Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Izbori RO
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

The legal acts on digital signature in ECEC member countries and the experiences of the profession
Dr. Herbert Döller
Martina Righetti
Dimce Atanasovski
Doc. dr Biljana Šćepanović
Dragoslav Sumarac, Ph.D.Civ.Eng.
Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 

Radno vreme Komore za vreme Uskršnjih i Prvomajskih praznika
Povodom Uskršnjih i Prvomajskih praznika Komora neće raditi od petka 29. aprila do utorka 03. maja 2016. godine. Prvi radni dan je sreda 04. maj 2016. godine. Svim članovima Komore i poslovnim partnerima čestitamo predstojeće Uskršnje i Prvomajske praznike. >

DONETE ODLUKE O UTVRĐIVANJU BIRAČKOG SPISKA ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA I PRELIMINARNIH BIRAČKIH SPISKOVA ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE PROJEKTANATA I ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE IZVOĐAČA RADOVA
Obaveštavaju se članovi matičnih sekcija urbanista, projektanata i izvođača radova da je u skladu sa čl. 11. Pravilnika o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista br. 02-200/1169/1-4. od 24.03.2016. godine predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista doneo odluku o utvrđivanju biračkog spiska članova Matične sekcije urbanista, odnosno da su u skladu sa čl. 11. Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija br. 1339/1 od 28.03.2016. godine, predsednici izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova doneli odluke o utvrđivanju preliminarnih biračkih spiskova članova Matične sekcije projektanata i članova Matične sekcije izvođača radova. > Detaljnije

Svečano otvoren nov poslovni prostor Inženjerske komore Srbije za potrebe rada regionalne kancelarije u Čačku
U utorak 26. aprila 2016.godine, svečano je otvoren nov poslovni prostor Inženjerske komore Srbije za potrebe rada regionalne kancelarije u Čačku. Kancelarija ovog Regionalnog centra se nalazi u Ulici Čačanski partizanski odredbr.3A, u prizemlju stambeno-poslovnog objekta. Nakon kupovine poslovnog prostora za potrebe centrale Komore u Beogradu, kao i Regionalnih centara Niš, Novi Sad i Subotica, ovo je peti poslovni prostor u vlasništvu Inženjerske komore Srbije. > Detaljnije

Predstavnici Komore učestvovali na sastanku Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju (IIRS), održanom u Zagrebu 22. aprila 2016. godine
Sastanak Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju (IIRS) održan je 22. aprila 2016. godine u Zagrebu, na kome su prisustvovali prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije i potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora, Latinka Obradović, potpredsednica Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije i Ivana Magdelinić,  v.d. sekretara Inženjerske komore Srbije. > Detaljnije

Učešće Inženjerske komore Srbije na 42. Međunarodnom sajmu građevinarstva
U Svečanoj sali Upravne zgrade Beogradskog sajma, na dan otvaranja 42. Međunarodnog sajma građevinarstva (UFI) - South East Europe Belgrade Building Expo - SEEBBE 2016. 19. aprila 2016. godine, Inženjerska komora Srbije se predstavila pod motom "Komora ostvarila značajnu ulogu da elektronska objedinjena procedura zaživi u praksi". Sajam građevinarstva je jedan od najznačajnijih specijalizovanih sajmova iz ove delatnosti u regionu Jugoistočne Evrope kako po izložbenom prostoru tako i po broju izlagača. Tog dana, na skupu koji je organizovala Komora, bilo je prisutno više oko 150 učesnika, među kojima su bili prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik Inženjerske komore Srbije, Latinka Obradović, potpredsednik Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, članovi Upravnog odbora Komore mr Biserka Švarc, mr Radoslav Lekić, Saljahudin Muratović, Ljubica Bošnjak, brojni članovi Inženjerske komore iz Beograda i iz cele Srbije i ostali uvaženi gosti. > Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma koji su od interesa za članove Komore
Matična sekcija urbanista raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma koji su od interesa za članove Komore. Rok za pristizanje prijava je 24.05.2016. godine > Detaljnije

DONETA ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE REGIONALNIH ODBORA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA
U skladu sa članom 13. stav 1. i 2. Pravilnika o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista br. 02-200-1169/1-4. od 24.03.2016. godine, Izvršni odbor Matične sekcije urbanista je, na 31. redovnoj sednici, održanoj dana 18.04.2016. godine, doneo Odluku o raspisivanju izbora za članove regionalnih odbora Matične sekcije urbanista.
Izbori za članove regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, odnosno izborni postupak, sprovešće se u periodu od 20. aprila 2016. godine do 20. juna 2016. godine u skladu sa Pravilnikom o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista, koji možete preuzeti ovde. > Detaljnije

DONETE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE REGIONALNIH ODBORA PODSEKCIJA U MATIČNOJ SEKCIJI PROJEKTANATA I MATIČNOJ SEKCIJI IZVOĐAČA RADOVA
U skladu sa članom 13. stav 1. i 2. Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija br. 1339/1 od 28.03.2016. godine, izvršni odbori matičnih sekcija projektanata i izvođača radova su, na četvrtoj zajedničkoj sednici izvršnih odbora, održanoj dana 15.04.2016. godine, doneli odluke o raspisivanju izbora za članove regionalnih odbora podsekcija Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova.
Izbori za članove regionalnih odbora podsekcija, odnosno izborni postupak, sprovešće se u periodu od 20. aprila 2016. godine do 20. juna 2016. godine u skladu sa Pravilnikom o načinu organizovanja podsekcija, koji možete preuzeti ovde. > Detaljnije

Održan je sastanak rukovodstva Inženjerske komore Srbije sa državnim sekretarom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
U sredu, 6. aprila 2016. godine održan je sastanak rukovodstva Inženjerske komore Srbije sa državnim sekretarom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandrom Damnjanović. U ime Komore, sastanku su prisustvovali prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik Inženjerske komore Srbije, Latinka Obradović, potpredsednik Upravnog odbora i Ivana Magdelinić, v.d. sekretara Inženjerske komore Srbije.
Teme sastanka su obuhvatile saradnju resornog Ministarstva i Komore, i to u sledećim aspektima: implementacija Zakona o planiranju i izgradnji, postupanje Komore naročito u delu podrške u postupku sprovođenja objedinjene procedure, edukacija struke i članstva radi lakše i tačne primene procedure u postupku izdavanja građevinskih dozvola elektronskim putem; pitanje problema nastalih u postupku primene Pravilnika o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije, sa aspekta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti; pitanje postupanja resornog Ministarstva kao drugostepenog organa u postupku odbijanja zahteva za izdavanje licence sa osvrtom na Odluku o vrstama licence koje izdaje Inženjerska komora Srbije; učešće predstavnika Ministarstva u Upravnom i Nadzornom odboru Inženjerske komore Srbije.
Osim navedenih tema, nesporno je zaključeno da je neophodan nastavak bliske saradnje između Ministarstva i Komore, a sve u cilju unapređenja struke i omogućavanja članovima Inženjerske komore Srbije boljeg poslovnog okruženja. >

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije, br. 3214/1-3 od 30. oktobra 2015. godine.

Poziv članovima Inženjerske komore Srbije za saradnju na izradi 38. broja Glasnika Komore
Inženjerska komora Srbije poziva svoje članove da aktivno učestvuju u izradi novog broja informativnog glasila Inženjerske komore Srbije, "Glasnik Inženjerske komore Srbije". Ukoliko ste u mogućnosti i želite da pišete za ovaj, 38. broj "Glasnika", ukoliko o aktuelnoj temi iz domena vaše struke želite da upoznate naše članstvo ili širu javnost, ukoliko vašu ideju želite da podelite sa drugim članovima Komore, pozivamo Vas da do 15. aprila 2016. godine pošaljete svoje tekstove elektronskim putem Redakciji, na mejl adresu: redakcija@ingkomora.rs >

Konkurs za sufinansiranje aktivnosti od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
Matične sekcije projektanata i izvođača radova raspisuju Konkurs za sufinansiranje aktivnosti od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova. Rok za pristizanje prijava je 30.04.2016. godine. >

Pregled najčešćih grešaka u objedinjenoj proceduri
Na osnovu dosadašnjeg iskustva u primeni objedinjene procedure u elektronskoj formi po Zakonu o planiranju i izgradnji, NALED i USAID zajednički su sačinili dokument sa pregledom najčešćih grešaka koje prave podnosioci zahteva.
Dokument možete preuzeti u delu sajta koji daje tehničku podršku korisnicima elektronskih sertifikata klikom ovde >

Upravni odbor Komore je obrazovao Stručni tim za pripremu predloga novog Zakona o planiranju i izgradnji
Na 43. redovnoj sednici Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, održanoj 11. marta 2016. godine, doneta je Odluka o obrazovanju Stručnog tima za pripremu predloga novog Zakona o planiranju i izgradnji.

Odluku o obrazovanju Stručnog tima za pripremu predloga novog Zakona o planiranju i izgradnji, br. 1009/1-7. od 11.03.2016.g. možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Stručnog tima za pripremu predloga novog Zakona o planiranju i izgradnji, br. 1320/1-4. od 25.03.2016.g. možete preuzeti ovde. >

Donet pravilnik o načinu organizovanja podsekcija
Izvršni odbori matičnih sekcija projektanata i izvođača radova su dana 28.03.2016. godine, a na osnovu člana 54. stav 1. tačka 2. Statuta Inženjerske komore Srbije ("Sl. glasnik RS'' br. 88/2005, 16/2009 i 27/2016), doneli Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija.
Tekst Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija možete pogledati ovde. >

Donet Pravilnik o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista
Izvršni odbor Matične sekcije urbanista je na svojoj 30. redovnoj sednici, održanoj dana 24.03.2016. godine, a na osnovu člana 60. stav 5. Statuta Inženjerske komore Srbije ("Sl. glasnik RS'' br. 88/2005, 16/2009 i 27/2016), doneo Pravilnik o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista. >

Druga internacionalna konferencija: Digitalno doba "Inovacije u arhitekturi, umetnosti, nauci i tehnologiji"
Druga internacionalna konferencija: Digitalno doba "Inovacije u arhitekturi, umetnosti, nauci i tehnologiji", održaće se od 02. do 03. juna 2016. godine u Muzeju primenjenih umetnosti, u organizaciji Asocijacije za razvoj održive urbane zajednice - STRAND. Tema konferencije je inovacija i kreativnost u digitalnom dobu, sa fokusom na umetnost, arhitekturu, tehnologiju i nauku, kao vodećim zagovornikom inovativnih promena.
Konferencija Digitalno doba "Inovacije u arhitekturi, umetnosti, nauci i tehnologiji" uvršćena je u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu. >

Predlog za preispitivanje Pravilnika o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije i predlog izmena sastava komisija za polaganje stručnih ispita upućeni Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Inženjerska komora Srbije obratila se Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u cilju pravilne primene Pravilnika o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije, sa aspekta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, povodom toga Inženjerskoj komori Srbije dostavio akt u kojem je pored ostalog, konstatovao da „predmetni Pravilnik kao osnov obrade podataka o ličnosti inženjera Inženjerske komore Srbije nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Stoga ni obrada podataka koja bi podrazumevala objavljivanje pojedinih podataka o ličnosti na internet stranici Komore ne bi mogla da bude ustavna, te samim tim ni zakonita.“

Saglasno navedenom, Inženjerska komora Srbije je ovaj akt Poverenika dostavila Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i predložila preispitivanje ovog Pravilnika. >


Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije
Aktivnosti iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu Aktivnosti iz oblasti zajedničkog Evropskog programa za 2016. godinu

27.04.2016.
Kriterijumi vrednovanja u generalnim projektima za rekonstrukciju i modernizaciju železničke pruge, predavanje u Novom Sadu

28.04.2016.
"Merenje nemerljivog - inovativne metode procene alternativa razvoja grada", predavanje u Beogradu sa video prenosom u Novom Sadu, Subotici i Kraljevu

04.05.2016.
Tehnička prezentacija rešenja KGH sa direktnom ekspanzijom, predavanje u Subotici

06.05.2016.
Tehnička prezentacija rešenja KGH sa direktnom ekspanzijom, predavanje u Nišu

10.05.2016.
Tehnička prezentacija rešenja KGH sa direktnom ekspanzijom, predavanje u Beogradu

16.05.2016.
Tehnička prezentacija rešenja KGH sa direktnom ekspanzijom, predavanje u Kragujevcu
NAJAVA AKTIVNOSTI
Provera broja ostvarenih bodova u okviru Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja

04 - 06.05.2016.
31. Međunarodni znanstveno stručni susret stručnjaka za plin, Opatija, Hrvatska


45. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda - VODA 2016 - Prvo obaveštenje i poziv za prijavu radova
Srpsko društvo za zaštitu voda u saradnji sa Institutom za vodoprivredu "JAROSLAV ČERNI", Beograd, organizuje 45. Konferenciju o korišćenju i zaštiti voda - VODA 2016, koja će se održati od 15. do 17. juna 2016. godine u hotelu "Čigota" na Zlatiboru. >


Omogućen je pristup Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za građevinske dozvole u APR
Agencija za privredne registre od danas je omogućila pristup Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura koji će omogućiti efikasnije sprovođenje procedura državnih organa u cilju bržeg izdavanja dozvola i pribavljanja saglasnosti neophodnih u postupku izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekata.

