Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 15 >-Inovacije - Samogrejna ekološka kuća
 
INOVACIJE
Odštampaj
 
 

Samogrejna ekološka kuća
- Milovan Paunović -
 
Samogrejna ekološka kućaKoncept samogrejnih ekoloških kuca sa reflektujućim površinama je ideja koja je začeta krajem sedamdesetih, kada je 1978. godine napravljena poveća maketa kuće, dok je prvi model od drveta izgrađen 1979. na kome su vršena testiranja i ispitivanja. Nakon toga urađeno je više naučnih radova (prvi 1979.), sa kojima je autor Veljko Milković je učestvovao na brojnim naučnim skupovima, prezentirajući i promovišući novi koncept građenja objekata za stanovanje. Prva patenta prijava za samogrejne eko-kuće podneta je 1977. a poslednja 2007. godine sa nadogradnjom i poboljšanjima u tehnologiji građenja. Prva knjiga o samogrejnoj ekološkoj kući - solarnoj zemunici izašla je 1983. a druga 1991. godine. Projekat "Samogrejna ekološka kuća - solarna zemunica" učestvovao na naučnom skupovima u Milanu i Tokiju 1995. i 1996. godine. Saradnja je ostvarena i sa Fakultetom tehnickih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, konkretno i direktno sa prof. dr Slobodanom Krnjetinom. Tokom protekle tri decenije diljem Srbije napravljeno je desetak kuća na principima i tehnologiji građenja koje je osmislio Veljko Milković. Kako i priliči, prvu je izgradio sam izumitelj na svojoj katastarskoj parceli izmešu Kaća i Budisave. Najveća takva kuća vlasništvo Aleksandra Nikolića, diplomiranog inženjera elektrotehnike iz Novog Sada. Mesto za izgradnju samogrejne ekološke kuće, inženjer Nikolić je mudro izabrao na putu za Pejićeve Salaše, kod Adica na Fruškoj Gori. Izgradnja je okončana 1994. godine, pa porodica Nikolić celu deceniju ipo, po njihovom priznanju, udobno i konforno živi u njoj.

Koncept samogrejne ekološke kuće iliti solarne zemunice

Koncept samogrejne ekološke kuće ili solarne zemunice je inovativni princip dizajna pasivne solarne gradnje koji se odlikuje visokom energetskom efikasnošću i uštedama u grejanju, hladjenju, osvetljenju i gradjevinskom materijalu baziranom na upotrebi reflektujućih površina za pojačavanje solarnog dobitka na objektima sa zemljanom zastitom. Samogrejna ekološka kuća je jedina kuća kod koje se sa najmanje ulaganja ostvaruju najveće uštede energije. Ekološka kuća ima umesto klasičnog krova zemljanu zaštitu koja štiti objekat od niskih zimskih i letnjih visokih temperatura, a pored toga zidovi su zaštićeni od erozije. Eko kući nisu potrebni duboki temelji, velika ostava za ogrev, znatne grejne instalacije i drugi "klasični" elementi svake kuće.
Samogrejna ekološka kuća Ušteda u grejanju se zasniva na reflektujućim površinama. Pod ovim podrazumevamo površine koje u velikoj meri reflektuju direktno i difuzno zračenje Sunca (oko 80 odsto). To su sjajni premazi (lakovi i boje), aluminijumske folije i limovi na čvrstoj podlozi, a po želji se može koristiti i mlečno bela boja, koja je takođe prihvatljiva, jer se zbog difuzije ne gubi mnogo pošto su reflektujuće površine neposredno uz prozor. Gornja reflektujuća površina je ugrađena u strehu objekta i ona je najčešće fiksna, dok se donja nalazi ispod prozora, pokretna je i služi kao kapak. Reflektujućim površinama treba posvetiti posebnu pažnju jer su one najjeftiniji solarni uređaj koji pored toplotnog dejstva služi i za povećanje unutrašnje osvetljenosti objekta. Na taj način se ostvarila ušteda u osvetljenju od oko 30 odsto kod novosadske eko-kuće. Sjajne folije, limovi ili premazi na čvrstoj površini, mogu se postaviti ispod ili iznad. Gornja reflektujuća površina je fiksna i uklopljena u strehu, a donja je pokretna preko dana u podešenom položaju, te se može potpuno zatvoriti i kao kapak.

Konstruktivne specifičnosti

Zemunica nema klasičan temelj, ali zato ima višenamensku temeljnu ploču. Pored klasičnih zidova od cigala, blokova, kamenih blokova (Milković je prvu kuću napravio i od drveta), spoljni zidovi zemunice se mogu graditi i od armiranog betona što je za gradnju nešto sporije, komplikovanije, a i zahteva relativno skupu oplatu za izlivanje betona. Ovako povećani troškovi gradnje zidova, mogu se u potpunosti opravdati sa četiri puta većom trajnosti solarne zemunice nego klasične kuće. U odnosu na klasičnu kuću, nema skupu krovnu konstrukciju, ali zato ima jedinstvenu armirano betonsku krovnu ploču, sa zaštitnim slojem zemlje. Zemunica nema oluke, ali ima travnjak na krovu kuće. Troškovi održavanja travnjaka, mogu se porediti sa troškovima održavanja i zamene oluka. Trošak održavanja i zamene reflektujućih površina može se porediti sa održavanjem grejnih tela i insalacija za grejanje u klasičnoj kući. Izgradnja jedne armiran-obetonske natstrešnice, koja je ujedno i gornja reflektujuća površina, svakako je jeftinija od izgradnje četiri klasične natstrešnica kod obične kuće.
Samogrejna ekološka kuća Kod solarne zemunice, donje refletujuće površine imaju i ulogu zaštitnog kapka, a po ceni su daleko jeftinije od klasičnih roletni na kući. Trošak kupovine nešto većeg placa koji zahteva zemunica, može se kompenzovati sa prihodima od poljoprivrede sa tog istog placa. Na primer od voćnjaka, bašte, ili luksuznog parkarasadnika oko zemunice.

Direktne ekonomske prednosti

Samogrejna ekološka kuća Ako se izračunaju troškovi grejanja u zimskoj sezoni i hlađenja leti, u jednoj spratnoj stambenoj zemunici površine 140 m2 i u isto takvoj klasičnoj kući, sa istom debljinom osnovne termoizolacije od 5 cm, dobijamo sledeće podatke: godišnji utrošak energije za dogrevanje zemunice je 4.000 kWh; godišnji utrošak energije za grejanje ekvivalentne kuće je 20.000 kWh; godišnji utrošak za hlađenje ekvivalentne kuće leti je 3.000 kWh, ako želimo da ostvarimo isti konfor i leti, kakav pruža solarna zemunica. Ukupna razlika utrošene energije u korist zemunice je 19.000 kWh na godišnjem nivou. Ekvivalentna cena ovako ušteđene energije po sadašnjim vrednostima je oko 1.250 eura godišnje. Ovo znači da će u periodu od 40 godina, solarna zemunica sigurno uštedeti preko 50.000 eura, a za 60 godina će isplatiti samu sebe! Solarna zemunica ne zahteva nikakvu instalaciju etažnog grejanja, a samim tim ni pomoćne prostorije za kotao ili ogrev. Ušteda na svemu ovome je sigurno veća od 10.000 eura. Zbog orijentisanosti svih unutrašnjih prostorija ka suncu, postiže se direktna ušteda u električnom osvetljenju od oko 30 procenata. U toku svog veka zemunica će na osvetljenju sigurno uštedeti preko 3.000 eura. Površina fasade solarne zemunice iznosi samo jednu desetinu površine klasične kuće. Samim tim, troškovi malterisanja i održavanja fasade kod zemunice su samo jedna desetina takvih troškova na klasičnoj kući. Ma koliko bila velika, zbog svog položaja u zemlji, zemunica ne zahteva nikakvu gromobransku instalaciju, kao ni oluke za odvođenje vode sa krova. Ušteda na ovome je sigurno veća od 1.000 eura. Značajna prednost koja se ne može izračunati, svakako je i velika sigurnost stanovanja u slučaju: zemljotresa, olujnih vetrova pa i ratova. Istovremeno problem buke i vibracija sa izgradnjom solarne zemunica uspešno je rešen. Zemunica je jedina kuća u kojoj nema "košave, severca, a ni promaje".

Široka paleta ušteda

Samogrejna ekološka kuća Do sada je izgrađeno desetak samogrejnih ekoloških kuća - solarnih zemunica, od kojih je četiri u Novom Sadu i njegovoj bližoj okolini, dok su ostale u Somboru, Zaječaru, Ljigu... Prva je nastala 1979. godine i od tada se prate svi relevantni faktori u vezi ovakvog načina građenja. Pokazalo se da ušteda u energiji u solarnoj zemunici iznosi oko 85 procenata, dok su uštede u hlađenju - apsolutne, što znači 100 odsto. Nešto manje, ali još uvek velike ostvaruju se i uštede u energiji za osvetljavanje - preko 30 procenata, dok je klasičnih građevinskim matrijala potrebno manje i do jedne do dve petine (precizno 18 - 40 odsto), odnosno, sama izgradnja je jeftinija od izgradnje nadzemne kuće.Upravo sa kućom - "krovom nad glavom" po konceptu Veljka Milkovića, prvi put je ostvaren visok stepen uštede u gradnji, a da je istovremeno ostvaren i visok stepen uštede u grejanju. Ipak, najveće prednosti, da ne kažemo "uštede", za stanare su izuzetno zadovoljstvo koje osećaju smeštajući se u novi-stari tip staništa. Vlasnici samogrejnih solarnih zemunica ili ekološkh kuća ne treba više da brinu o ogrevu, ni koliko je energetski kalorično, a još manje da li je i koliko ekološki ispravno. A nije to jedini benefit, već su tu i gotovo besprekorna zaštita od buke i vibracija. Drugim rečima, tehničko-tehnološko rešenje koje je ponudio Veljko Milković u svojoj solarnoj zemunici iliti samogrejnoj ekološkoj kući svrstava je u sam vrh svetskih dostignuća u individualnoj stambenoj izgradnji.

Umesto zaključka

Iako je Veljko Milković tokom rada na ekološkoj kući nailazio i trpeo velike napade skeptika nije ni za jotu odstupa, naprotiv, uporno je razvija i usavršava ovakav princip gradnje solarnih zemunica - eko kuća budućnosti. Uostalom, višedecenijski inovativni rad i aktivnost, u kome je samogrejna ekološka kuća egzemplar, obezbedio je Milkoviću visoko mesto u međunarodnoj zajednici pronalazača-inovatora, a u Srbiji zvanje akademika, odnosno, članstvo u Srpskoj akademiji inovativnih nauka.

Procitajte iz oblasti "Inovacije" i:
  • Solarna kuća u Boljevcima
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    08. jul 2020.