Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > Sednice Skupštine Komore > Sednice Skupštine trećeg saziva

 SEDNICE SKUPŠTINE TREĆEG SAZIVA
PRVA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 21.12.2012. GODINE
Zapisnik sa Prve redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije
Odluka o izboru predsednika Skupštine Inženjerske komore Srbije
Odluka o izboru potpredsednika Skupštine Inženjerske komore Srbije
Odluka o konstataciji članstva imenovanih predstavnika Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u Upravni odbor Inženjerske komore Srbije
Odluka o razrešenju i imenovanju sekretara Skupštine Inženjerske komore Srbije
DRUGA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 28.01.2013. GODINE
Zapisnik sa Druge redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije
Odluka o konstantovanju članstva po položaju predsednika podsekcija u Izvršnom odboru Matične sekcije projektanata
Odluka o konstantovanju članstva po položaju predsednika podsekcija u Izvršnom odboru Matične sekcije izvođača radova
Odluka o prestanku mandata predsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije
Odluka o izboru predsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije
Smernice za utvrđivanje Predloga plana i programa rada Inženjerske komore Srbije i Predloga finansijskog plana za 2013. godinu
TREĆA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 29.03.2013. GODINE
Zapisnik sa Treće redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije
Odluka o prestanku članstva imenovanih predstavnika Ministarstva građevinarstva i urbanizma u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije
Odluka o prestanku članstva imenovanih predstavnika Ministarstva građevinarstva i urbanizma u Nadzornom odboru Inženjerske komore Srbije
Odluka o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije u 2012. godini
Odluka o osvajanju Izveštaja Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije u 2012. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije u 2012. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja Suda časti Inženjerske komore Srbije u 2012. godini
Plan i program rada Inženjerske komore Srbije za 2013. godinu
Finansijski plan Inženjerske komore Srbije za 2013. godinu
ČETVRTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 10.05.2013. GODINE
Zapisnik sa Četvrte redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije
Odluka o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije
Odluka o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije
Odluka o prestanku mandata člana Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova
Odluka o razrešenju predsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije
Odluka o razrešenju potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije
Odluka o izboru predsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije
Odluka o izboru potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije
Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije - predstavnika Matične sekcije projektanata
Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije - predstavnika Matične sekcije izvođača radova
Odluka o izboru člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije - predstavnika Matične sekcije projektanata
Odluka o izboru člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije - predstavnika Matične sekcije izvođača radova
Odluka o izboru predsednika Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije
Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije
Odluka o razrešenju članova Izvršnog odbora Matične sekcije planera
Odluka o izbora članova Izvršnog odbora Matične sekcije planera
Odluka o razrešenju članova Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista
Odluka o izbora članova Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista
Odluka o razrešenju članova Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata koji nisu članovi po položaju
Odluka o izbora članova Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata koji nisu članovi po položaju
Odluka o razrešenju članova Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova koji nisu članovi po položaju
Odluka o izbora članova Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova koji nisu članovi po položaju
PETA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 27.12.2013. GODINE
Zapisnik sa Pete redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije
Odluka o obavezi podnošenja izveštaja o radu članova Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije koji su odlukom Upravnog odbora o praćenju aktivnosti u Komori zaduženi i ovlašćeni da prate određene aktivnosti
Odluka o konstantovanju članstva po položaju predsednika Izvršnih odbora matičnih sekcija u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije
Odluka o usvajanju izveštaja o radu Suda časti Inženjerske komore Srbije u 2013. godini
Odluka o utvrđivanju liste Sudija časti Inženjerske komore Srbije
Plan i program rada Inženjerske komore Srbije za 2014. godinu
Finansijski plan Inženjerske komore Srbije za 2014. godinu
ŠESTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 25.04.2014. GODINE
Zapisnik sa Šeste redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije
Odluka o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije u 2013. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije u 2013. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komore Srbije u 2013. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije u 2013. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu predstavnika Matične sekcije projektanata, člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, u 2013. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu predstavnika Matične sekcije izvođača radova, člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, u 2013. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije u 2013. godini
Odluka o kontinuiranom (permanentnom) profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije
SEDMA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 12.12.2014. GODINE
Odluka o konstantovanju prestanka mandata i imenovanju članova Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije - predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Odluka o konstantovanju prestanka mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije - predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Plan i program rada Inženjerske komore Srbije za 2015. godinu
Finansijski plan Inženjerske komore Srbije za 2015. godinu
Odluka o usvajanju izveštaja o radu Suda časti Inženjerske komore Srbije u 2014. godini
Petogodišnji program obuke Kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije za period od 2015. do 2020. godine
Odluka o usvajanju izveštaja o radu Radne grupe za sprovođenje zajedničkog evropskog programa usavršavanja u 2014. godini
Program obuke Kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti zajedničkog evropskog programa obuke za 2015. godinu
Program obuke Kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti nacionalnog programa obuke za 2015. godinu
Odluka o pružanju podrške Advokatskoj komori Srbije u nastojanjima za zaštitu struke i prava advokata
PRVA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 30.01.2015. GODINE
Zapisnik sa Sedme redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije održane 12. decembra 2014. godine;
Odluka o opozivu predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komore Srbije, mr Milovana Glavonjića, dipl.inž.el.
Odluka o opozivu potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, Gligora Obrenovića, dipl.građ.inž.
Odluke o razrešenju prof. dr Mislisava Damnjanovića, dipl. inž. arh. sa funkcije predsednika Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije i člana Skupštine Inženjerske komore Srbije.
Odluka o razrešenju prof. dr Vlastimira Radonjanina, dipl. građ. inž. sa funkcije člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije.
Odluka o konstatovanju prestanka članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora matične sekcije izvođača radova, Latinke Obradović, dipl. građ. inž. u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije.
Odluka o izboru predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komore Srbije, prof. dr Milisava Damnjanovića, dipl. inž. arh.
Odluka o izboru potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, Latinke Obradović, dipl. građ. inž.
Odluka o izboru predsednika Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije, prof. dr Vlastimira Radonjanina, dipl. građ. inž.
Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije, Branka Radomirovića, dipl. građ. inž.
OSMA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 13.05.2015. GODINE
Zapisnik sa Prve vanredne sednice Skupštine održane 30. januara 2015. godine
Odluka o prestanku mandata člana Skupštine Inženjerske komore Srbije, prof. dr Milana Glišića
Odluka o prestanku mandata člana Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata, prof. dr Milana Glišića
Odluka o konstantovanju prestanka članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije, prof. dr Milana Glišića
Odluka o konstantovanju članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora Matičnih sekcija projektanata u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije, Saljahudina Muratovića
Odluka o konstantovanju članstva po položaju predsednika Izvršnog odbora Matičnih sekcija izvođača radova u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije, Ljubice Bošnjak
Odluka o izboru člana Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata koji nije član po položaju, prof. dr Miodraga Nestorovića
Odluka o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije u 2014. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije u 2014. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu predstavnika Matične sekcije projektanata - člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, u 2014. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu predstavnika Matične sekcije izvođača radova - člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, u 2014. godini
Odluka o prihvatanju Informacije o realizaciji smernica koje je Skupština Inženjerske komore Srbije donela na Šestoj i Sedmoj redovnoj sednici i Prvoj vanrednoj sednici
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije u 2014. godini
Odluka o izmeni Finansijskog plana Inženjerske komore Srbije za 2015. godinu
Audio zapis sa Osme redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije, održane 13.05.2015. godine
DEVETA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 30.10.2015. GODINE
Zapisnik sa Osme redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije održane 13. maja 2015. godine
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije
Odluka o rebalansu Finansijskog plana Inženjerske komore Srbije za 2015. godinu
Plan i program rada Inženjerske komore Srbije za 2016. godinu;
Finansijski plan Inženjerske komore Srbije za 2016. godinu;
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Suda časti Inženjerske komore Srbije u 2015. godini;
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Radne grupe za sprovođenje zajedničkog evropskog programa usavršavanja u 2015. godini;
Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije za 2016. godinu

Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije za 2016. godinu iz oblasti zajedničkog evropskog programa obuke

Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije za 2016. godinu iz oblasti nacionalnog programa obuke.
DESETA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANA 20.05.2016. GODINE
Zapisnik sa Devete redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije održane 30.10.2015. godine
Odluka o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Inženjerske komore Srbije u 2015. godini i finansijski izveštaj
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije u 2015. godini sa izveštajima o radu izvršnih odbora matičnih sekcija u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komore Srbije u 2015. godine
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu potpredsednika Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu predstavnika Matične sekcije projektanata, člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu predstavnika Matične sekcije izvođača radova, člana Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju Programa obuke permanentnog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti nacionalnog programa obuke u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Radne grupe za sprovođenje zajedničkog evropskog programa usavršavanja za period oktobar 2015 - maj 2016. godine
Odluka o usvajanju Informacije o aktivnostima Inženjerske komore Srbije na ažuriranju evidencije članova Inženjerske komore Srbije
Smernica
Informacija o inicijativi za donošenje Zakona o inženjerstvu koju je pokrenuo Inicijativni odbor koga čine članovi AINS (Akademija inženjerskih nauka Srbije), UDMIS (Udruženje diplomiranih mašinskih inženjera Srbije) i UDIES (Udruženje inženjera elektrotehnike Srbije)
Smernica u vezi inicijative za donošenje Zakona o inženjerstvu koju je pokrenuo Inicijativni odbor koga čine članovi AINS (Akademija inženjerskih nauka Srbije), UDMIS (Udruženje diplomiranih mašinskih inženjera Srbije) i UDIES (Udruženje inženjera elektrotehnike Srbije)
ZAPISNIK SA DESETE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ODRŽANE 20.05.2016. GODINE


 REALIZACIJA SMERNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
Radi obezbeđenja javnosti rada Inženjerske komore Srbije Skupština inženjerske komore Srbije donela je 30.01.2015. godine, smernicu br. 106/1 da se na internet prezentaciji Komore objave sve naknade članova organa, tela i komisija Komore i drugih angažovanih lica u Komori, i zarade zaposlenih u Sekretarijatu Komore.

Tabelarni pregled naknada članova organa, tela i komisija Komore i drugih angažovanih lica u Komori i zarade zaposlenih u Sekretarijatu Komore, ostvarenih u 2014. godini i odluka Upravnog odbora Komore, broj 474/1-12 od 27.02.2015.godine

Tabelarni pregled naknada članova organa, tela i komisija Komore i drugih angažovanih lica u Komori i zarade zaposlenih u Sekretarijatu Komore, ostvarenih u 2015. godini i odluka Upravnog odbora Komore, broj 2026/1-11 od 17.05.2016.godine


14. avgust 2022.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (29)
Potražnja zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

peri

iksmobnet


hram