Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Informacione tehnologije u službi kontrole gradilišta i velikih objekata i sistema
Zvonimir Predić, dipl. građ. inž.
Dušan Džopalić, dipl. inž. el.
Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Javne nabavke
 
 
Informacije o pozivima za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima


Inženjerska komora Srbije i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima potpisale su Sporazum o dugoročnoj poslovnoj saradnji, a u cilju uspostavljanja i jačanja međusobne saradnje. Na ovoj stranici će se objavljivati informacije o pozivima za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije koje Inženjerskoj komori Srbije u skladu sa navedenim sporazumom prosleđuje Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima.
 
22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Novi Pazar - za javnu nabavku radova na sanaciji i adaptaciji u O.Š. „Stefan Nemanja“ u Novom Pazaru, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 21.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1414682
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - za javnu nabavku radova na sanaciji i rekonstrukciji ograde oko Doma za stara lica na Zabučju, grad Užice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 21.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1414302
http://www.graduzice.org/POZIV-1-1-3913
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Bela Palanka - za javnu nabavku radova - Projekat adaptacije i energetske sanacije sa spoljnim uređenjem objekta Osnovne škole "Ljupče Španac" Bela Palanka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 17.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1411304
http://belapalanka.org.rs/node/1999
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Ljubovija - za javnu nabavku radova - Adaptacija objekta Ustanove za odrasle i starije "Ljubovija" pri Centru za socijalni rad Ljubovija, redni broj JN 9/2017, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 17.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1410416&idp=1410404&vz=2
http://www.ljubovija.rs/javneNabavke.php
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Bečej - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji Gerantološkog centra u Bečeju objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 15.03.2017.godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1408267
http://www.becej.rs/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D1%80/
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Ražanj za javnu nabavku radova na rekonstrukciji objekta Osnovne škole ''Ivan Vušović'' u Ražnju objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 14.03.2017.godine
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1406071&idp=1405769&vz=2
http://media2.razanj.org/2015/12/FINALNA-VERZIJA-KD-SANACIJA-O.%C5%A0.-IVAN-VU%C5%A0OVI%C4%86-U-RA%C5%BDNjU.pdf22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na rekonstrukciji objekta zgrade Doma zdravlja ''Svilajnac'' u Svilajncu objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 14.03.2017.godine
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1404851
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
- opštine Bečej - za javnu nabavku radova na sanaciji objekta Dečijeg dispanzera objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 10.03.2017.godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1401700
http://www.becej.rs/nabavka-radova-na-sanaciji-objekta-decijeg-dispanzera-617/
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Smederevo - za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija Osnovne škole u Badljevici i pretvaranje dela škole u ambulantu i dečji vrtić - objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 10.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1400560&idp=1400538&vz=2
http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/10_03_2017_Marija_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA%20BADLjEVICA.pdf22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Smederevo - za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na sanaciji Zdravstvene stanice u Kolarima - objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 10.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1400503&idp=1400437&vz=2
http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/10_03_2017_Marija_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA%20%20ZDRAVSTVENA%20STANICA%20KOLARI.pdf22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Osečina- za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na sanaciji Osnovne škole "Braća Nedić" u Osečini objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 09.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1399985&idp=1399972&vz=2
http://osecina.com/javne-nabavke/4028/
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
- opštine Medveđa - za javnu nabavku radova - na sanaciji i adaptaciji objekta Doma zdravlja u Medveđi, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 07.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1395640
http://www.medvedja.org.rs/index.php/sr_cir/javne-nabavke.html
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - za javnu nabavku izvođenje radova na energetskoj sanaciji OŠ "Vojvoda Prijezda" Stalać, opština Ćićevac su objavljeni na Portalu javnh nabavki i internet strani Opštine Ćićevac dana 06.03.2017. godine.
 
            http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1394376&idp=1394298&vz=2
            http://www.cicevac.rs/javne-nabavke-i-oglasi/
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - za javnu nabavku izvođenje radova na sanaciji Osnovne škole „Mika Mitrović“ u Bogatiću su objavljeni na Portalu javnh nabavki i internet strani Opštine Bogatić dana 03.03.2017. godine.
 
            http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1391997&idp=1391981&vz=2
            http://bogatic.rs/cms/download/962-1488546458poziv-za-podnoenje-ponuda-radovi-na-sanaciji-objekta-osnovne-kole-mika-mitrovi.pdf22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Bajina Bašta – za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na investicionom održavanju stacionara sa ginekologijom u okviru Doma zdravlja u Bajinoj Bašti objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 03.03.2017. godine.
 
            http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1391653
http://bajinabasta.rs/javna-nabavka-62017rop/
 
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
            - opštine Bačka Topola - za javnu nabavku radova - na sanaciji i rekonstrukciji zgrade Osnovne škole "Nikola Tesla", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 02.03.2017. godine.
 
            http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1390003
            http://www.btopola.org.rs/sr/node/249
 22.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju:
 
-opštine Trgovište – za javnu nabavku radova – građevinski radovi na sanaciji srednje škole „Milutin Bojić“ u Trgovištu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 02.03.2017.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1390779
http://www.trgoviste.rs/javne-nabavke/
 03.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju opštine Sjenica, za javnu nabavku radova na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu gimnazije "J. Lović", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu opštine 2.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1389606
http://sjenica.rs/javne-nabavke/03.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju opštine Sjenica, za javnu nabavku radova na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu OŠ u Dugoj Poljani, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu opštine 2.03.2017. godine.
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1389504
http://sjenica.rs/javne-nabavke/03.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju grada Šapca, za javnu nabavku radova na adaptaciji i sanaciji i spoljašnjem uređenju sportske hale “Šabačke gimnazije”, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu grada 27.02.2017. godine. 
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1384705
http://sabac.rs/aktuelnosti/javne-nabavke.htm03.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju  grada Šapca, za javnu nabavku radova na adaptaciji i sanaciji i spoljašnjem uređenju sportske hale “Šabačke gimnazije”, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu grada 27.02.2017. godine. 
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1384669
http://sabac.rs/aktuelnosti/javne-nabavke.htm03.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju opštine Kosjerić, za javnu nabavku radova na sanaciji krovne konstrukcije na saniranju energetskih gubitaka objekta Doma zdravlja „Dr Dimitrije Pitović“ iz Kosjerića – ambulante u Vardi, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu opštine Kosjerić 21.02.2017. godine. 
 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1377834
http://kosjeric.rs/samouprava/javne-nabavke/2188-1-3-8-2017-n-b-v-r-d-v-n-s-n-ci-i-bul-n-u-v-rdi

30. maj 2017.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (7)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta