. Ankica Sakač, 4540
13. Zoran Šešum, 4189
14. Milorad Veselinović, 4582
15. Živojin Pavlović, 4266
16. Slobodan Stošić, 4396
17. Goran Kapor, 4455
18. Milan Todorović, 4545
19. Nikola Hodak, 4534
20. Nenad Smiljković, 4389
21. Staša Ćirić, 4632
22. Gordana Tršek, 4603
23. Nenad Bodrožić, 4637
24. Dejan Pavlov, 4605
25. Nebojša Sirovina, 4600
26. Slavoljub Jelenković, 4602
27. Slaviša Đukelić, 4353
28. MIroslav Kićanović, 4490
29. Bogdan Pavlović, 4387
30. Andjela Lazarević, 4047
31. Predrag Lazarevic, 4491
32. Srđan Jovanović, 4359
33. Petar Divčić, 4348
34. Vesna Pašić, 4682
35. Nemanja Prica, 4392
36. Jelena Pešut, 4429
37. Goran Pavlović, 854
38. Mirko Banović, 4631
39. Rajko Radoja, 4234
40. Branko Matic, 4727
41. Milenko Petrović, 4337
42. Branislav Milovanović, 4535
43. Nenad Brajović, 5814
12. decembar 2019.
 
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta