Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Meridijani - Tisa je "glavna ulica" Segedina
 
MERIDIJANI
Odštampaj
 
Međunarodna konferencija "Grad i njegove reke" - Segedin, 8.-11. oktobar 2008. godine

Tisa je "glavna ulica" Segedina
- Radovan Radović -
 
U Segedinu je od 8. do 11. oktobra 2008. godine održana Međunarodna konferencija na temu "Grad i njegove reke" na kojoj su učestvovali i predstavnici Inženjerske komore Srbije: dr Jovan Despotović i Gabor Silađi S obzirom na to da je dr Jovan Despotović konferenciji prisustvovao prva dva dana (8. i 9. X), a Gabor Silađi, druga tri dana (9-11. X) i aktivnosti koje su imali bile su specifične. Već po dolasku u Segedin dr Jovan Despotović se sastao sa predsednikom Inženjerske komore Mađarske dr Gaborom Kovačem, i razgovarao o saradnji dve inženjerske organizacije. Centralna tema razgovora bila je nastavak i intenziviranje saradnje na projektima u slivu reke Tise.Dogovoreno je da dr Gabor. Kovač pripremi projektni zadatak o poduhvatu za koji bi trebalo angažovati pored mađarskih i srpskih i rumunske kolege, odnosno komore. Despotović je predložio da se dve komore povežu kako bi se što bolje pripremile za učešće u projektima SEE (kod nas je to "Inicijativa IKS na slivu Zapadne Morave i Ibra"). Predsednik Kovač se založio da se sledeći sastanak održi u Beogradu i Novom Sadu u drugoj polovini novembra ove godine. Istoga dana Despotović se sastao i sa direktorom Segedinske vodne direkcije dr Laslom Dobijem.

Organizator značajnog međunarodnog skupa u Segedinu bila je Višegradska grupa - V4. Konferencija "Grad i njegove reke" svečano je otvorena 9. oktobra u prisustvu velikog broja predstavnika V4, ali i inženjerskih organizacija iz regiona. Posle pozdravnih govora predstavnika delegacija i strukovnih organizacija prešlo se na promocije i stručna predavanja.

Naravno da je glavna tema Konferencije bio grad domaćin Segedin. Na početku je prezentaciju o razvoju grada na Tisi održao zamenik gradonačelnika Šandor Nađ, posle koga je stručno predavanje pod naslovom "Tisa je glavna ulica Segedina" održao direktor Vodne direkcije Segedin. dr Laslo Dobi. Sledeće stručno predavanje bilo je "150-ta godišnjica izgradnje mosta na Tisi" o čemu je govorio inženjer Vereš Jožef.

Delegacija IKS je i posle svečanog otvaranja Konferencije nastavila stručnču razmenu mišljenja sa čelnikom Mađarske inženjerske komore koji je izneo detalje vezane za projekat "Torntal". U tom projektu istražuje se mogućnost preusmeravanja pravca oticanja voda iz sistema kanala koji se nalaze južno od reke Moriš, na teritoriji Mađarske.Prati se,naime, prirodni pad terena kako suvišne vode sa predmetnih slivova ne bi oticale prema Morišu (sadašnje stanje), već prema slivu Zlatice na srpskoj teritoriji. U stručno profesionalnoj razmeni mišljenja učestvovao je i zamenik direktora Vodne direkcije Segedin (ATIKOVIZIG) Ando Mihalj, koji je dotakao više pitanja i tema za susret inženjerskih komora Srbije i Mađarske: da se prouče kakve su se promene desile u slivu Tise zbog sve učestalijih pojava poplava, zatim, da se uporede promene koje su nastale od 1970. godine do danas u smislu oticanja poplavnih voda, ali i da se analiziraju uticaji visokih vodostaja Dunava na vodostaje Tise prilikom prolaska poplavnih voda.

Na kraju, podesećanja radi, navodimo i najznačajnije podatke o organizatoru Konferencije "Grad i njegove reke". Višegradska grupa (ostali nazivi: Višegradska četvorka, Višegrad 4, V4) je alijansa četiri srednjoevropske države: Mađarske, Slovačke, Poljske i Češke. Osnovana je na samitu predsednika vlada Čehoslovačke, Mađarske i Poljske koji je održan u mađarskom gradu Višegradu 15. februar 1991. godine, kako bi se ostvarila saradnja između ove tri države (posle raspada Čehoslovačke četiri) u procesu približavanja Evropskoj uniji.

Procitajte iz oblasti "Meridijani" i:
  • Kodeks u prvom planu
  • Na grobu Svetog Save u velikom Trnovu
  • Saradnja na dva projekta
  • Aseizmika, evrokodovi i dobro druženje
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    03. avgust 2020.