Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 

Inženjerska komora Srbije raspisuje konkurse za prijem tri lica u radni odnos na sledećim poslovima: jedan Saradnik za informaciono tehničku podršku - administrator, jedan Stručni saradnik za pravne poslove i jedan radnik na pomoćnim poslovima - kafe kuvarica. Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od tri meseca.

>

Deveti Međunarodni dani energetike i investicija biće održani na Novosadskom sajmu, u sredu, 26. i četvrtak, 27. februara 2020. godine u Novom Sadu. Uz izložbeni deo manifestacije, u kojem se predstavljaju firme, institucije i lokalne samouprave sa projektima u oblasti energetike, od izuzetnog je značaja kongresni segment u okviru kojeg se obrađuju najaktuelnije teme, uz učešće vodećih eksperata iz zemlje i inostranstva. Ulaz je slobodan za sve posetioce.

>

Nastavak Prve vanredne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije Petog saziva, koja je prekinuta 13. januara 2020. godine zbog obimnog dnevnog reda, je održan 7. februara 2020. godine u sedištu Komore u Beogradu.

Sednicom je predsedavala Marica Mijajlović, dipl. inž. arh, predsednica Inženjerske komore Srbije, koja je po funkciji i predsednica Skupštine Komore, a sednici je prisustvovalo 34 člana. Pored članova Skupštine, prisustvovali su i članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore.

Većinom glasova od prisutnog broja članova, Skupština je usvojila Izveštaj o radu Upravnog odbora i dala pozitivno mišljenje na Izveštaj o radu Nadzornog odbora. Takođe, Skupština je usvojila informaciju o Izveštaju o radu Skupštine. Izveštaji se odnose na period od konstituisanja organa Komore u 2019. godini zaključno sa mesecom decembrom iste godine.

>

Poštovani članovi Komore,

Inženjerska komora Srbije je jedanaestu godinu zaredom potpisala polisu osiguranja profesionalne odgovornosti, za sve članove Inženjerske komore Srbije koji uredno plaćaju članarinu i inženjere koji u toku perioda osiguranja steknu svojstvo člana Komore, od dana uvođenja u evidenciju.

Inženjerska komora Srbije je uspela da iz sopstvenog budžeta za svoje članove poveća agregatnu sumu na 2.000.000,00 evra (235.159.400,00 RSD), u odnosu na prošlu godinu koja je iznosila 750.000,00 evra.

Maksimalna suma za osiguranje po osiguraniku i štetnom događaju iznosi 15.000,00 evra (1.763.695,50 dinara).

Važno je napomenuti, da osiguranici (članovi Komore) ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom događaju (franšiza).

Smatramo da je realizacija ovog projekta od velikog značaja za Komoru i njene članove, ali i obaveza da se u narednom periodu i dalje radi i unapređuje na njemu, u cilju povećanja kredibiliteta struke i članstva Komore.

Preuzimanje Polise Kompanije Dunav osiguranje a.d.o, kao i Uslova za osiguranje profesionalne odgovornosti inženjera, možete izvršiti prijavom na portal ovde.

 

Inženjerska komora Srbije

>

Kako ni jedno od pristiglih konkursnih rešenja nije zadovoljilo potrebne kriterijume za novi vizuelni identitet Inženjerske komore Srbije a na osnovu raspisanog Javnog anonimnog konkursa za idejno-grafičko rešenje za znamenja Komore od 28. novembra 2019. godine, Upravni odbor Inženjerske komore Srbije je 30. januara 2020. godine doneo Odluku o raspisivanju novog Javnog anonimnog konkursa za idejno - grafičko rešenje za znamenja Komore.

Rok za predaju konkursne dokumentacije je 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Inženjerske komore Srbije, zaključno sa danom 06.03.2020. godine.

Rad koji bude izabran od strane Komisije za idejno - grafičko rešenje za znamenja Komore, biće nagrađen u neto iznosu od 80.000,00 dinara.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji Komore do 15 dana nakon završetka roka za predaju.

Propozicije konkursa možete pogledati ovde.

>
Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije
Aktivnosti iz oblasti Nacionalnog programa za 2020. godinu Aktivnosti iz oblasti zajedničkog Evropskog programa za 2020. godinu
Trenutno nema najavljenih predavanja
NAJAVA AKTIVNOSTI
Provera broja ostvarenih bodova u okviru Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja
Trenutno nema najavljenih predavanja


Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, razgovarala je danas sa predsednicom Inženjerske komore Srbije (IKS) Maricom Mijajlović i rukovodstvom Komore o saradnji Ministarstva i IKS na unapređenju inženjerske struke.

“Srbija ulaže milijarde evra u izgradnju infrastrukture i potrebno je da inženjerska struka to prati, a upravo je Inženjerska komora ključna institucija za uređivanje i unapređivanje struke i kontinuiranu edukaciju inženjera. Vlada Srbije i Ministarstvo su tu kao podrška u sprovođenju planova Komore, jer nam je zajednički cilj da inženjerska struka u Srbiji pokaže svu svoju snagu i da naši inženjeri drže korak sa najsavremenijim znanjima u svojoj oblasti”, rekla je Mihajlovićeva.
Ona je navela da je važan zadatak novog rukovodstva IKS otvaranje Komore prema struci i građanima i jačanje kapaciteta organizacije, zbog vraćanja nadležnosti koje su Komori privremeno bile oduzete u vreme kad ova institucija nije bila u stanju da ih ispunjava.
Predsednica IKS Marica Mijajlović rekla je da je zadatak novog rukovodstva IKS da Komora što bolje i efikasnije ispunjava svoju ulogu, da radi u interesu struke i da pokaže da je spremna da joj se predaju poslovi za koje treba da bude odgovorna.

>

Skupština Inženjerske komore Srbije Petog saziva je na Prvoj vanrednoj sednici 13. januara 2020. godine izabrala Maricu Mijajlović, dipl. inž. arh, za novu predsednicu Inženjerske komore Srbije, koja je po funkciji i predsednica Skupštine Komore.

Za gospođu Mijajlović, koju je za ovu funkciju predložio Upravni odbor Inženjerske komore Srbije, glasalo je 38 od 45 prisutnih članova Skupštine.

Tokom svog četvorogodišnjeg mandata fokusiraće se na unapređenje statusa struke u celini, kao i na zastupanje interesa svih članova Komore.

Partnerska saradnja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije zasnovana na potpisanom sporazumu omogućiće snažnije prisustvo i učešće kako domaćih kompanija tako i naših inženjera na svim značajnijim državnim projektima ali i na poslovima unapređenja propisa u oblasti građevine. Inženjerska komora Srbije će u skladu sa raspoloživim kapacitetom inženjerskih struka dati puni doprinos realizaciji Investicionog plana 2020/2025.

>

Saglasno članu 164. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastukture je dalo saglasnost na Pravilnik Suda časti i Poslovnik o radu Skupštine Inženjerske komore Srbije. Navedena akta su objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 90 od 20.12.2019. godine.

Dopis potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 021-01-00098/2019-01 od 29.11.2019. godine, možete pogledati ovde.

Pravilnik Suda časti Inženjerske komore Srbije možete pogledati ovde.

Poslovnik o radu Skupštine Inženjerske komore Srbije možete pogledati ovde.

>

Obaveštavamo članove Inženjerske komore Srbije da se shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, zahtevi za izdavanje licenci počev od 6.11.2018. godine predaju Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Za sva pitanja u vezi sa izdavanjem licenci možete se obratiti Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ul. Nemanjina 22-26, tel. 011/361-6304.

Istovremeno obaveštavamo članove da će se potvrde vezane za licence i status člana Komore izdavati u Inženjerskoj komori Srbije.

>

Inženjerska komora Srbije - Veća matičnih sekcija inženjera građevinske struke regionalnih centara Novi Sad i Subotica, omogućila je članovima stručnu posetu gradilištu tunela i vijadukta kod Čortanovaca, na dvokolosečnoj pruzi Beograd - Budimpešta, deonica između Stare Pazove i Novog Sada. Stručna poseta je realizovana 12. novembra 2019. godine.

Prezentaciju je održao Vukosav Raičević, dipl. građ. inž, pomoćnik direktora projekta, ispred Izvođača radova, RŽD Internešnl.

Na delu pruge Stara Pazova – Novi Sad, nalazi se najteža deonica između Čortanovaca i Sremskih Karlovaca, gde se izvode radovi na izgradnji tunela i vijadukta.

>

U organizaciji Inženjerske komore Srbije - Matične sekcije prostornih planera održani su tradicionalni "Susreti prostornih planera Srbije - 2019", na Mokroj Gori, od 06.11 - 08.11.2019. godine. Glavna tema ovogodišnjeg skupa, "Nova uloga i odgovornost prostornih planera", je realizovana kroz tri panel diskusije i jedan terenski rad.

Izvršni odbor Matične sekcije prostornih planera, je na svojoj Trećoj redovnoj sednici, održanoj 15.11.2019. godine, sa zadovoljstvom konstatovao da je ovogodišnji Skup „23. Susreti prostornih planera Srbije – 2019“ uspešno završen i zahvaljuje se svim učesnicima na pruženom doprinosu u održavanju istog.

>

U okviru posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Srbiji, potpisan je Sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta modernizacije barske pruge od Valjeva do granice sa Crnom Gorom.

>

Od danas je ponovo omogućen besplatan pristup bazi propisa u okviru informacionog sistema Inženjerske komore Srbije koristeći usluge servisa propisi.net koji je privremeno bio nedostupan usled tehničkih razloga.

Pored baze propisa svim članovima dostupna su i pravna mišljenja, obrasci i modeli ugovora kao i sudska praksa.

>

Dana 16. septembra 2019. godine u prostorijama Vlade Republike Srbije, potpisan je Sporazum o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije. Ovaj sporazum potpisala je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović sa predstavnicima Inženjerske komore Srbije, predsednikom Komore prof.dr Rajkom Unčaninom i mr Zoranom Ilićem predsednikom Upravnog odbora Komore.

Ministarka je istakla da je jedan od ciljeva potpisivanja ovog sporazuma, namera da inženjeri budu više uključeni u velike infrastrukturne projekte koje država Srbija realizuje.

Prof.dr Rajko Unčanin i mr Zoran Ilić naglasili su da će potpisivanje Sporazuma o saradnji omogućiti kvalitetniju i delotvorniju saradnju sa resornim ministarstvom, kao i da on predstavlja veliki korak ka stvaranju dobrog ambijenta između Ministarstva i Komore, u kome je na prvom mestu dobrobit svakog inženjera u Srbiji.

Predsednik Komore prof.dr Rajko Unčanin je istakao da potpisivanje Sporazuma predstavlja prvi korak ka razvijanju i proširivanju međusobne saradnje, na osnovu koje se stvaraju uslovi kojim bi se Inženjerskoj komori Srbije vratili povereni poslovi i obezbedili uslovi za poveravanje novih.

>

Na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije kojim je predviđeno i upoznavanje članova Komore sa planiranim projektima i realizacijom istih iz nadležnosti Ministarstva, članove Inženjerske komore Srbije obaveštavamo o projektima na unutrašnjim vodnim putevima koje je Vlada Republike Srbije pokrenula i koji će biti implementirani u narednih tri do pet godina, a koji su u potpunosti usklađeni sa Agendom EU za transportnu povezanost i put Srbije ka postizanju punopravnog članstva u Evropsku Uniju.

>

U nedelju 18. avgusta, svečano je otvorena deonica novog auto-puta „Miloš Veliki“, od Obrenovca do Ljiga. Svečanom otvaranju prisustvovali su i predstavnici Inženjerske komore Srbije.

>

Nakon što su predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i potpredsednica Vlade, prof. dr Zorana Mihajlović, u petak 09.08.2019. godine obišli radove na izgradnji tunela i vijadukta na modernizaciji i izgradnji dvokolosečne pruge Beograd – Budimpešta, radove su obišli i predstavnici Inženjerske komore Srbije.

Kako se radi o veoma važnom i značajnom građevinskom poduhvatu, Inženjerska komora Srbije organizovaće posete gradilištu tunela i vijadukta kod Čortanovaca za svoje članove u toku septembra ove godine, o čemu će članovi biti blagovremeno obavešteni.

Kroz Frušku goru probijaju se dva tunela. Unutar svakog tunela izgradiće se po jedan kolosek pruge. Ukupna dužina tunela je 2250 m.

>

Od 1.2.2019. do 1.2.2020. godine članovi Inženjerske komore Srbije koji uredno izmiruju obavezu članarine osigurani su od profesionalne odgovornosti po svim štetnim događajima. Maksimalna suma za osiguranje po osiguraniku i štetnom događaju iznosi 15.000,00 evra. U toku trajanja osiguranja, osiguranici ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom dogadjaju (franšiza). Polisu osiguranja od odgovornosti izdao je Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd.

Preuzimanje Polise osiguranja od odgovornosti možete izvršiti prijavom na sistem ovde

 

>

Obaveštavamo članove Inženjerske komore Srbije da se u slučaju isteka perioda validnosti prethodno izdatog kvalifikovanog elektronskog sertifikata, saglasno zakonskim obavezama, podnosi zahtev za izdavanje novog. Zahtev za izdavanje novog kvalifikovanog elektronskog sertifikata možete podneti u bilo kom trenutku.

Radi podsećanja, od 10.12.2015. godine moguće je poručivanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije koji je neophodan prilikom predavanja tehničke dokumentacije u digitalnom obliku, a u okviru postupka izdavanja elektronskih građevinskih dozvola.

>

Institut za standardizaciju Srbije i Inženjerska komora Srbije obezbedili su članovima Komore poseban popust od 20% za kupovinu srpskih standarda i tematskih zbirki standarda (elektronske i štampane zbirke).

>

Obaveštavamo članove Inženjerske komore Srbije da je počela sa radom elektronska čitaonica standarda u prostorijama Inženjerske komore Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II, a uskoro će elektronska čitaonica biti omogućena i u ostalim regionalnim centrima Komore (u Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Nišu, Valjevu, Kraljevu i Čačku).

Članovima Komore obezbeđen je poseban popust od 20% naknade za standarde i tematske zbirke standarda!

>
20. februar 2020.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (2)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta