Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 

Na osnovu Sporazuma o partnerstvu između Opštine Priboj i Inženjerske komore Srbije od 30. decembra 2020. godine, Opština Priboj i Inženjerska komora Srbije, raspisuju Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju.

Polazna osnova za raspisivanje Konkursa je definisanje urbanističkog rešenja u cilju urbane obnove prostora užeg centra, kojim se unapređuje ambijentalna vrednost kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata ili zamena postojećeg graditeljskog fonda novim objektima, sa akcentom na formiranje javnih površina, poštujući principe održivog urbanog razvoja.

Cilj konkursa je da se izabere kvalitetno urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, koje će funkcionalno i ambijentalno unaprediti prostor u prepoznatljiv deo naselja kroz preoblikovanje i uređenje javnih površina, čime će se povećati atraktivnost centra naselja za različite grupe korisnika.

Početak konkursnog roka / datum oglašavanja je 05.03. (petak) 2021. godine, rok za predaju radova je do 07.06. (ponedeljak) 2021. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://priboj.rs/konkurs_2021.zip

>

Povodom Svetskog dana energetske efikasnosti, u petak, 5. marta 2021. godine, s početkom u 12 časova, biće održana konferencija Energetska tranzicija: Zagrljaj. Ili sudar?, u organizaciji Novosadskog sajma i RES fondacija, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Fridrih Ebert fondacije.

Učešće na konferenciji je bez kotizacije, a prednost onlajn konferencije je svakako ta što će publika razgovorima lako moći da pristupi u realnom vremenu.

Link za uključenje u prenos panela:

https://us02web.zoom.us/j/84649049843?pwd=Z1BwOWRYQjMxWlBmZE1PTWhkK3MrQT09

Dnevni red konferencije možete pogledati OVDE.

>

Poštovani članovi Komore,

Inženjerska komora Srbije je dvanaestu godinu zaredom potpisala polisu osiguranja profesionalne odgovornosti, za sve članove Inženjerske komore Srbije koji uredno plaćaju članarinu i inženjere koji u toku perioda osiguranja steknu svojstvo člana Komore, od dana uvođenja u evidenciju. Od 1.2.2021. do 1.2.2022. godine, članovi Inženjerske komore Srbije osigurani su od profesionalne odgovornosti po svim štetnim događajima.

Maksimalna suma za osiguranje po osiguraniku i štetnom događaju iznosi 15.000,00 evra (1.763.562,50 dinara). Važno je napomenuti, da osiguranici (članovi Komore) ne učestvuju u novčanom iznosu u štetnom događaju (franšiza).

Pored obezbeđivanja polise osiguranja profesionalne odgovornosti, Inženjerska komora Srbije je u saradnji sa kompanijom Dunav osiguranje ado Beograd, svojim zainteresovanim članovima omogućila i zaključenje Polise osiguranja profesionalne odgovornosti inženjera u svojstvu vlasnika pravnog lica uz 10% popusta, Pojedinačnih polisa životnog osiguranja uz benefit u vidu treće premije gratis bez obzira na dinamiku plaćanja osiguranja i Individualnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za članove, uz mogućnost uključenja članova porodice, sa 10% popusta na premiju osiguranja.

>

U skladu sa novom Odlukom Upravnog odbora, donetom na sednici održanoj 28. januara 2021. godine, produžen je rok za uplatu članrine za 2020/2021. godinu, za članove koji imaju neizmirene obaveze plaćanja godišnje članarine.

Članovi koji imaju dugovanja za prethodne godine, imaju mogućnost da izvrše uplatu članarine (nevezano za ukupan iznos dugovanja) najkasnije do 31. marta 2021. godine i time steknu pravo na korišćenje Polise osiguranja od profesionalne odgovornosti, a samim tim i aktivan status u Registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registru licenciranih izvođača.

Dugovanja po osnovu neizmirene članarine iz prethodnih godina članovi Komore mogu izmiriti na rate u narednih godinu dana.

>

Na osnovu člana 201. stav 7. tač. 20), 21), 28) i 32) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, doneo je Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača i registrima licenciranih lica.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 2/2021 od 13.1.2021. godine, a stupa na snagu 21.1.2021. godine.

Pravilnik možete preuzeti ovde.

>

Postupak prijavljivanja za članstvo u Inženjerskoj komori Srbije je veoma jednostavan.

Potrebno je da popunite obrazac prijave za prijem u članstvo Komore, koji se nalazi na sledećoj Internet stranici: http://prijava.ingkomora.rs/clan

Popunjenu, odštampanu i potpisanu prijavu zajedno sa rešenjem o izdavanju licence i fotokopijom lične karte (ili očitanom ličnom kartom) pošaljite poštom na adresu Komore u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II ili na adrese naših regionalnih kancelarija: http://www.ingkomora.rs/kontakt/ ili navedenu skeniranu dokumentaciju možete poslati na mejl adresu: info@ingkomora.rs

>

Poštovani inženjeri,

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije potpisanog u septembru 2019. godine i partnerske saradnje između Ministarstva, Komore i konzorcijuma "Behtel-Enka", pozivamo sve zainteresovane inženjere građevinske, geološke, saobraćajne, geodetske struke, kao i inženjere pejzažne arhitekture da se prijave za učešće u realizaciji Projekta Moravski koridor. 

Moravski koridor dug 112 kilometara jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji, koji će biti završen u predviđenom roku.

Reč je o najmodernijoj saobraćajnici sa akcentom na regulaciju reka i zaštitu od poplava koja spaja celu Srbiju odnosno Koridor 10 i "Miloša Velikog", a ujedno postaje sinonim za konekciju Srbije i regiona.

Kompetentnost, stručnost i profesionalizam su stub ovog kapitalnog projekta, a da bi se što kvalitetnije i efikasnije realizovao, težište je na vama, inženjeri, koji ste pokretačka snaga našeg društva.

>
09. mart 2021.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (16)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet


hram