Više o tome, može se videti na sajtu APR-a

kao i na sajtu gradjevinskedozvole.rs, ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Uputstva za korišćenje portala za elektronsko podnošenje zahteva za gradjenje

Pristup portalu za elektronsko podnosenje zahteva za gradjenje >


Poručivanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije
Od 10.12.2015. godine moguće je poručivanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije preko internet portala Inženjerske komore Srbije koji je neophodan prilikom predavanja tehničke dokumentacije u digitalnom obliku, a u okviru postupka izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. Kako bi svojim članovima ponudila lak i brz postupak dobijanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata Inženjerska komora Srbije zaključila je sa Privrednom komorom Srbije, kao ovlašćenim sertifikacionim telom, Ugovor o formiranju registracionog autoriteta, između Inženjerske komore Srbije i Privredne komore Srbije, kao i Ugovor o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. > Detaljnije


Šesta internacionalna konferencija i radionica REMOO 2015 - nauka i inženjering za pouzdanu energiju
Šesta internacionalna konferencija i radionica REMOO 2015 - nauka i inženjering za pouzdanu energiju održaće se od 18. do 20. maja 2016. godine u Budvi. Detaljnije informacije o konferenciji možete pogledati na sledećoj Internet stranici: http://www.remoo.eu/index.html >


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, broj: 2981/2 od 18.09.2015. godine o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije, broj: 1493/1-3 od 02.07.2012. godine, 4078/1-3 od 20.12.2012. godine i 1638/2 od 18.03.2013. godine.

Tekst Odluke možete preuzeti ovde.

Tekst saglasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture možete preuzeti ovde.

Tekst mišljenja Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine možete preuzeti ovde. >


Treća međunarodna konferencija "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova"
Treća međunarodna konferencija "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova", održaće se 12. i 13. maja 2016. godine u Sremskim Karlovcima, u organizaciji Opštine Sremski Karlovci, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Konferencija će biti prilika za razmenu mišljenja i unapređenje saradnje svih relevantnih društvenih činilaca, institucija i pojedinaca u cilju postizanja većih efekata na očuvanju, unapređenju i popularizaciji "istorijskih gradova". Rok za dostavu naziva referata i apstrakta je 20. decembar 2015. godine. Obaveštenje o prihvatanju apstrakta je 20. januar 2016. godine. Okvirni rok za predaju rada je 20. mart 2016. godine.
Treće obaveštenje konferencije možete pogledati ovde.
Formular za apstrakt možete preuzeti ovde.
Formular za prijavu možete preuzeti ovde.
Detaljnije >


Obaveštenje za strukovna udruženja, institucije i organizacije
Obaveštavamo strukovna udruženja, institucije i organizacije, zainteresovane da se neka od njihovih aktivnosti (predavanje, seminar, stručno savetovanje i sl.) uvrsti u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije, mogu podneti prijavu, odnosno pisani zahtev za saradnju u realizaciji planiranog predavanja, odnosno stručnog skupa i uvrštavanje planirane aktivnosti u program obuke Inženjerske komore Srbije. Detaljnije >


Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti. Član 6. Ovog Pravilnika predviđa sumu osiguranja koju Ugovarač mora obavezno obezbediti Ugovorom. Ova suma iznosi minimalno 15.000 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike. Osiguranjem profesionalne odgovornosti su na ovaj iznos osigurani svi članovi Inženjerske komore Srbije. >

ČLANSTVO KOMORE U BROJKAMA: Grafički prikaz brojnosti i strukture članstva Inženjerske komore Srbije, regionalne zastupljenosti i vrsta licenci
Informacije u formi grafičkih prikaza brojnosti i strukture članstva Inženjerske komore Srbije, regionalne zastupljenosti i vrsta licenci, na dnevnom nivou ažurnosti podataka, možete pogledati ovde >

29. april 2016.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (7)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta