Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Literatura
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Design of reinforced concrete structures according to EN 1992-1-1, Eurocode 2
Prof. Dr.-Ing. Vladimir Benko, PhD,
Prof. Ing. Jaroslav Halvonik,PhD.
Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora
Energetska efikasnost


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 

Sporazum o dugoročnoj poslovnoj saradnji između Inženjerske komore Srbije i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
Inženjerska komora Srbije i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima potpisale su Sporazum o dugoročnoj poslovnoj saradnji, a u cilju uspostavljanja i jačanja međusobne saradnje. Potpisnice ovog Sporazuma saglasne su da svoje ideje i raspoložive resurse ujedine u naporu da se unaprede sledeći oblici saradnje: zajedničke aktivnosti vezane za koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenje objekata javne namene, blagovremena razmena informacija koje su značajne za realizaciju programa obnove objekata javne namene, u cilju veće transparentnosti procesa obnove i dalju razmenu iskustava i znanja. Sporazum možete pročitati ovde. >


Kurs i radionica - korozije i zaštite metalnih proizvoda i konstrukcija i
XI Skup mladih hemijskih inženjera
U organizaciji Zavoda za elektrohemiju Fakulteta hemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održaće se Kurs i radionica - korozije i zaštite metalnih proizvoda i konstrukcija, 17. februara 2016. godine na Fakultetu hemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.
Takođe, na Fakultetu hemijskog inženjerstva i tehnologije održaće se i XI Skup mladih hemijskih inženjera, 18. i 19. februara 2016. godine na Fakultetu hemijskog inženjerstva i tehnologije. >


Održano je predavanje na temu "The legal acts on digital signature in ECEC member countries and the experiences of the profession" 28.01.2016. godine

U organizaciji Inženjerske komore Srbije i Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC), 28. januara 2016. godine održano je predavanje na temu "The legal acts on digital signature in ECEC member countries and the experiences of the profession". Cilj predavanja je bio upoznavanje inženjera svih struka sa iskustvima zemalja u regionu, zemalja članica Evropske unije, kao i Srbije, u oblasti primene kvalifikovanog elektronskog potpisa u procesu izrade projektno-tehničke dokumentacije i izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. Detaljnije >


Regionalno savetovanje o regulativi u oblasti hemikalija, detergenata i biocidnih proizvoda
U organizaciji Balkanskog saveta za održivi razvoj i edukaciju, održaće se Regionalno savetovanje o regulativi u oblasti hemikalija, detergenata i biocidnih proizvoda, 13. februara 2016. godine u Sava centru u Beogradu, od 10,00 do 16,00 časova. Predavači su Sonja Roglić, Olivera Pavićević, Bojana Đorđević, Suzana Andrejević Stefanović i Biljana Milenković - Ministarstvo poljoprivrede i zaštitite životne sredine; Nina Pajović i Džejna Milanković-Ramadani - Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske; Ilija Gojović - Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore. >


32. Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2016
U organizaciji Saveza energetičara održaće se 32. Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2016, od 22. do 25. marta 2016. godine u Kongresnom centru hotela Palisad na Zlatiboru.
Rezime rada prima se najkasnije do ponedeljka, 08.02.2016.g.
Kompletni radovi dostavljaju se najkasnije do ponedeljka, 29.02.2016.g. . >


45. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda - VODA 2016 - Prvo obaveštenje i poziv za prijavu radova
Srpsko društvo za zaštitu voda u saradnji sa Institutom za vodoprivredu "JAROSLAV ČERNI", Beograd, organizuje 45. Konferenciju o korišćenju i zaštiti voda - VODA 2016, koja će se održati od 15. do 17. juna 2016. godine u hotelu "Čigota" na Zlatiboru. >


Održana je 51. sednica Izvršnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora

Pedesetprva sednica Izvršnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora (European Council of Engineers Chambers - ECEC), održana je 16. januara 2016. godine u Inženjerskoj zbornici Slovenije u Ljubljani. Ispred Inženjerske komore Srbije, sednici su prisustvovali prof. dr Dragoslav Šumarac, potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora i predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, Ivana Magdelinić, v.d. sekretara i mr Milana Milović, predstavnik za odnose s javnošću. Ova sednica Izvršnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora, predstavljala je i prvu sednicu novog saziva Izvršnog odbora izabranog na Dvanaestoj sednici Generalne skupštine Evropskog saveta inženjerskih komora, održanoj u Rimu 26. septembra 2015. godine u sledećem sastavu: predsednik Črtomir Remec iz Slovenije, potpredsednici prof. dr Dragoslav Šumarac iz Srbije, Hansjorg Letzner iz Italije i prof. Zygmunt Meyer iz Poljske, Tomas Noebl, predstavnik Nadzornog odbora iz Nemačke, generalni sekretar Klaus Thurriedl iz Austrije i blagajnik Gabor Szöllössy iz Mađarske. >


Objavljena su nova podzakonska akta: Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima

Obaveštavamo članove Komore da su objavljena nova podzakonska akta, i to: Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem  ("Sl. glasnik RS", br. 113) od 30. decembra 2015. godine, Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom ("Sl. glasnik RS", br. 113) od 30. decembra 2015. godine i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima ("Sl. glasnik RS", br. 114) od 31. decembra 2015. godine. >


Omogućen je pristup Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za građevinske dozvole u APR
Agencija za privredne registre od danas je omogućila pristup Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura koji će omogućiti efikasnije sprovođenje procedura državnih organa u cilju bržeg izdavanja dozvola i pribavljanja saglasnosti neophodnih u postupku izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekata.

Više o tome, može se videti na sajtu APR-a

kao i na sajtu gradjevinskedozvole.rs, ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Uputstva za korišćenje portala za elektronsko podnošenje zahteva za gradjenje

Pristup portalu za elektronsko podnosenje zahteva za gradjenje >


Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije
Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 28) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS," 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 35/2015 od 17.04.2015. godine, a stupio je na snagu 25.04.2015. godine, kada je objavljen i na internet prezentaciji Inženjerske komore Srbije.

Odredbom člana 3. navedenog Pravilnika propisano je da se "Obaveštenje o angažovanju člana Inženjerske komore Srbije u prethodnoj godini dostavlja do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu u pisanom obliku (preporučenom poštanskom pošiljkom ili ličnom dostavom Inženjerskoj komori Srbije) ili elektronskim putem". >


Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije
Aktivnosti iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu Aktivnosti iz oblasti zajedničkog Evropskog programa za 2016. godinu

05.02.2016.
Seminar "Pejzažna hortikultura 2016", predavanje u Beogradu

12.02.2016.
Projektovanje denivelisanih raskrsnica, predavanje u Beogradu
NAJAVA AKTIVNOSTI
Provera broja ostvarenih bodova u okviru Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja
> Trenutno nema najavljenih predavanja


Poručivanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije
Od 10.12.2015. godine moguće je poručivanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije koji je neophodan prilikom predavanja tehničke dokumentacije u digitalnom obliku, a u okviru postupka izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. Kako bi svojim članovima ponudila lak i brz postupak dobijanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata Inženjerska komora Srbije zaključila je sa Privrednom komorom Srbije, kao ovlašćenim sertifikacionim telom, Ugovor o formiranju registracionog autoriteta, između Inženjerske komore Srbije i Privredne komore Srbije, kao i Ugovor o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. > Detaljnije


Šesta internacionalna konferencija i radionica REMOO 2015 - nauka i inženjering za pouzdanu energiju
Šesta internacionalna konferencija i radionica REMOO 2015 - nauka i inženjering za pouzdanu energiju održaće se od 18. do 20. maja 2016. godine u Budvi. Detaljnije informacije o konferenciji možete pogledati na sledećoj Internet stranici: http://www.remoo.eu/index.html >


Zakon o ozakonjenju objekata i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
U Službenom glasniku RS", br. 96/2015 objavljeni su sledeći zakoni:
  1. Zakon o ozakonjenju objekata
  2. Zakon o izmenama zakona o katastru.
Pomenute zakone možete pogledati ukoliko se prijavite na naš portal ovde i izaberete opciju Propisi.net detaljnije >


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, broj: 2981/2 od 18.09.2015. godine o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije, broj: 1493/1-3 od 02.07.2012. godine, 4078/1-3 od 20.12.2012. godine i 1638/2 od 18.03.2013. godine.

Tekst Odluke možete preuzeti ovde.

Tekst saglasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture možete preuzeti ovde.

Tekst mišljenja Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine možete preuzeti ovde. >


Treća međunarodna konferencija "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova"
Treća međunarodna konferencija "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova", održaće se 12. i 13. maja 2016. godine u Sremskim Karlovcima, u organizaciji Opštine Sremski Karlovci, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Konferencija će biti prilika za razmenu mišljenja i unapređenje saradnje svih relevantnih društvenih činilaca, institucija i pojedinaca u cilju postizanja većih efekata na očuvanju, unapređenju i popularizaciji "istorijskih gradova". Rok za dostavu naziva referata i apstrakta je 20. decembar 2015. godine. Obaveštenje o prihvatanju apstrakta je 20. januar 2016. godine. Okvirni rok za predaju rada je 20. mart 2016. godine.
Prvo saopštenje konferencije možete pogledati ovde.
Formular za apstrakt možete preuzeti ovde.
Detaljnije >


Obaveštenje za strukovna udruženja, institucije i organizacije
Obaveštavamo strukovna udruženja, institucije i organizacije, zainteresovane da se neka od njihovih aktivnosti (predavanje, seminar, stručno savetovanje i sl.) uvrsti u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije, mogu podneti prijavu, odnosno pisani zahtev za saradnju u realizaciji planiranog predavanja, odnosno stručnog skupa i uvrštavanje planirane aktivnosti u program obuke Inženjerske komore Srbije. Detaljnije >


Objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure.
Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 89/2015 od 27.10.2015. godine, a stupa na snagu 4.11.2015. osim odredbi koje se odnose na Centralni registar i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, koje se primenjuju od 1.1.2016. Detaljnije >

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti. Član 6. Ovog Pravilnika predviđa sumu osiguranja koju Ugovarač mora obavezno obezbediti Ugovorom. Ova suma iznosi minimalno 15.000 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike. Osiguranjem profesionalne odgovornosti su na ovaj iznos osigurani svi članovi Inženjerske komore Srbije. >

6. Međunarodni naučno-stručni skup "Građevinarstvo - nauka i praksa", GNP 2016
Gradjevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa NVO "Gradjevinarstvo - nauka i praksa - GNP", organizuje 6. Međunarodni naučno-stručni skup "Gradjevinarstvo - nauka i praksa", GNP 2016, od 07. do 11. marta 2016. godine na Žabljaku. Osnovni cilj Skupa je prezentacija savremenih naučnih i stručnih dostignuća u oblasti građevinarstva. Skup predstavlja priliku za neposredne susrete, razmenu iskustava u širokom domenu građevinarstva i srodnim oblastima, kao i za lepo druženje u najpoznatijem ski-centru Crne Gore. Prvo saopstenje i poziv za dostavu radova možete pogledati ovde. >

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji
U Službenom glasniku RS, br. 85/2015 od 09.10.2015. godine, objavljen je Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji.
Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji možete preuzeti ovde >

Pozivni centar i internet stranica za pravilnu primenu Zakona o planiranju i izgradnji
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i uz podršku USAID-a organizuje rad pozivnog centra kojim bi se unapredilo sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji.

Pozivni centar bi trebalo da pruži relevantne informacije svim zainteresovanima, u cilju boljeg razumevanja i pravilne primene odredaba Zakona o planiranju i izgradnji. Brojevi telefona pozivnog centra su: 011/40-43-190, 011/40-43-191 i 011/40-43-192. Detaljnije >

ČLANSTVO KOMORE U BROJKAMA: Grafički prikaz brojnosti i strukture članstva Inženjerske komore Srbije, regionalne zastupljenosti i vrsta licenci
Informacije u formi grafičkih prikaza brojnosti i strukture članstva Inženjerske komore Srbije, regionalne zastupljenosti i vrsta licenci, na dnevnom nivou ažurnosti podataka, možete pogledati ovde >

07. februar 2016.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (7)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum
Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta