Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI > SEMINAR ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA, OPŠTEG I POSE...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
SEMINARI I OBUKE - STRUČNI ISPITI 
Šifra 9029
Naziv SEMINAR ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA, OPŠTEG I POSEBNOG DELA, IZ OBLASTI MAŠINSTVA
Program 9.30 -10.15 – Uvodne napomene. Uslovi, program i način polaganja stručnog ispita (iz Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o stručnom ispitu). Objašnjenja u vezi pripreme pismenog stručnog rada (sadržaj, tehnički opis, opšti i tehnički uslovi, proračuni, prilozi o zaštiti od požara, bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine, šeme, crteži, literatura, tehnička obrada, dostavljanje). Objašnjenja u vezi odbrane pismenog rada, poznavanja propisa i standarda i ocenjivanju. (predavač: Miodrag Isailović)

10.15 – 10.20 Pauza

10.20 – 11.05 – Zakon o planiranju i izgradnji. Osnovne odredbe. Prostorno planiranje. Urbanističko planiranje. Građevinsko zemljište. Izgradnja objekata – upoznavanje i tumačenje odredbi zakona koje se odnose na izdavanje građevinske dozvole, prethodne radove, izradu tehničke dokumentacije, tehničku kontrolu dokumentacije, pripremne radove, prijavu početka izvođenja radova, izvođenje radova, nadzor, tehnički pregled, inspekcijski nadzor. (predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.05 – 11.50 Pravilnici koji prate Zakon o planiranju i izgradnji. Upoznavanje i tumačenje odredbi pravilnika o načinu izdavanja odobrenja za izgradnju, sadržini studija opravdanosti, izdavanju licence za izgradnju objekata iz čl. 89, izdavanju licenci za odgovorne projektante i izvođače, stručnom nadzoru, vođenju građevinskog dnevnika, tehničkom pregledu i dokumentaciji za legalizaciju objekata. (predavač: Prof. dr Aleksandar Petrović)

11.50- 12.00 Pauza

12.00 -12.45 Upoznavanje sa zakonima i pravilnicima koji sadrže odredbe vezane za planiranje i izgradnju objekata (Zakoni o zaštiti od požara, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti životne sredine). Obaveze pri izradi i kontroli tehničke dokumentacije, tehničkom pregledu objekata i dr. Upoznavanje sa pravilnicima koji prate navedene zakone i njihovim osnovnim odredbama. (predavač: Miodrag Isailović)

12.45 – 13.30 Pauza

13.30 – 14.15 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti termotehnike i termoenergetike i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. (predavač: dr Milovan Živković)

14.15 – 15.00 Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima iz oblasti gasne tehnike, transportnih sredstva, procesne tehnike, hidrotehnike i dr. i njihovim osnovnim odredbama. Primeri obaveznog poznavanja propisa iz oblasti iz koje je rađen stručni rad. Upoznavanje sa propisima iz oblasti standardizacije, akreditacije i metrologije. (predavač: dr Milovan Živković)

15.00 – 15.10 Pauza

15.10 – 15.50 Objašnjenja u vezi načina polaganja opšteg dela stručnog ispita. Upoznavanje sa društvenim i ekonomskim uređenjem RS (Ustav RS). (predavač: Zvezdana Savić)

15.50 – 16.30 Upoznavanje sa propisima iz oblasti radnih odnosa. Upoznavanje sa upravnim postupkom sa primerima iz oblasti izgradnje objekata. (predavač: Zvezdana Savić)

16.30 Kraj rada seminara
Termin održavanja 22. oktobar 2011. godine sa početkom u 09:30.
Mesto održavanja INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Bulevar vojvode Mišića 37, 2. sprat Beograd

 
Spisak prijavljenih učesnika:
SEMINAR ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA, OPŠTEG I POSEBNOG DELA, IZ OBLASTI MAŠINSTVA
1. Dragan Rajić, 3422
2. Željko Stanišić, 3157
3. Zoran Tanasiç, 3475
4. MARICA KARANOVIĆ, 3092
5. , 2798
6. ZORAN STANKOVIĆ, 2722
7. Đuro Marjanović, 3375
8. Đorđe Malešević, 3150
9. Snežana Racić, 3095
10. Mladen Popara, 1915
11. Jugoslav Bešić, 1948
12. Nemanja Milošević, 3263
13. Miloš Saleta, 3302
14. Dragiša Tonić, 2253
15. STANISLAV JOKIĆ, 3625
16. Milan Pelemiš, 3247
17. Miloš Đurica, 3181
18. Dragan Jezdimirović, 3211
19. Željko Dević, 2978
20. Mirko Petrović, 2987
21. Tanja Cvjetkovic, 3555
22. Atila Sabo, 2326
23. Dragoljub Vučeljić, 3488
24. Duško Simetić, 3355
25. Marko Maljković, 2901
26. Radomir Jeremić, 3605
27. Nikola Bjelica, 3109
28. Milan Stefanović, 3138
29. Vladimir Pavlović, 3589
30. Vladimir Novaković, 3167
31. Aleksandra Ivetić, 1360
32. Andreja Andrejić, 2895
33. Zlatko Radočaj, 3075
34. Dejan Stanojević, 3324
35. Milutin Vulević, 3348
36. Vladimir Ilin, 2288
37. Marina Zlatković, 3281
38. Srdjan Filipović, 3456
39. Vladimir Nikolić, 3279
40. Danica Lukić, 2001
41. Marko Stefanović, 3270
42. Ivica Vasić, 3584
43. Milica Petrović, 1168
44. Ivan Ujfaluš, 3400
45. Zoran Trbojević, 2630
46. Jovan Grbić, 3025
47. Dragan Bajović, 3267
48. Jovan Filipović, 2165
49. Saša Zagorac, 1488
50. Tanja Češljar, 3759
08. decembar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta