Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Literatura
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Mreža grobalja na prostoru regiona (administrativnog područja) Beograda Borka Protić, dipl.inž.arh.,
Borko Pjanić, dipl.inž.arh.
Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Akti Komore

 AKTI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
Statut Inženjerske komore Srbije
Etički kodeks Inženjerske komore Srbije
Odluka o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3. od 02.07.2012. godine
Odluka o obrascu i sadržini licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera, kao i legitimacije koje izdaje Inženjerska komora Srbije
Odluka o načinu utvrđivanja minimalnih cena izrade prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte
Odluka o načinu određivanja cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje

*Odlukom UO Komore, od 29.05.2012. godine ova odluka stavljena je van snage. Tekst odluke koje je stavljena van snage možete pogledati ovde.

*Obaveštenje o postupku koji je vođen pred Komisijom za zaštitu konkurencije možete preuzeti ovde.
Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije
Odluka o naknadi za izdavanje licenci
Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2010.godini
Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2008.godini
Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2006.godini
Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2005.godini
Odluka o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2004.godini
Odluka o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija
Pravilnik o izboru članova Skupštine Inženjerske komore Srbije
Poslovnik o radu Skupštine Inženjerske komore Srbije
Poslovnik o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije
Poslovnik o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera Inženjerske komore Srbije
Poslovnik o radu Izvršnog odbora matične sekcije urbanista Inženjerske komore Srbije
Poslovnik o radu Izvršnog odbora matične sekcije projektanata Inženjerske komore Srbije
Poslovnik o radu Izvršnog odbora matične sekcije izvođača radova Inženjerske komore Srbije
Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija
Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 16/2012 od 7.3.2012. godine.)
Pravilnik o ličnom pečatu i uslovima korišćenja ličnog pečata člana Inženjerske komore Srbije
Pravilnik o počasnim članovima Inženjerske komore Srbije
Pravilnik o nagradama Inženjerske komore Srbije
Kriterijumi Inženjerske komore Srbije za realizaciju planiranih aktivnosti saradnje sa strukovnim organizacijama
Kriterijumi Inženjerske komore Srbije za realizaciju planiranih aktivnosti saradnje sa časopisima od interesa za struku i članove Komore
Plan i program rada Inženjerske komore Srbije za 2015. godinu
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
Odluka o utvrđivanju usklađenosti licenci koje izdaju druge zemlje sa pravilima IKS-a
Odluka o kontinuiranom (permanentnom) profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije, broj 1065/1-5. od 25. aprila 2014. godine
Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije
Odluka o visini naknade učesnicima u realizaciji Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije
Pravilnik za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova
Kriterijumi za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma koji su od interesa za članove Komore


30. novembar 2015.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (7)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum
Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta