Mikić R. Marko, diplomirani inženjer geodezije

RegistarREGISTAR LICENCIRANIH INŽENjERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA
I REGISTAR LICENCIRANIH IZVOĐAČA
PodregistarPodregistar licenciranih inženjera
SekcijaSekcija licenciranih inženjera ostalih tehničkih struka
Lični podaci
Ime, srednje slovo, prezimeMarko R. Mikić
Podatak o stečenom obrazovanjuGrađevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Podatak o stručnom zvanjudiplomirani inženjer geodezije
Podaci o zaključenom osiguranju od profesionalne odgovornosti
Ugovarač osiguranja Tip osiguranja Datum isteka osiguranja Pokriće polise Status polise
Inženjerska komora Srbije IKS 01.02.2023. Projektovanje, izvođenje, urbanizam i planiranje AKTIVNA
Podaci o licencama
Broj licence Datum Oznaka licence Naziv licence Status licence
372P37017 21.06.2017. GeP 08-01 Odgovorni projektant geodetskih projekata AKTIVNA
Stručna oblast - Uža stručna oblast Geodetsko inženjerstvo
 
471K42517 12.05.2017. GeI 08-01.1 Odgovorni izvođač geodetskih radova AKTIVNA
Stručna oblast - Uža stručna oblast Geodetsko inženjerstvo
 
Podaci o pokrenutim postupcima za utvrđivanje profesionalne odgovornosti (broj i datum rešenja o suspendovanju ili oduzimanju licence)
Nema pokrenutih postupaka

Nova pretraga

Podregistar licenciranih inženjera sadrži sekcije licenciranih inženjera građevinarstva, licenciranih inženjera elektrotehnike, licenciranih inženjera mašinstva i licenciranih inženjera ostalih tehničkih struka (tehnologije, metalurgije, geologije, geodezije, saobraćaja, zaštite životne sredine, poljoprivrede, šumarstva, građevinskog menadžmenta, proizvodnog menadžmenta).
Sekcija
Podsekcija u koju se upisuju lica koja su stekla licencu odgovornog izvođača radova u skladu sa članom 24. stav 2. ovog pravilnika.

(Licenca za odgovornog izvođača radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti Po + P + 4 + Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m2 bruto površine, objekata sa manje složenim građevinskim konstrukcijama (raspona do 12 metara), lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da se izda i licu koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB, pod uslovom da ima najmanje pet godina stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova i položi stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast.).

Podregistar licenciranih arhitekata čine sekcije licenciranih arhitekata, licenciranih arhitekata urbanista i licenciranih pejzažnih arhitekata.
Sekcija
Podsekcija u koju se upisuju lica koja su stekla licencu odgovornog izvođača radova u skladu sa članom 24. stav 2. ovog pravilnika.

(Licenca za odgovornog izvođača radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti Po + P + 4 + Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m2 bruto površine, objekata sa manje složenim građevinskim konstrukcijama (raspona do 12 metara), lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da se izda i licu koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB, pod uslovom da ima najmanje pet godina stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova i položi stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast.).

Podregistar licenciranih prostornih planera čini sekcija licenciranih prostornih planera.
Sekcija
Registar licenciranih izvođača.
Sekcija
Vrsta stručnih poslova
Zvanje
Tip licence
Osoba
Opština
Napomena: prilikom pretrage koristite latinično pismo sa našim karakterima (đ, ž, ć, č, š)