Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Meridijani -Na grobu Svetog Save u Velikom Trnovu
 
MERIDIJANI
Odštampaj
 
Delegacija IKS u poseti Komori inženjera za investiciono projektovanje Bugarske (KIIP) , 27.-28. - novembar

Na grobu Svetog Save u Velikom Trnovu
- Dragoslav Šumarac -
 
Velika Trnova-Bugarska Delegacija Inženjerske komore Srbije prisustvovala je danima Komore inženjera za investiciono projektovanje Bugarske (KIIP), Regionalna kancelarija Sofija grad, 27. i 28. novembra 2008. godine. Prvog dana održane su najvažnije manifestacije, okrugli sto i svečana sednica, dok je drugi dan iskorišćen za izlet u Veliko Trnovo.U delegaciji IKS bili su predsdnik IKS Dragoslav Šumarac, i predsednik IO Matične sekcije izvođača radova Tatjana Đorđević. Dvodnevnom skupu bugarskih inženjera prisustvovala je i visoka delegacija Evropske inženjesrske asocijacije ECEC na čelu sa predsednikom, prof. dr Mirkom Oreškovićem, sekretarom Jozefom Roblom i članovima Predsedništva, Rudolfom Kolbeom i Tomasom Noblom.

Inženjerska komora Bugarske - KIIP, ima izuzetno visok društveni rejting, što najbolje potvrđuje činjenica da su u dvodnevnom radu učestvovali zamenik ministra za javne radove Dimčo Mihalevski, i rektor Univerziteta u Sofiji prof. dr Dobrin Denev. Skupu je,inače, prisustvovalo više od 200 članova Komore.

Dvodnevni Dani KIIP-a organizovani su po ugledu na Dane Inženjerske komore Srbije, održane u junu ove godine u Narodnom pozorištu i Teatru "Madlenijanum", što su nam kolege iz Sofije i potvrdile. Naime,članovi delegacije KIIP bili su na ta dva naša okupljanja i već tada su rekli da će na isti način obeležiti svoju godišnju manifestaciju.Obećano učinjeno.Sofijske kolege su centralni deo manifestacije, Dani KIIP, sa dodelom priznanja, organizovali u svom Nacionalnom teatru, dok je tematsko okupljanje oko "okruglog stola" bilo u hotelu "Šeraton".

"Okrugli sto" KIIP-a imao je dve teme "Permanentno obrazovanje inženjera" i "Odnos minimalnih cena i kvaliteta usluga". Sesije za "okruglim stolom" bile su vrlo uspešne, kako po broju učesnika, još više po kompetentnosti učesnika u raspravi. Svi su istakli značaj stalnog usavršavanja inženjera, kao i postizanje minimalnih cena u cilju zaštite i unapređenja inženjerske struke. U ime delegacije Inženjerske komore Srbije prisutne su pozdravila oba člana delegacije, naglašavajući da je inte ncija naše Komore da se permanentno usavršavanje uvede kao obavezno za kompletno članstvo. Ukazali smo,takođe, da smo smo napravili i usvojili Cenovnik usluga koji su svi članovi IKS u obavezi da primenjuju. Na svečanoj sednici KIIP Regionalna kanselarija Sofija grad uručene su nagrade članovima za najbolja ostvarenja u struci. Manifestacija je završena uz pesme i igre Narodnog ansambla Bugarske.

Drugog dana organizovana je poseta srednjevekovnom gradu Veliko Trnovo, koji ima veliko simboličko značenje kako za Bugare, tako i za Srbe. Za našu delegaciju je bila čast što je domaćin organizovao ovu posetu jer smo imali priliku da posetimo večnu kuću prvog srpskog arhiepiskopa Svetog Save (1169-1236). Na povratku iz Jerusalima u Srbiju stigao je u Veliko Trnovo, pred Bogojavljenje, 1236. godine, gde je preminuo i sahranjen u porti manastiru Četrdeset mučenika. Godinu dana kasnije, 1237. godine, mošti Svetog Save prenete su u Srbiju i sahranjene u pripreti manastira Mileševa. Posle 359 godina, Sinanpaša je iskopao svetiteljeve mošti i spalio ih 1594. godine na Vračaru.

Sa sigurnošću možemo da kažemi i potvdrimo da je Sveti Sava izuzetno poštovan u Bugarskoj, zapravo, ništa manje nego u Srbiji.

Poseta kolegama iz Bugarske bila je veoma uspešna i lepa, ali nismo ni slutili da će biti i prenaporna. Naime, naše Šengenske vize su nam obezbeđivale ulazak iz Srbije u Bugarsku, ali ne i izlazak iz te zemlje u Srbiju, jer su bile izdate za predhodna putovanja u Sloveniju i Mađarsku. "Ljubazni" carinici su nam saopštili da "kući" možemo da stignemo preko Rumunije ili Mađarske. Odabrali smo Rumuniju, pa nam je povratak umesto 3-4 sata trajao gotovo deset časova.

Procitajte iz oblasti "Meridijani" i:
  • Kodeks u prvom planu
  • Tisa je "glavna ulica" Segedina
  • Saradnja na dva projekta
  • Aseizmika, evrokodovi i dobro druženje
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    11. avgust 2020.